Táta a já

TÁTA A JÁ

konstelační večer

Táta, laskavý a pevný ochránce, někdo vzdálený a nedostupný nebo despota či dokonce násilník?
Jací skutečně jsou naši otcové a jaký je náš vztah k nim?
Náš táta má na náš život partnerský i pracovní mnohem větší vliv,
než si často jsme ochotni připustit a to dokonce i když jsme s ním nevyrůstali.

 


Kvality, které nám vnitřně přináší do života táta, ať už je či byl jakýkoli, nikdy nemůže nahradit máma,
i kdyby se o to snažila.
Ženám nemůže pocit sebehodnoty, lásku, přijetí a podporu táty nahradit partner,
i kdyby je na rukou nosil.
Muže nezasvětí do vnitřní síly a mužského světa máma a otcovskou oporu a jasnost do života mu nedá partnerka,
i kdyby ho milovala sebevíc.

Nedostatek prožívané lásky a spojení nebo odmítání táty s ním paradoxně vytváří nezdravé pouto,
které váže pozornost a životní energii jak synů, tak dcer.
Těm se potom nedaří plně dospět, nejsou plně přítomni ve svých současných vztazích, v tvořivosti,
nemohou jít dopředu v životě, protože zůstávají vnitřně v minulosti u svých zranění spojených s tátou
a dokonce je přenášejí dál do vztahů se svými dětmi.

Uviděním toho, jak to s tátou máme a ochota k vnitřní proměně, může v životě změnit spoustu věcí,
otevře se cesta k vnitřnímu spojení s tátou, ať už je fyzicky kdekoli,
a k aktivaci životní síly, tvořivosti, koncentrace, pevnosti, schopnosti zacílení atd.,
které k nám proudí právě ze strany otce.

 

Pro hlubší změnu v tématu Táta a já doporučujeme projít i tématem Máma a já,
protože potíže s tátou jsou někdy převlečené potíže s mámou a naopak,
a také tématem Vnitřní dítě, sourozenci,
protože právě rané dětství je v nás hluboce otištěno
a sourozenci ve vztahu k pozornosti a lásce rodičů je velké téma samo o sobě.
Večery s tématy Šťastný rodič a Síla mých kořenů vše výše uvedené shrnují a ukazují ještě v širších souvislostech.
 

Součástí každého večera je:

- úvod k tématu, vyslovení Vašich záměrů a otázek
- prožitkové skupinové konstelace
- krátký individuální konstelační náhled k tématu pro každého účastníka

Ve větší míře se budeme věnovat oblastem a otázkám, které zajímají a jsou aktuální k tématu pro každého z Vás.

 

Témata všech večerů

1. Láska, vztahy, sexualita
2. Rozchody, rozvody, nové rodiny
3. Máma a já
4. Táta a já
5. Vnitřní dítě, sourozenci
6. Šťastný rodič
7. Síla mých kořenů


Co vám to může přinést:

- prožitek a proměnu rodinných a osobních vztahů a témat prostřednictvím konstelační metody,
- uspořádanější a harmoničtější vztahy k sobě, své rodině i okolí,
- více energie, ukotvení, radosti v životě,
- vidění nevědomých vlivů a souvislostí situací, které se vám v životě dějí,
- nepřenášení nevědomě svých nezpracovaných témat na své děti
 

Přijít můžete na všechny večery, několik nebo třeba jen jeden tak, jak potřebujete.
Konstelační večery na sebe volně navazují.

 

 Organizační informace a termíny:

Vyrovnání:
590 Kč/ 1 večer, 1600 Kč/ předplacení 3 večerů, 3400 Kč/ předplacení 7 večerů

Kdy a kde:
PRAHA
v Prostoru 8, Praha - Vinohrady
vždy středa 18:00 - 21:30
Termíny 2021/ 2022: 6. 10., 3. 11., 1. 12., 2. 2., 30. 3., 27. 4., 8. 6.

BRNO
v Cestě integrity, Brno - Jundrov
vždy pátek 17:30 - 21:00
Termíny 2021/ 2022: 12. 11., 10. 12., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 10. 6.


Přihlášky a informace:
idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017
a weby Cesta integrity www.cestaintegrity.cz a Prostoru 8 www.prostor8.cz