Systemické konstelace a spirituální inteligence

Systemické konstelace a spirituální inteligence
se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů DušeO čem jsou Systemické konstelace a spirituální inteligence

Systemické konstelace pracují se skupinovou dynamikou nejvíce v rodinách, ale i širších systémech. Ukazují jasně a srozumitelně, jakým způsobem náš život nevědomě ovlivňují životy a osudy našich předků, především pokrevních ale i národních, nebo dokonce lidí, které jsme ani neznali a kteří např. žili a pracovali před námi na místě, kde žijeme a pracujeme my. Často pak opakujeme nevědomě jejich osud, jejich postoje, jejich pocity a Život je pak mnohem těžší a zamotanější.
Konstelace pomáhají z tohoto vlivu na určité úrovni vystoupit a na jiné transformované úrovni se propojit s podporou předků pro šťastnější život.
Pomáhají navracet lásku, energii, Vědomí a Štěstí do rodin, do každodenního života jednotlivců i skupin. Propojují se Zdrojem síly a lásky pro Život.
Vše jednoduše, prakticky a srozumitelně.


KONSTELAČNÍ METODA, Z ČEHO VYCHÁZÍM

Konstelační metoda je podložena několika desetiletími empirických zkušeností a viditelného vlivu. Vychází mj. z řádu života a lásky v přirozeně fungujících kmenových společenstvích aplikovaných na západní společnost, skupinové dynamiky a fenomenologického přístupu v psychoterapii. Zakladatelem systemických konstelací je Bert Hellinger. Poprvé tuto metodu začal používat a postupně i vyučovat v Německu v osmdesátých letech minulého století.
Já vycházím z výcviku „Systemické konstelace a spirituální inteligence“, který jsem absolvovala u Sofie Kalyani Sarras a Pavla Veselého a který navazuje přes učitele konstelací Bhagata J. Zeilhofera přímo na to, co učil a učí Bert Hellinger. Rovina spirituální inteligence, o kterou konstelační metodu v rámci výcviku rozšířila Sofie Kalyani Sarras, vnáší do celého konstelačního procesu i otázku kdo jsme, proč tu jsme, jaký to má smysl a vědomí sjednoceného kvantového pole nebo chceme‐li Prázdna.

Více o konstelační metodě
 

V ČEM VÁM MOHOU SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE POMOCI?

PŘI POTÍŽÍCH A NESOULADU V OBLASTECH:

- vztahů (partnerských, s dětmi, rodiči, v práci, s přáteli)
- zdraví (fyzického i psychického)
- peněz, práce
- vztahu sám k sobě a svému tělu
- početí, prenatálu, porodu a ranného dětství
- duchovních otázek
- spirituální cesty a rozvoje
- při nutkavém, nevysvětlitelném chování
- stále se opakujícícch situacích

 - když se Vám nedaří v životě něco změnit a nevíte proč


CO PŘINÁŠEJÍ DO ŽIVOTA?

orientaci, jasnost, řád, Lásku, změnu, energii, uvolnění

spojení se ZDROJEM SÍLY, LÁSKY A MOUDROSTI
pro Život v současnosti, teď

přenastavují CELÝ SYSTÉM ČLOVĚKA a nastolují rovnováhu...

je to skvělý NÁSTROJ PROMĚNY...pravdivý, jasný a srozumitelný...

JDE O VÁS
O VÁŠ ŽIVOT
O VAŠE TĚLO
O TO KDO JSTE
JAK TEĎ ŽIJETE
A JAK BYSTE MOHLI ŽÍT

 

Přijďte na některý ze seminářů nebo na individuální konstelaci....
třeba Vás tato dobrodružná Cesta bude bavit tak jako mě...

Chci přjijít na seminář, kdy je nejbližší termín?

 

JAK KONSTELACE FUNGUJÍ?

SYSTEMICKÉ KONSTELACE pracují se systémy,
v kterých každá jednotlivá část má vliv na všechny ostatní a obráceně.
Do systémů patří i systém rodiny, rodu a naše místo v něm, možná znáte pojem RODINNÉ KONSTELACE.
Pojem systemické konstelace je širší a vejde se do něj víc než do rodinných konstelací a zároveň zahrnuje i je.

Zajímá mě podrobněji, jak konstelace fungují, jak vznikly.

 

JAK SOUVISÍ SYSTEMICKÉ KONSTELACE SE SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCÍ?

Velmi úzce, podstatně a zásadně.
Bez spirituální inteligence by to byla pouhá psychoterapeutická metoda nebo technika.
Ve spojení se spirituální inteligencí jsou konstelace povzneseny na vyšší - širší úroveň vnímání, možností,
hloubky proměny, nadhledu atd.
Jsou živé. Stávají se vodnářskými.

Výcvik, který jsem absolvovala v roce 2010 u Sofie Kalyani Sarras (Kalyani P. Maškové) a Pavla Veselého rovinu spirituální inteligence zahrnoval. Nesl název "Systemické konstelace a spirituální inteligence".

Již z názvu je jasně patrné PŘIZNÁNÍ SPIRITUÁLNÍ ROVINY, SPOJENÍ S NÍ A ORIENTACE V NÍ.
Tuto spirituální rovinu do výcviku vnesla Sofie Kalyani. V oblasti konstelačních výcviků je to naprosto jedinečné
a PŘÍSTUP LEKTORŮ konstelací, kteří prošli touto školou, je tím velmi specifický a nadstavbový.

Jak si vybrat lektora?


Od srpna 2014, kdy jsem na Hvaru prošla meditacemi provázenými Sofií Kalyani Sarras s názvem:
POVZNESENÍ I SNESENÍ - BYTÍ BEZ HLEDÁNÍ PROBLÉMŮ,
jsem dalšími kroky ukotvovaná v této rovině.
S tímto vědomím Bytí bez problémů jsou provázeny i konstelace
směrem do Štěstí ne do neustálého hledání problémů, aby měla mysl co řešit.


Od ledna 2015 v konstelacích ještě otevřeněji, to znamená, že o tom i mluvím, aplikuji poznatky
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ BIOLOGIE, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE,

což přináší do mého přístupu větší jasnost, nadhled, koncentraci a lehkost.

Jak konstelace na semináři probíhá? Jak se mám na konstelaci připravit?Je dobré si zároveň uvědomit, že KONSTELACE NEJSOU SAMOSPASITELNÉ, JSOU SOUČÁSTÍ CELÉ CESTY
Ke skutečnému poznání Sebe – Podstaty jsou třeba kroky i na dalších úrovních sebe sama.

Z vlastní zkušenosti vím např. o meditacích Atmavičara a Pranajama,
které se učím u Sofie Kalyani Sarras a které již 8 let vědomě praktikuji.
Bez této praxe bych se i na konstelace dívala z jiné roviny a šířky než nyní.
Ve všech tradicích naleznete způsoby, které vedou kratší nebo delší cestou k poznání Prvotního stavu a o to jde.

 

KOLIK KONSTELACE STOJÍ?

Vyrovnání se liší u jednotlivých lektorů a promítá se do něj mnoho faktorů.

Jak k cenám přistupuji já si můžete přečíst zde

Konkrétní doporučené vyrovnání najdete u každého semináře
Aktuální semináře, na které je možné přijít

Doporučené vyrovnání pro individuální konstelace najdete zde
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Konstelace mne zaujaly, ale nevím, co mám od semináře čekat.

Doporučuji přečíst si o konstelacích více zde
a také si přečíst, jak to na semináři probíhá prakticky zde
Také Vám mohou pomoci zkušenosti ostatních zde


Nevím, jestli se mi chce přijít rovnou s mým tématem.

Můžete přijít i bez svého tématu.
Můžete se účastnit jen jako pozorovatel v kruhu a pokud pak získáte důvěru, tak i jako zástupce v rolích konstelací ostatních účastníků. Příště již budete vědět, jak seminář probíhá.