Online rituály

ONLINE RITUÁLY
otevření se rituálu, záměr, spojení s podporou,
vlastní rituál, dokončení, závěr

 

RITUÁL HOJNOSTI A SKLÍZENÍ PLODŮ
aneb zpřístupnění vnitřního i vnějšího bohatství

26. 9.
18:00 – 20:30

PŘIHLAŠUJI SE BEZ VÁHÁNÍ

 

RITUÁL TMY A SVĚTLA
aneb spojení polarit v adventním čase

27. 11.
18:00 – 20:30

 

PŘIHLAŠUJI SE BEZ VÁHÁNÍ

 


O ČEM TYTO RITUÁLY BUDOU?
 

26. 9.

  Čas babího léta a začínajícího podzimu vysloveně vybízí k tomu,
abychom se věnovali tématu hojnosti, vnitřního a vnějšího bohatství,

ale také umění sklízet a zhodnocovat plody své dosavadní cesty,
akumulovat a uchovávat energii pomyslně na horší časy (zima)
a opírat se o své zkušenosti,
které se v tom případě stávají velkým zdrojem energie i hojnosti.

Sklízení plodů totiž nemusí být zrovna jen těch ze zahrady.
Umění sklidit a zhodnotit i výsledky své práce, tvorby, životní cesty, vztahů atd.
hraje naprosto zásadní roli v tom, jakou hojnost prožíváme na všech úrovních,
v penězích, vztazích, vztahu k sobě, v pracovní oblasti, sebehodnotě atd.

Spousta lidí umí věci začít, umí tvořit, ale neumí sklízet, takže v důsledku nic nemá.

⁕ Proto v tomto rituálu podpoříme umění vytvářet, přijímat, sklízet a také udržet hojnost
na úrovni peněz, hmotných věcí, duševně duchovních i roviny štěstí a radosti.

⁕ A kdo mě zná nebo se mnou již nějaký rituál zažil, tak ví,
že je to vždy k věci, esenciální, jednoduché, tvořivým způsobem projité a přitom nečekaně hluboké.


TEĎ UŽ JE MI TO JASNĚJŠÍ, PŘIHLAŠUJI SE

 

27. 11.

⁕ Čas adventu je dobou, kdy vstupujeme do největších hloubek sebe sama,
máme možnost nahlédnout do temných zákoutí uvnitř nás,

udělat si pořádek ve vnitřním i vnějším světě
a nechat do všech oblastí života vstoupit Světlo a naději.
Je to vhodný čas pro usmíření konfliktů uvnitř nás i venku, spojení polarit,
tmy a světla, ženského a mužského, nahoře a dole, uvnitř i vně, jemněhmotného a hmotného atd.

 

TEĎ UŽ JE MI TO JASNĚJŠÍ, PŘIHLAŠUJI SE

 

CO NÁS SPOLEČNĚ ČEKÁ?

⁕ V rituálu tato témata otevřeme podle vašich záměrů a vytvoříme společně prostor pro:
- pro proměnu a transformaci,
- odstranění překážek,
- uzdravení zranění,
- obohacení a posílení vašich záměrů a přání
- a uvidění, přijetí a vytvoření nových možností a cest.

⁕ V živém online setkání vás provedu těmito kroky:
- otevření prostoru pro rituál,
- podpora a spojení s jemněhmotnými světy, Ochránci, Průvodci, Předky,
- vaše záměry pro rituál,
- navýšení energie a prohloubení záměrů,
- vlastní tvořivý rituál,
- vaše tvorba, zaznamenání procesu,
- společné požehnání a modlitba pro cestu každého z nás,
- dokončení, poděkování, obdarování Přírody a Průvodců.

⁕ Do rituálu můžete vstoupit
- s konkrétními tématy
- nebo s otevřeností tomu, co pro nejvyšší dobro přijde.

 

 TO ZNÍ FAKT DOBŘE, PŘIHLAŠUJI SE 

 


DOPORUČENÉ VYROVNÁNÍ

650 Kč
Protože se jedná se o živou práci se skupinou, se společnou energií a záměry, tak nebude k dispozici záznam.

Přístup k přihlášení na zoom Vám zašlu po odeslání přihlášky a uhrazení 650 Kč na účet 846929163/0800.

Důležité! Buďte si vědomi toho, že svým přihlášením již vstupujete do přípravného procesu, rituál nezačíná až přihlášením se na zoom, ale mnohem dříve. Proto je zde potřeba i větší řád, než když se jedná o běžný workshop a platí zde i storno podmínky v rámci přihlášení a plateb. Se skupinou pracuji energeticky již před rituálem a proto musí i tato energie být zohledněna ve vyrovnání.
 

PŘIHLÁŠKY

Přihlašte se přes
 přihlašovací formulář


STORNO PODMÍNKY

V případě zrušení účasti
- více než 2 týdny předem Vám platbu vrátím,
- 2 týdny - 4 dny předem Vám vrátím 50%,
- méně než 3 dny předem činí storno celou částku.

Pokud za sebe najdete náhradníka, může být platba využita pro něj.
Pokud se hlásíte méně než 2 týdny před rituálem, máte 24 hodin na zrušení přihlášky, potom již platí storno podmínky v plném rozsahu.


Na skupinu se ladím a pracuji s ní už před vlastním rituálem, proto je potřeba i tuto energii, která k Vám přijde vyrovnat. Buďte si vědomi toho, že svým přihlášením již vstupujete do přípravného procesu a rituál nezačíná až přihlášením na zoom. Proto je zde potřeba i větší řád, než když se jedná o běžný workshop.
 

KDY A KDE

Na platformě zoom. Jedná se o živé setkání, záznam nebude k dispozici.
Připojení bude dostupné přibližně 10 min předem, abyste měli dost času vyřešit případné technické potíže.
Odkaz pošlu přihlášeným e-mailem.