Individuální konstelace

KDY JE VHODNÉ PŘIJÍT NA INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACI?

- řešíte téma, které nechcete otevírat před skupinou
- není vypsán termín konstelací v nejbližší době a Vy potřebujete projít proměnou nebo z nějakého jiného důvodu nemůžete přijít na seminář
- pokud se objeví v průběhu individuálního poradenství konstelační technika jako ta nejlepší cesta
- hluboce v Sobě v Srdci víte, že máte přijít

Platí pro ni stejná pravidla jako pro konstelaci ve skupině, jen konstelací neprochází zástupci, ale většinou Vy sami nebo já. Vyžaduje to určitou zkušenost s konstelacemi nebo prací se sebou, pozorností, otevřenost, důvěru.


JAK DLOUHO INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE TRVÁ?

2 hodiny
včetně úvodní konzultace a vysvětlení postupu
může být i kratší nebo delší, maximálně však 2,5 hodiny


DOPORUČENÉ VYROVNÁNÍ

pro Jílové u Prahy

1 800 Kč


pro Prahu, Brno, Plzeň a jiná místa

2 000 Kč
zahrnuje náklady na pronájem prostoru a cestu


Podrobněji k vyrovnání:
Toto vyrovnání není platba za individuální konstelaci.
Je to vyrovnání za můj čas, pozornost atd.
Přináší finanční prostředky pro můj život, další studium a rozvoj,
abych mohla konstelacemi provázet, abych na to měla prostor.
Konstelace ani nic dalšího, co přichází z jemněhmotných rovin, zaplatit nelze.
Nelze si to objednat ani koupit.

Můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat.
Můžete přispět i méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje.
Jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání.