Šťastný rodič

ŠŤASTNÝ RODIČ

konstelační večer

Ať už rodiči jste nebo se jimi v blízké či vzdálenější budoucnosti chcete stát,
je Vám asi jasné, že rodičovství přináší nečekané a naprosto specifické výzvy,
změní způsob života a také zahýbe hodnotami a prioritami.

Pokud se nechcete rodičovství obětovat nebo před ním utíkat
nebo dlouhodobě balancovat nad propastí obou extrémů,
může být užitečné zahrnout do svého života pojem šťastný rodič.

 


Spousta rodičů se své rodičovské roli zcela odevzdá,
zapomenou sami na sebe, obětují se a je pro ně těžké rozlišit,
kde začíná a končí jejich život a kde život jejich dětí.
Do toho často vstoupí nesprávně pochopené principy novodobé výchovy
a rodiče v honbě za respektem ke svým dětem a snahou je za žádných okolností nepoškodit ve vývoji
zapomenou respektovat a nepoškozovat sami sebe, čímž paradoxně svým dětem vůbec nepomáhají.

Jiní rodiče se svým rodičovstvím často i zcela nevědomě bojují, odmítají ho, nepřijímají změnu ve svém životě
a touží, čekají nebo se rovnou snaží žít jako předtím, než se narodily děti.
Vyrovnávat neustále rozpor reality a vnitřního světa tužeb a čelit světu, který jejich postoj odsuzuje,
je stojí obrovské množství energie, je to nikdy nekončící kolotoč a štěstí je v nedohlednu.
Někteří dokonce v důsledku toho od svých dětí odejdou fyzicky nebo vnitřně.

A pak jsou ti rodiče, kteří střídavě prožívají oba výše popsané extrémy
a nedaří se jim najít balanc mezi naplňováním svých potřeb a potřeb dětí,
způsob jak je sladit, jak propojit dospělý a dětský svět.

Pro změnu je užitečné uvidět, jak to v sobě máme
a také uvidět a proměnit nevědomé vlivy, které ovlivňují vaše rodičovství
a pocházejí od rodičů, dalších předků nebo vlivem výchovy.

 

Pro hlubší změnu v tématu Šťastný rodič doporučujeme projít všechna předchozí témata,
obzvláště
Máma a já a Táta a já, protože v původní rodině to všechno začíná.
A pokud už tyto večery proběhly,
přijďte na večer s tématem
Síla mých kořenů,
které vše předchozí shrnuje a ukazuje ještě v širších souvislostech.
 

Součástí každého večera je:

- úvod k tématu, vyslovení Vašich záměrů a otázek
- prožitkové skupinové konstelace
- krátký individuální konstelační náhled k tématu pro každého účastníka

Ve větší míře se budeme věnovat oblastem a otázkám, které zajímají a jsou aktuální k tématu pro každého z Vás.

 

Témata všech večerů

1. Láska, vztahy, sexualita
2. Rozchody, rozvody, nové rodiny
3. Máma a já
4. Táta a já
5. Vnitřní dítě, sourozenci
6. Šťastný rodič
7. Síla mých kořenů


Co vám to může přinést:

- prožitek a proměnu rodinných a osobních vztahů a témat prostřednictvím konstelační metody,
- uspořádanější a harmoničtější vztahy k sobě, své rodině i okolí,
- více energie, ukotvení, radosti v životě,
- vidění nevědomých vlivů a souvislostí situací, které se vám v životě dějí,
- nepřenášení nevědomě svých nezpracovaných témat na své děti
 

Přijít můžete na všechny večery, několik nebo třeba jen jeden tak, jak potřebujete.
Konstelační večery na sebe volně navazují.

 

 Organizační informace a termíny:

Vyrovnání:
590 Kč/ 1 večer, 1600 Kč/ předplacení 3 večerů, 3400 Kč/ předplacení 7 večerů

Kdy a kde:
PRAHA
v Prostoru 8, Praha - Vinohrady
vždy středa 18:00 - 21:30
Termíny 2021/ 2022: 6. 10., 3. 11., 1. 12., 2. 2., 30. 3., 27. 4., 8. 6.

BRNO
v Cestě integrity, Brno - Jundrov
vždy pátek 17:30 - 21:00
Termíny 2021/ 2022: 12. 11., 10. 12., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 10. 6.


Přihlášky a informace:
idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017
a weby Cesta integrity www.cestaintegrity.cz a Prostoru 8 www.prostor8.cz