Šťastný rodič

ŠŤASTNÝ RODIČ

Ať už rodiči jste nebo se jimi v blízké či vzdálenější budoucnosti chcete stát, je Vám asi jasné, že rodičovství přináší nečekané a naprosto specifické výzvy, změní způsob života a také zahýbe hodnotami a prioritami. Pokud se nechcete rodičovství obětovat nebo před ním utíkat nebo dlouhodobě balancovat nad propastí obou extrémů, může být užitečné zahrnout do svého života pojem šťastný rodič.
 


Spousta rodičů se své rodičovské roli zcela odevzdá, zapomenou sami na sebe, obětují se a je pro ně těžké rozlišit, kde začíná a končí jejich život a kde život jejich dětí. Do toho často vstoupí nesprávně pochopené principy novodobé výchovy a rodiče v honbě za respektem ke svým dětem a snahou je za žádných okolností nepoškodit ve vývoji zapomenou respektovat a nepoškozovat sami sebe, čímž paradoxně svým dětem vůbec nepomáhají.

Jiní rodiče se svým rodičovstvím často i zcela nevědomě bojují, odmítají ho, nepřijímají změnu ve svém životě a touží, čekají nebo se rovnou snaží žít jako předtím, než se narodily děti. Vyrovnávat neustále rozpor reality a vnitřního světa tužeb a čelit světu, který jejich postoj odsuzuje, je stojí obrovské množství energie, je to nikdy nekončící kolotoč a štěstí je v nedohlednu. Někteří dokonce v důsledku toho od svých dětí odejdou fyzicky nebo vnitřně.

A pak jsou ti rodiče, kteří střídavě prožívají oba výše popsané extrémy a nedaří se jim najít balanc mezi naplňováním svých potřeb a potřeb dětí, způsob jak je sladit, jak propojit dospělý a dětský svět.

Znalost konstelačních principů řádu, lásky a rovnováhy přináší jasnost v tom, že šťastný rodič = šťastné dítě. Ukážeme si, co to znamená v praxi, jaký je správný tok energie v rodině a osvobodíme se od konceptů, které jsou v nás ve vztahu k rodičovství zapsány ať už z doby, kdy jsme vyrůstali, nebo doby současné. Dáme ve svém životě místo, hodnotu a prioritu šťastnému rodičovství.

 

Pro hlubší změnu v tématu Šťastný rodič doporučujeme projít všechna předchozí témata, obzvláště Máma a já a Táta a já, protože v původní rodině to všechno začíná. A pokud už tyto večery proběhly, přijďte na večer s tématem Síla mých kořenů, které vše předchozí shrnuje a ukazuje ještě v širších souvislostech.
 

Témata všech večerů

1. Láska, vztahy, sexualita
2. Rozchody, rozvody, nové rodiny
3. Máma a já
4. Táta a já
5. Vnitřní dítě, sourozenci
6. Šťastný rodič
7. Síla mých kořenů

Překvapení (Brno)
 

Součástí každého večera je

úvod k tématu, vyslovení Vašich záměrů a otázek
prožitkové skupinové konstelace s ukázkami různých situací a jejich řešení
vysvětlení konstelačních principů
otázky a odpovědi
krátký individuální konstelační náhled k tématu pro každého účastníka

Ve větší míře se budeme věnovat oblastem a otázkám, které zajímají a jsou aktuální k tématu pro každého z Vás.
Každý si svobodně volí míru svého aktivního zapojení a míru věnovanou pozorování.
 

Přijít můžete na jeden večer, více nebo všechny tak, jak potřebujete.

Konstelační večery na sebe volně navazují
.
Při absolvování všech 7 se Vám dostane uceleného pohledu, prožitku a proměny v rámci rodinných vztahů a témat,
proto to doporučujeme a vycházíme vstříc zvýhodněným vyrovnáním a koncepcí večerů.
 

Organizační informace a termíny 

Kdy a kde:
Praha, Prostor 8, www.prostor8.cz
vždy středa 18:00 – 21:30
Termíny 2021/ 2022: 6. 10., 3. 11., 1. 12., 2. 2., 30. 3., 27. 4., 8. 6.

Brno, Cesta integrity, www.cestaintegrity.cz
vždy pátek 17:30 - 21:00
Termíny 2021/ 2022: 15. 10., 12. 11., 10. 12., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5. + 10. 6. překvapení

Vyrovnání:
590 Kč/ 1 večer, 1600 Kč/ 3 večery, 3400 Kč/ 7 večerů

Přihlášky:
idakeltnerova@seznam.cz, +420 773 102 017
nebo weby Prostoru 8 www.prostor8.cz a Cesty integrity www.cestaintegrity.cz

 

Součástí večera je

úvod k tématu, vyslovení Vašich záměrů a otázek
prožitkové skupinové konstelace s ukázkami různých situací a jejich řešení
vysvětlení konstelačních principů
otázky a odpovědi
krátký individuální konstelační náhled k tématu pro každého účastníka

Ve větší míře se budeme věnovat oblastem a otázkám, které zajímají a jsou aktuální k tématu pro každého z Vás.
Každý si svobodně volí míru svého aktivního zapojení a míru věnovanou pozorování.
 

Přijít můžete na jeden večer, více nebo všechny tak, jak potřebujete.

Konstelační večery na sebe volně navazují
.
Při absolvování všech 7 se Vám dostane uceleného pohledu, prožitku a proměny v rámci rodinných vztahů a témat,
proto to doporučujeme a vycházíme vstříc zvýhodněným vyrovnáním a koncepcí večerů.


Témata všech večerů

1. Láska, vztahy, sexualita
2. Rozchody, rozvody, nové rodiny
3. Máma a já
4. Táta a já
5. Vnitřní dítě, sourozenci
6. Šťastný rodič
7. Síla mých kořenů
 

Organizační informace a termíny 

Kdy a kde:
Praha, Prostor 8, www.prostor8.cz
vždy středa 18:00 – 21:30
Termíny 2021/ 2022: 6. 10., 3. 11., 1. 12., 2. 2., 30. 3., 27. 4., 8. 6.

Brno, Cesta integrity, www.cestaintegrity.cz
vždy pátek 17:30 - 21:00
Termíny 2021/ 2022: 15. 10., 12. 11., 10. 12., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5. + 10. 6. překvapení

Vyrovnání:
590 Kč/ 1 večer, 1600 Kč/ 3 večery, 3400 Kč/ 7 večerů

Přihlášky:
idakeltnerova@seznam.cz, +420 773 102 017
nebo weby Prostoru 8 www.prostor8.cz a Cesty integrity www.cestaintegrity.cz