Táta a já

TÁTA A JÁ

Táta, laskavý a pevný ochránce, někdo vzdálený a nedostupný nebo despota či dokonce násilník? Jací skutečně jsou naši otcové a jaký je náš vztah k nim? Náš táta má na náš život partnerský i pracovní mnohem větší vliv, než si často jsme ochotni připustit a to dokonce i když jsme s ním nevyrůstali.
 


Kvality, které nám vnitřně přináší do života táta, ať už je či byl jakýkoli, nikdy nemůže nahradit máma, i kdyby se o to snažila. Ženám nemůže pocit sebehodnoty, lásku, přijetí a podporu táty nahradit partner, i kdyby je na rukou nosil. Muže nezasvětí do vnitřní síly a mužského světa máma a otcovskou oporu a jasnost do života mu nedá partnerka, i kdyby ho milovala sebevíc.

Nedostatek prožívané lásky a spojení nebo odmítání táty s ním paradoxně vytváří nezdravé pouto, které váže pozornost a životní energii jak synů, tak dcer. Těm se potom nedaří plně dospět, nejsou plně přítomni ve svých současných vztazích, v tvořivosti, nemohou jít dopředu v životě, protože zůstávají vnitřně v minulosti u svých zranění spojených s tátou a dokonce je přenášejí dál do vztahů se svými dětmi.

Uviděním a pojmenováním principů, které platí pro vztah s tátou pro dcery a které platí pro syny, se Vám narovná v životě spousta věcí, otevře se Vám cesta k vnitřnímu spojení s tátou, ať už je fyzicky kdekoli, a k aktivaci životní síly, tvořivosti, koncentrace, pevnosti, schopnosti zacílení atd., které k Vám proudí právě ze strany otce.

 

Pro hlubší změnu v tématu Táta a já doporučujeme projít i tématem Máma a já, protože potíže s tátou jsou někdy převlečené potíže s mámou a naopak, a bez spojení s jedním se nemůžeme osvobodit z nezdravého vlivu druhého, prostě máme rodiče dva, a také tématem Vnitřní dítě, sourozenci, protože právě rané dětství je v nás hluboce otištěno a sourozenci ve vztahu k pozornosti a lásce rodičů je velké téma samo o sobě. Večery s tématy Šťastný rodič a Síla mých kořenů vše výše uvedené shrnují a ukazují ještě v širších souvislostech.
 

Témata všech večerů

1. Láska, vztahy, sexualita
2. Rozchody, rozvody, nové rodiny
3. Máma a já
4. Táta a já
5. Vnitřní dítě, sourozenci
6. Šťastný rodič
7. Síla mých kořenů

Překvapení (Brno)
 

Součástí každého večera je

úvod k tématu, vyslovení Vašich záměrů a otázek
prožitkové skupinové konstelace s ukázkami různých situací a jejich řešení
vysvětlení konstelačních principů
otázky a odpovědi
krátký individuální konstelační náhled k tématu pro každého účastníka

Ve větší míře se budeme věnovat oblastem a otázkám, které zajímají a jsou aktuální k tématu pro každého z Vás.
Každý si svobodně volí míru svého aktivního zapojení a míru věnovanou pozorování.
 

Přijít můžete na jeden večer, více nebo všechny tak, jak potřebujete.

Konstelační večery na sebe volně navazují
.
Při absolvování všech 7 se Vám dostane uceleného pohledu, prožitku a proměny v rámci rodinných vztahů a témat,
proto to doporučujeme a vycházíme vstříc zvýhodněným vyrovnáním a koncepcí večerů.
 

Organizační informace a termíny 

Kdy a kde:
Praha, Prostor 8, www.prostor8.cz
vždy středa 18:00 – 21:30
Termíny 2021/ 2022: 6. 10., 3. 11., 1. 12., 2. 2., 30. 3., 27. 4., 8. 6.

Brno, Cesta integrity, www.cestaintegrity.cz
vždy pátek 17:30 - 21:00
Termíny 2021/ 2022: 15. 10., 12. 11., 10. 12., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5. + 10. 6. překvapení

Vyrovnání:
590 Kč/ 1 večer, 1600 Kč/ 3 večery, 3400 Kč/ 7 večerů

Přihlášky:
idakeltnerova@seznam.cz, +420 773 102 017
nebo weby Prostoru 8 www.prostor8.cz a Cesty integrity www.cestaintegrity.cz

 

Součástí večera je

úvod k tématu, vyslovení Vašich záměrů a otázek
prožitkové skupinové konstelace s ukázkami různých situací a jejich řešení
vysvětlení konstelačních principů
otázky a odpovědi
krátký individuální konstelační náhled k tématu pro každého účastníka

Ve větší míře se budeme věnovat oblastem a otázkám, které zajímají a jsou aktuální k tématu pro každého z Vás.
Každý si svobodně volí míru svého aktivního zapojení a míru věnovanou pozorování.
 

Přijít můžete na jeden večer, více nebo všechny tak, jak potřebujete.

Konstelační večery na sebe volně navazují
.
Při absolvování všech 7 se Vám dostane uceleného pohledu, prožitku a proměny v rámci rodinných vztahů a témat,
proto to doporučujeme a vycházíme vstříc zvýhodněným vyrovnáním a koncepcí večerů.


Témata všech večerů

1. Láska, vztahy, sexualita
2. Rozchody, rozvody, nové rodiny
3. Máma a já
4. Táta a já
5. Vnitřní dítě, sourozenci
6. Šťastný rodič
7. Síla mých kořenů
 

Organizační informace a termíny 

Kdy a kde:
Praha, Prostor 8, www.prostor8.cz
vždy středa 18:00 – 21:30
Termíny 2021/ 2022: 6. 10., 3. 11., 1. 12., 2. 2., 30. 3., 27. 4., 8. 6.

Brno, Cesta integrity, www.cestaintegrity.cz
vždy pátek 17:30 - 21:00
Termíny 2021/ 2022: 15. 10., 12. 11., 10. 12., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5. + 10. 6. překvapení

Vyrovnání:
590 Kč/ 1 večer, 1600 Kč/ 3 večery, 3400 Kč/ 7 večerů

Přihlášky:
idakeltnerova@seznam.cz, +420 773 102 017
nebo weby Prostoru 8 www.prostor8.cz a Cesty integrity www.cestaintegrity.cz