Vnitřní dítě, sourozenci

VNITŘNÍ DÍTĚ, SOUROZENCI

Pro celistvou dospělost potřebujeme mít kontakt se svým vnitřním dítětem, jinak se o pozornost a péči hlásí většinou nezdravým způsobem. Vztahy se sourozenci, jsou také mnohem důležitější i v dospělosti než by se mohlo zdát. A jak souvisí se sourozeneckými vztahy pořadí jejich narození a v čem může toto pochopení přinést harmonii?
 


 

Pro celistvou dospělost potřebujeme mít kontakt se svým vnitřním dítětem, dobře o něj pečovat a komunikovat s ním. Pokud tomu tak není, tak se vnitřní dítě hlásí o pozornost a péči většinou nezdravým způsobem v našem každodenním jednání a komunikaci, kdy ani nevíme, proč se chováme tak, jak se chováme. Najednou jako kdyby nám bylo znovu 5 let a zase jsou tady zpátky všechny ty pocity a způsoby řešení situací z té doby včetně sourozeneckých vztahů.

Je to paradox. Často řešíme vztahy s mámou a tátou a pak si najednou všimneme, jak důležití jsou pro nás sourozenci a jak nám neharmonické vztahy s nimi dokáží připravit nejednu bezesnou noc.
Stejně tak nám i jako rodičům leží na srdci blaho našich dětí a když se soulad mezi nimi nedaří, obzvláště když se jedná o nově vzniklou rodinu s nevlastními dětmi, působí to i na náš vztah s partnerem/kou a celkovou životní pohodu. 

I pořadí narození sourozenců má na život mnohem větší vliv, než bychom řekli. Každé místo ať už jedináčka, prvorozeného, druhorozeného nebo nejmladšího dítěte má svá specifika, výhody a výzvy, a když nejsou respektovány, přináší to jedině zmatek a bolest. A jak pak do rodinného obrazu zapadají sourozenci nevlastní, zemřelí nebo dokonce ti nepřiznaní, to už je docela věda, ale i ta má svá pravidla a řád.

Přijďte do tohoto řádu nahlédnout, vnést harmonii do svých sourozeneckých vztahů a vztahů Vašich dětí a také navázat hlubší kontakt se svým vnitřním dítětem.

 

Pro hlubší změnu v tématu Vnitřní dítě, sourozenci doporučujeme projít i tématem Máma a já, Táta a já, protože právě oni utvářeli svou přítomností nebo i nepřítomností Vaše vnitřní dítě a také sourozenecké vztahy. A pokud už tyto večery proběhly, přijďte na večery s tématem Šťastný rodič a Síla mých kořenů, které vše předchozí shrnují a ukazují ještě v širších souvislostech.
 

Témata všech večerů

1. Láska, vztahy, sexualita
2. Rozchody, rozvody, nové rodiny
3. Máma a já
4. Táta a já
5. Vnitřní dítě, sourozenci
6. Šťastný rodič
7. Síla mých kořenů

Překvapení (Brno)
 

Součástí každého večera je

úvod k tématu, vyslovení Vašich záměrů a otázek
prožitkové skupinové konstelace s ukázkami různých situací a jejich řešení
vysvětlení konstelačních principů
otázky a odpovědi
krátký individuální konstelační náhled k tématu pro každého účastníka

Ve větší míře se budeme věnovat oblastem a otázkám, které zajímají a jsou aktuální k tématu pro každého z Vás.
Každý si svobodně volí míru svého aktivního zapojení a míru věnovanou pozorování.
 

Přijít můžete na jeden večer, více nebo všechny tak, jak potřebujete.

Konstelační večery na sebe volně navazují
.
Při absolvování všech 7 se Vám dostane uceleného pohledu, prožitku a proměny v rámci rodinných vztahů a témat,
proto to doporučujeme a vycházíme vstříc zvýhodněným vyrovnáním a koncepcí večerů.
 

Organizační informace a termíny 

Kdy a kde:
Praha, Prostor 8, www.prostor8.cz
vždy středa 18:00 – 21:30
Termíny 2021/ 2022: 6. 10., 3. 11., 1. 12., 2. 2., 30. 3., 27. 4., 8. 6.

Brno, Cesta integrity, www.cestaintegrity.cz
vždy pátek 17:30 - 21:00
Termíny 2021/ 2022: 15. 10., 12. 11., 10. 12., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5. + 10. 6. překvapení

Vyrovnání:
590 Kč/ 1 večer, 1600 Kč/ 3 večery, 3400 Kč/ 7 večerů

Přihlášky:
idakeltnerova@seznam.cz, +420 773 102 017
nebo weby Prostoru 8 www.prostor8.cz a Cesty integrity www.cestaintegrity.cz

Součástí večera je

úvod k tématu, vyslovení Vašich záměrů a otázek
prožitkové skupinové konstelace s ukázkami různých situací a jejich řešení
vysvětlení konstelačních principů
otázky a odpovědi
krátký individuální konstelační náhled k tématu pro každého účastníka

Ve větší míře se budeme věnovat oblastem a otázkám, které zajímají a jsou aktuální k tématu pro každého z Vás.
Každý si svobodně volí míru svého aktivního zapojení a míru věnovanou pozorování.
 

Přijít můžete na jeden večer, více nebo všechny tak, jak potřebujete.

Konstelační večery na sebe volně navazují
.
Při absolvování všech 7 se Vám dostane uceleného pohledu, prožitku a proměny v rámci rodinných vztahů a témat,
proto to doporučujeme a vycházíme vstříc zvýhodněným vyrovnáním a koncepcí večerů.


Témata všech večerů

1. Láska, vztahy, sexualita
2. Rozchody, rozvody, nové rodiny
3. Máma a já
4. Táta a já
5. Vnitřní dítě, sourozenci
6. Šťastný rodič
7. Síla mých kořenů
 

Organizační informace a termíny 

Kdy a kde:
Praha, Prostor 8, www.prostor8.cz
vždy středa 18:00 – 21:30
Termíny 2021/ 2022: 6. 10., 3. 11., 1. 12., 2. 2., 30. 3., 27. 4., 8. 6.

Brno, Cesta integrity, www.cestaintegrity.cz
vždy pátek 17:30 - 21:00
Termíny 2021/ 2022: 15. 10., 12. 11., 10. 12., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5. + 10. 6. překvapení

Vyrovnání:
590 Kč/ 1 večer, 1600 Kč/ 3 večery, 3400 Kč/ 7 večerů

Přihlášky:
idakeltnerova@seznam.cz, +420 773 102 017
nebo weby Prostoru 8 www.prostor8.cz a Cesty integrity www.cestaintegrity.cz