Individuální konstelace

 

KDY JE VHODNÉ PŘIJÍT NA INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACI?

- řešíte téma, které nechcete otevírat před skupinou
- není vypsán termín konstelací v nejbližší době a Vy potřebujete projít proměnou nebo z nějakého jiného důvodu nemůžete přijít na seminář
- pokud se objeví v průběhu individuálního poradenství konstelační technika jako ta nejlepší cesta
- hluboce v Sobě v Srdci víte, že máte přijít

Platí pro ni stejná pravidla jako pro konstelaci ve skupině, jen konstelací neprochází zástupci, ale Vy sami.
Vyžaduje to určitou zkušenost s konstelacemi nebo prací se sebou, pozorností, důvěru
a hlavně rozhodnutí pro pravdivost, nic si nenalhávat a maximální otevřenost k tomu, co konstelace ukáže.

Individuální konstelace nemůže nahradit hloubku a pravdivost, která se děje na konstelačním semináři i díky skupině a zástupcům v konstelaci. Nelze tedy zaměnit rovnocenně buď skupina nebo individuálně.
Může pomoct dané téma nahlédnout, otevřít, nasměrovat, udělat kroky v rovinách, v kterých jste otevření, prožijete si to přímo na svém těle, je to tedy Váš prožitek, otevírá možnost rituálu.
V tom její přínos vidím a v tom má své opodstatnění.

Pokud je to možné, doporučuji, abyste si na sebe udělali čas a přišli na seminář.
Jedna konstelace vydává své plody a podporuje změny klidně i rok. Takže to má svou sílu a vliv.
Pokud to možné není, nebo to tak cítíte, přijďte na individuální konstelaci. Jste vítaní.


JAK DLOUHO INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE TRVÁ?

2, 5 - 3 hodiny
včetně úvodní konzultace a vysvětlení postupu


DOPORUČENÉ VYROVNÁNÍ

pro Jílové u Prahy a online
2 000 Kč

pro Brno
2 500 Kč

pro Prahu
2 800 Kč


Podrobněji k vyrovnání:
Toto vyrovnání není platba za individuální konstelaci.
Je to vyrovnání za můj čas, pozornost atd.
Přináší finanční prostředky pro můj život, další studium a rozvoj,
abych mohla konstelacemi provázet, abych na to měla prostor.

Můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat.
Můžete přispět i méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje.
Jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání.