Archiv seminářů

KONSTELACE UZEMNĚNÍ A LEHKOSTI

Systemické a rodinné konstelace
se zahrnutím Spirituální inteligence a Pohybů Duše

9. října 2021
BRNO

"VŽDY EXISTUJE ZPŮSOB A CESTA"
a objevíme je často až když vykročíme vpřed, aniž bychom věděli, co přesně nás čeká


Kromě tématu, které je pro tento seminář ústřední a prolíná se v podstatě všemi příběhy,
můžete přijít s jakýmkoli tématem pro svou konstelaci,

i když by se mohlo zdát, že s tématem uzemnění a lehkosti nesouvisí.


V každém případě platí, že čím větší a zdravější uzemnění, spojení a opora směrem dolů, k zemi,
ale také ve vztahu ke svým kořenům v úrovni předků a také svých talentů a zkušeností jako Duše,
tím větší lehkost, rozlet, energie a svobodné možnosti v životě.

 

Více k tomuto tématu Vám ráda ukáži a vysvětlím v rámci semináře
v průběhu Vašich konstelací na nejrůznější témata.

Je to nad rámec běžného konstelačního semináře,
kde se běžně tyto principy nevysvětlují, neukazují, nerozvíjejí,
přestože z podstaty jsou součástí konstelační práce,
v které jde o spojení s kořeny, předky a zdroji,
svobodný a naplněný život ve využití svého potenciálu
bez tíhy břemen nesených za generace před námi.
 


Při konstelacích se dějí účinné změny v oblastech:
vztahů rodičů a dětí
partnerství a sexuality
práce a tvořivosti
peněz a majetku
zdraví a těla
bydlení
sebepoznání a dalších


Každý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své vlastní téma, bude-li si to přát.

Pro všechny je seminář přínosný v rolích zástupců, kde se inspirují a prochází si svá témata skrz příběhy ostatních
nebo jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.
Pracuje se se systemickým polem, pro každého v něm se děje přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech.

Počet míst na semináři je omezen.
Rezervuj si místo včas.Více informací o konstelacích
Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá
Možnosti účasti a vyrovnání

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy a kde:
sobota 9. října 2021 od 9:00 do 20:00 Brno

Na místě je možné přespání před seminářem i po semináři na matraci ve vlastním spacáku nebo lůžkovinách za 200 Kč/noc. Vybavená kuchyňka, koupelna k dispozici. Dejte mi vědět dopředu, kdo by měl o přespání zájem.

Doporučené vyrovnání: 1 750 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Platbu je také možné po domluvě rozložit. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit!

Vaše místo je rezervováno po odeslání přihlášky a rezervace potvrzena uhrazením zálohy ve výši 650 Kč na účet 846929163/0800. Před jejím odeslání se informujte, jestli je ještě na semináři volné místo.

PŘIHLÁŠKY: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Storno podmínky:
V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před setkáním (neděle a později) se záloha nevrací. Můžete za sebe najít náhradníka a záloha se Vám vrátí. V případě, že důvodem zrušení účasti je závažný důvod např. nemoc, můžete využít polovinu zálohy na nějakou jinou akci nebo službu, kterou nabízím.
V případě zrušení účasti více než týden před setkáním (do soboty včetně) se záloha vrací.

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

...............................................................

 

KONSTELACE BEZPEČÍ, STABILITY A ZDROJŮ

Systemické a rodinné konstelace
se zahrnutím Spirituální inteligence a Pohybů Duše

7. srpna 2021
PRAHA

14. srpna 2021
BRNO

 

"VŽDY EXISTUJE ZPŮSOB A CESTA"
a objevíme je často až když vykročíme vpřed, aniž bychom věděli, co přesně nás čeká


Kromě tématu, které je pro tento seminář ústřední a prolíná se v podstatě všemi příběhy,
můžete přijít s jakýmkoli tématem pro svou konstelaci,

i když by se mohlo zdát, že s tématem bezpečí, stability a zdrojů nesouvisí.

V každém případě k tomuto tématu patří kromě rozhodnosti a jasné koncentrace
také uvolnění, jemnost a péče, kterou si myslím teď potřebujeme úplně všichni.


BEZPEČÍ, STABILITA A ZDROJE

v současné době plné změn a otřesů osobních i globálních,
transformace vztahů a potřeby rychlého vývoje nás všech,
je téma bezpečí, stability a zdrojů pro život velmi aktuální. Pokud se necítíme bezpečně v životě, způsobuje to nestabilitu,
a to způsobuje ještě větší pocit nekomfortu a nemožnosti cítit se bezpečně.
Zapínáme vnitřní režim přežití,

který na úrovni těla a mysli vede v dlouhodobějším horizontu k vyčerpání a únavě,
snadnější manipulovatelnosti strachem, ovlivnitelnosti okolím
a také ztrátu radosti ze života, chuti cokoli tvořit.
Ztrácíme nadhled a důvěru v sebe, život, cestu,
zapomínáme na to, co je pro nás důležité a podstatné, oddělujeme se od Univerza a od svých zdrojů.


K tomu, abychom se do této spirály vůbec nedostali nebo se z ní dostali ven,
si potřebujeme nejdříve všimnout a uvědomit, že se to může stát nebo že už v ní jsme.

Potom se rozhodnout se do ní nedostat nebo se z ní dostat ven.
Následuje puštění všeho, co nám bere energii.
A dále je potřeba aktivně a vědomě směrovat pozornost
na propojení a udržování spojení se svými zdroji pro život
a být za toto spojení zodpovědní.
Protože toto spojení přináší energii,
následně větší důvěru,
větší stabilitu a nadhled,
vnitřní sílu, rozhodnost a nezávislost,
radost a lehkost,
a v důsledku toho všeho větší pocit bezpečí a uvolnění.

A toto všechno se děje i při konstelacích, obzvláště když se tomu dá pozornost a prostor.


Důležité je, že tuto energii a oporu nezískáme ani z jídla, ani z energy drinků,
ani z jakéhokoli druhu zábavy nebo potěšení včetně sexu,

ani děti, partner/ka, úspěch, cokoli venku nemůže být naším zdrojem,
i když se to z krátkodobého hlediska tak může zdát.
Nicméně je to buď pomíjivé nebo tím bereme energii někoho jiného.
Jedině ve vnitřním spojení a opoře lze nalézt skutečné bezpečí, stabilitu a zdroje, které jsou nezávislé na okolí.
 

Zdroje pro Život

Jedním z důležitých zdrojů pro život je zdravé spojení se svými předky,
vidění a cítění lásky a podpory, která k nám od nich proudí, přijímání toku života.

Dalším důležitým zdrojem je spirituální rozměr života, prožívat harmonii v sobě,
spojení Podstaty, Duše, mysli a těla
a také spojení se svými Ochránci a Strážci, přírodními říšemi, dýchat a hýbat tělem, zpívat.

Všechny meditační praxe, které praktikujeme pro spojení se sebou, navýšení energie, Vědomí, práce s myslí.

Velkou pomocí je vytváření harmonických vztahů ke svým partnerům/kám, k dětem, přátelům.

Důležité také je, když jsme schopni vnímat ve svém životě hojnost, ať už se děje kolem nás cokoli.
 

Toto všechno Vám ráda ukáži a vysvětlím v rámci tohoto semináře
v průběhu Vašich konstelací na nejrůznější témata.

Je to nad rámec běžného konstelačního semináře,
kde se běžně tyto principy nevysvětlují, neukazují, nerozvíjejí,
přestože z podstaty jsou součástí konstelační práce,

v které jde o spojení se zdroji, proudění lásky a energie, harmonii a rovnováhu
a také svobodu a nezávislost, důvěru v život.
 


Při konstelacích se dějí účinné změny v oblastech:
vztahů rodičů a dětí
partnerství a sexuality
práce a tvořivosti
peněz a majetku
zdraví a těla
bydlení
sebepoznání a dalších


Každý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své vlastní téma, bude-li si to přát.

Pro všechny je seminář přínosný v rolích zástupců, kde se inspirují a prochází si svá témata skrz příběhy ostatních
nebo jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.
Pracuje se se systemickým polem, pro každého v něm se děje přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech.

Počet míst na semináři je omezen.
Rezervuj si místo včas.Více informací o konstelacích
Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá
Možnosti účasti a vyrovnání

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy a kde:
sobota 7. srpna 2021 od 9:00 do 20:00 Praha
sobota 14. srpna 2021 od 9:00 do 20:00 Brno

V Brně je možné přespání na místě před seminářem i po semináři na matraci ve vlastním spacáku nebo lůžkovinách za 200 Kč/noc. Vybavená kuchyňka, koupelna k dispozici. Dejte mi vědět dopředu, kdo by měl o přespání zájem.

Doporučené vyrovnání: 1 750 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Platbu je také možné po domluvě rozložit. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit!

Vaše místo je rezervováno po odeslání přihlášky a rezervace potvrzena uhrazením zálohy ve výši 750 Kč na účet 846929163/0800. Před jejím odeslání se informujte, jestli je ještě na semináři volné místo.

PŘIHLÁŠKY: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Storno podmínky:
V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před setkáním (neděle a později) se záloha nevrací. Můžete za sebe najít náhradníka a záloha se Vám vrátí. V případě, že důvodem zrušení účasti je závažný důvod např. nemoc, můžete využít polovinu zálohy na nějakou jinou akci nebo službu, kterou nabízím.
V případě zrušení účasti více než týden před setkáním (do soboty včetně) se záloha vrací.

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

....................................................................................................

KONSTELACE LÁSKY A VZTAHŮ

Systemické a rodinné konstelace
se zahrnutím Spirituální inteligence a Pohybů Duše

1. května 2021
BRNO

29. května 2021
PRAHA

"VŽDY EXISTUJE ZPŮSOB A CESTA"
a objevíme je často až když vykročíme vpřed, aniž bychom věděli, co přesně nás čeká


LÁSKA  A VZTAHY
energie a dynamika v našich rodech, která může za to, že jsme tady dnes i my:-)
Lidské příběhy, příběhy naše i našich předků, jsou plné lásky.


Romantická láska, praktická láska, sexuální láska,
odvaha, spojení, povznesení,
ale také nenaplněná láska, náhle ztracená láska, 
láska násilná, manipulativní, žárlivá...

A je toto ještě láska? Divili byste se, ano, je, ale láska nevědomá, 
která se může stát až destruktivní a přitom hýbe často námi i našimi předky,
dokud si neuvědomíme následující souvislosti.

Jak blízko mají k sobě láska a nenávist ve vztazích?
Jak blízko k sobě mají nedostatek lásky a potíže na poli finančním a pracovním?
Jak blízko má zraněná láska k našim zdravotním obtížím?
Někdy blíž, než si myslíme.

Stačí jedno nezahojené zranění, aktivuje se bolest,
aktivují se obranné mechanismy útěku, útoku a zamrznutí,
a na problém je zaděláno.
Někdy to trvá celý život nebo dlouhodobě a my si to už ani neuvědomujeme.

Přiznání si zranění a bolesti, uvidění, projití, obnovuje proudění lásky v našem životě.

Láska je důležitá ve vztazích partnerských, rodičů a dětí, sourozenců i přátel, kolegů atd.
Zajímavé a podstatné je, že tyto druhy lásky se nedají zaměnit.
Např. lásku rodičů nám nikdy nenahradí partner/ka, i kdyby se snažili sebevíc,
nenahradí ji ani naše děti, ani naše práce.

Uvidět nevědomé pohyby lásky, narovnat a rozproudit její tok,
uzdravuje celé generace.Při konstelacích se dějí účinné změny v oblastech:
vztahů rodičů a dětí
partnerství a sexuality
práce a tvořivosti
peněz a majetku
zdraví a těla
bydlení
sebepoznání a dalšíchKaždý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své vlastní téma, bude-li si to přát.

Pro všechny je seminář přínosný v rolích zástupců, kde se inspirují a prochází si své téma skrz příběhy ostatních
nebo jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.
Pracuje se se systemickým polem, pro každého v něm se děje přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech.

Počet míst na semináři je omezen.
Rezervuj si místo včas.Více informací o konstelacích
Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá
Možnosti účasti a vyrovnání

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy a kde:
sobota 1. května 2021 od 9:00 do 20:00 Brno
sobota 29. května 2021 od 9:00 do 20:00 Praha

V Brně je možné přespání na místě před seminářem i po semináři na matraci ve vlastním spacáku nebo lůžkovinách za 200 Kč/noc. Dejte mi vědět dopředu, kdo by měl o přespání zájem.

Doporučené vyrovnání: 1 800 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Platbu je také možné po domluvě rozložit. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit, obzvláště v době tlaku koronavirových opatření!

Na místě je možné přespání před i po setkání.

PŘIHLÁŠKY: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Vaše místo je rezervováno po odeslání přihlášky a rezervace potvrzena uhrazením zálohy ve výši 600 Kč na účet 846929163/0800. Před jejím odeslání se informujte, jestli je ještě na semináři volné místo.

Storno podmínky:
V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před setkáním (neděle a později) se záloha nevrací. Můžete za sebe najít náhradníka a záloha se Vám vrátí. V případě, že důvodem zrušení účasti je závažný důvod např. nemoc, můžete využít polovinu zálohy na nějakou jinou akci nebo službu, kterou nabízím.
V případě zrušení účasti více než týden před setkáním (do soboty včetně) se záloha vrací.

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

.........................................................................................
 

ŠAMANSKÉ KONSTELACE KOŘENŮ A KLÍČENÍ


Systemické a rodinné konstelace
se zahrnutím Spirituální inteligence, Pohybů Duše a šamanské práce

27. - 28. března 2021
Brno


- možnost postavení si konstelace na své vlastní téma
- šamanská práce
- systemická skupinová práce, takže svá témata prožíváte i v rolích zástupců
- ukazování souvislostí k tématu
- předání tipů a technik pro spojení s tématem

Podrobné informace k setkání, tématu, vyrovnání a přihlášení najdete zde

.............................................................................
 

ŠAMANSKÝ RITUÁL KOŘENŮ A KLÍČENÍ

Večerní tematické setkání a rituál
se zahrnutím šamanské práce,
pohybu a tance, konstelačních technik a výtvarného tvoření
 
28. března 2021
Brno

 

- úvod k tématu a příprava na rituál
- vlastní rituál
- závěr

Podrobné informace k setkání, tématu, vyrovnání a přihlášení najdete zde

...........................................................................
 

ŠAMANSKÝ CYKLUS RYTMUS ŽIVOTA

zahrnuje Šamanské konstelace a Šamanské rituály
v 5 volně na sebe navazujících tématech v průběhu roku 2021 - 2022

 

Jít s rytmem přírody, přirozeným rytmem Života,
rytmem začátku, růstu, plodů i konce a zastavení.
Pro spojení s vnitřními zdroji, s dary předků, kořeny, tvořivou silou.
Pro přijetí a plné žití Života takového jaký je, 
pro Nejvyšší dobro a Štěstí všech cítících Bytostí.

Více k celému cyklu, tématům a termínům se dozvíte zde

............................................................................................
 

KONSTELACE POUŠTĚNÍ A PŘIJÍMÁNÍ

Systemické a rodinné konstelace
se zahrnutím Spirituální inteligence a Pohybů Duše

7. března 2021
PRAHA

"VŽDY EXISTUJE ZPŮSOB A CESTA"
a objevíme je často až když vykročíme vpřed, aniž bychom věděli, co přesně nás čekáVe všech oblastech Života se cítíme dobře, když v nich panuje rovnováha.
Rovnováha mezi pouštěním/dáváním a přijímáním, mezi pohybem a odpočinkem,
mezi pozorností ven a k sobě, mezi prací a koníčky, prostě všude.

Pouštění a přijímání v konstelacích i v Životě k sobě neodmyslitelně patří
jako dvě strany jedné mince.


Tento princip nám je jasný např. i ve fyzice, kdy je každému jasné,
že když je někde plno, tak se tam už nic dalšího nevejde.

V biologii je zase každému jasné, že např. rybník, z kterého nic neodtéká
a ani do něj nepřitéká,nebude za chvíli příliš překypovat životem.
V rámci těla to vnímáme každý den, při přijímání potravy a vyměšování.
(Kdo někdy zažil zácpu, tak ví, jak nepříjemná záležitost to je. Kdo zažil opak, tak také.) 

Přestože na racionální úrovni toto všechno moc dobře chápeme a rozumíme tomu,
tak na hlubších, nevědomých rovinách mysli, emocí a pocitů,
se z této rovnováhy v některých oblastech Života více či méně často vychylujeme

a ani si toho nejsme vědomi.
Někde držíme příliš a jinde příliš pouštíme nebo dáváme.

Souvisí to často se zkušenostmi, zvyky a přesvědčeními z našeho života nebo života našich předků.

Kdo např. zažil někdy nedostatek nebo hlad, nebo někoho bolestivě ztratil,
tak se bude snažit to už nezažít, držet u sebe peníze i blízké osoby,
bude odmítat setkání se smrtí, s konci, bude přehnaně zodpovědný.

Kdo zažil např. přehlcení rodičovskou péčí, požadavky, očekáváními
nebo rodinným majetkem, který je spíš přítěží než darem,
bude raději nic nemít a všeho se hned zbaví, nebude chtít zodpovědnost,
hlavně aby ho to netížilo a k ničemu nezavazovalo, včetně vztahů.

Tyto postoje se dokonce přenáší z generace na generaci,
dokud nejsou uviděny, dokud nedojde k rozmotání zapletení a změně postoje.

 

Život pak může proudit dál, v rovnováze pouštění a přijímání.

 

Při konstelacích se dějí účinné změny v oblastech:

vztahů rodičů a dětí
partnerství a sexuality
práce a tvořivosti
peněz a majetku
zdraví a těla
bydlení
sebepoznání a dalších
 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své vlastní téma, bude-li si to přát.

Pro všechny je seminář přínosný v rolích zástupců, kde se inspirují a prochází si své téma skrz příběhy ostatních
nebo jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.
Pracuje se se systemickým polem, pro každého v něm se děje přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech.

Počet míst na semináři je omezen.
Rezervuj si místo včas.

 

Více informací o konstelacích
Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá
Možnosti účasti a vyrovnání

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: neděle 7. března 2021 od 9:00 do 20:00

Kde: Praha

Doporučené vyrovnání: 1 800 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit, obzvláště v době tlaku koronavirových opatření!

PŘIHLÁŠKY: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------

KONSTELACE ZMĚNY

Systemické a rodinné konstelace
se zahrnutím Spirituální inteligence a Pohybů Duše

20. února 2021
BRNO

"VŽDY EXISTUJE ZPŮSOB A CESTA"
a objevíme je často až když vykročíme vpřed, aniž bychom věděli, co přesně nás čeká

 

Ptali jste se někdy na tyto otázky?

Kde je nevědomá příčina našich potíží?
Proč se nám nedaří změna i když máme vůli a snahu?
Jak se žijí zdravě vztahy a další životní oblasti?
Jak rozproudit energii v oblastech, ve kterých stagnujeme?
Jak být ještě šťastnější?

Skvělá zpráva je, že mohou být nejen zodpovězeny,
ale můžete také reálně prožít to, že se něco opravdu ve Vašem životě změní.

ZMĚNA JE ŽIVOT

Při konstelacích se dějí účinné změny v oblastech:

vztahů rodičů a dětí
partnerství a sexuality
práce a tvořivosti
peněz a majetku
zdraví a těla
bydlení
sebepoznání a dalších
 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své vlastní téma, bude-li si to přát.

Pro všechny je seminář přínosný v rolích zástupců, kde se inspirují a prochází si své téma skrz příběhy ostatních
nebo jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.
Pracuje se se systemickým polem, pro každého v něm se děje přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech.

Počet míst na semináři je omezen.
Rezervuj si místo včas.

 

Více informací o konstelacích
Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá
Možnosti účasti a vyrovnání

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE


Kdy: sobota 20. února 2021 od 9:00 do 20:00

Kde: Brno

Doporučené vyrovnání: 1 700 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu a ubytování lektorky)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit, obzvláště v době tlaku koronavirových opatření!

PŘIHLÁŠKY: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma, přespání, a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

.............................................................................................................................

KONSTELACE UVOLNĚNÍ A ODPOČINKU

Systemické a rodinné konstelace
se zahrnutím Spirituální inteligence a Pohybů Duše

31. ledna 2021
BRNO

"VŽDY EXISTUJE ZPŮSOB A CESTA"
a objevíme je často až když vykročíme vpřed, aniž bychom věděli, co přesně nás čekáCestou je třeba jít s odvahou, rozhodnutím a jasností, někdy opatrně a pomalu, někdy rychle.
Na Cestě je třeba někdy se i zastavit, uvolnit se, odpočívat a nabrat síly a zvážit možnosti, jak jít dál.

Uvolnění do odpočinku se dosahuje obtížněji,
když v sobě nemáme klid a mír k minulosti naší nebo našich předků,

když nás něco uvnitř neustále žene do aktivity, řešení, přemýšlení atd.,
i když víme, že to není pro nás dobré.

Toužíme se uvolnit a odpočinout si, opravdu, hluboce a z nitra,
a ono to pořádně nejde, křeček v kole běží dál.

Uvidět, přijmout, propustit a změnit neviděné, necítěné, neuznané,
UVOLŇUJE A VEDE K ODPOČINKU.

A v tom pomáhají konstelace.

 

Při konstelacích se dějí účinné změny v oblastech:

vztahů rodičů a dětí
partnerství a sexuality
práce a tvořivosti
peněz a majetku
zdraví a těla
bydlení
sebepoznání a dalšíchPtali jste se někdy na tyto otázky?

Kde je nevědomá příčina našich potíží?
Jak se žijí zdravě vztahy a další životní oblasti?
Jak rozproudit energii v oblastech, ve kterých stagnujeme?
Jak být ještě šťastnější?

Skvělá zpráva je, že mohou být nejen zodpovězeny,
ale můžete také reálně prožít to, že se něco opravdu ve Vašem životě změní.

ZMĚNA JE ŽIVOT

 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své vlastní téma, bude-li si to přát.
Pro všechny je seminář přínosný v rolích zástupců, kde se inspirují a prochází si své téma skrz příběhy ostatních
nebo jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.
Pracuje se se systemickým polem, pro každého v něm se děje přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech.

Počet míst na semináři je omezen.
Rezervuj si místo včas.

 

Více informací o konstelacích
Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá
Možnosti účasti a vyrovnání

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE


Kdy: neděle 31. ledna 2021 od 9:00 do 20:00

Kde: Brno

Doporučené vyrovnání: 1 500 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu a ubytování lektorky)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit, obzvláště v době tlaku koronavirových opatření!

PŘIHLÁŠKY: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma, přespání, a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADVENTNÍ KONSTELACE

Systemické a rodinné konstelace
se zahrnutím Spirituální inteligence a pohybů Duše

5. prosince 2020
PRAHA

12. prosince 2020
BRNO

 


"VŽDY EXISTUJE ZPŮSOB A CESTA"
a objevíme je často až když vykročíme vpřed, aniž bychom věděli, co přesně nás čeká


Ptali jste se někdy na tyto otázky?

Proč se mi nedaří změna i když tak moc chci?
Proč se mi v životě pořád opakují stejné situace a scénáře?
Proč mám pocit, že ani nežiji svůj život?
Jak se to stalo, že necítím v životě radost, smysl a štěstí?
Jak z toho všeho ven?

Skvělá zpráva je, že změna je možná!
Tvé otázky mohou být nejen zodpovězeny,
ale můžeš také reálně prožít to, že se něco opravdu ve Tvém životě změní.Při konstelacích se dějí účinné změny v oblastech:

vztahů rodičů a dětí
partnerství a sexuality
práce a tvořivosti
peněz a majetku
zdraví a těla
bydlení
sebepoznání a dalších

 

Díky uvidění a změně nevědomých a skrytých příčin a vzorců
z našeho života nebo ze života našich předků.

 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své vlastní téma, bude-li si to přát.
Pro všechny je seminář přínosný i v rolích zástupců, kde se inspirují a prochází si svá témata skrz příběhy ostatních
nebo jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.
Pracuje se se systemickým polem, pro každého v něm se děje přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech.

Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

 

Více informací o konstelacích

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE


PRAHA

Kdy: 
sobota 5. prosince 9:00 - 20:00
Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha - Vinohrady, www.prostor8.cz

PRAHA

Kdy: 
sobota 12. prosince 9:00 - 20:00
Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz
Možnost přespání na místě v pátek i v sobotu na matraci v sále, vlastní spacák nebo deka. K dispozici koupelna a vybavená kuchyňka. 200 kč/noc.

Doporučené vyrovnání: 1 800 Kč

Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit, obzvláště v době tlaku koronavirových opatření!
 

PŘIHLÁŠKY: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma, přespání, a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Do zprávy pro příjemce napište své jméno. Počet míst na semináři je omezen.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (v sobotu a později) se záloha nevrací a je využita na uhrazení již vzniklých nákladů. Pokud za sebe najdete náhradníka, může být záloha využita pro něj. V případě vážného důvodu zrušení účasti (nemoc) může být záloha využita na další seminář nebo jinou službu, kterou nabízím (masáže, konzultace).V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do pátku včetně) se záloha vrací.

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MOJE MÍSTO, PŘÍBĚH A CESTA

ŠAMANSKÉ SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
se zahrnutím Spirituální inteligence a pohybů Duše

14. - 15. LISTOPADU 2020
BRNO
 

 

"To, že vidíš mraky neznamená, že za nimi nesvítí slunce." Jdi přímo ke Zdroji.
O to jde v konstelacích i při šamanské cestě a práci,
pro změnu v životě, ve vztazích, práci, s penězi, zdravím, čímkoli, v čem se Ti úplně nedaří.
Je to hluboká, účinná a přitom velmi jednoduchá a srozumitelná cesta, na kterou se společně vydáme.
 

TVŮJ PŘÍBĚH JE NAPROSTO JEDINEČNÝ
 MÁŠ SVOU JEDINEČNOU CESTU ŽIVOTEM
MÁŠ SVÉ JEDINEČNÉ MÍSTO NA SVĚTĚ


Svůj příběh a své místo si nemusíš zasloužit nebo vybojovat,
nedostaneš je až za zásluhy, až budeš mít ten správný charakter, až něco dokážeš atd.
  Spousta z nás věří, že teprve potom nás budou mít druzí rádi, budou nás respektovat a uznávat
a potom budeme konečně šťastní.

Tvůj příběh a Tvoje místo, ke kterým patří i respekt, úcta a láska, vznikají okamžikem početí a porodu.
Už tím vzniká náš nesmazatelný otisk v rodě, na planetě.

Tím okamžikem se stává máma mámou, táta tátou a dítě dítětem, všechno ostatní už je navíc.
Ani mateřství, otcovství a dětství se nezasluhuje.

 

Když si toto naplno uvědomuješ a prožíváš,
je to pro Tebe ZDROJ obrovské síly, stability, jasnosti a rozhodnosti
pro žití TVÉHO PŘÍBĚHU a pro naplnění TVÉ CESTY.
a také ZDROJ lásky, soucitu, pochopení a nesouzení příběhů a cest ostatních.

Když si to neuvědomuješ nebo neprožíváš,
tak neustále HLEDÁŠ někde, v něčem nebo u někoho štěstí, lásku, klid, stabilitu, naplnění
a co víc, NEŽIJEŠ svůj příběh a NEKRÁČÍŠ po své cestě.
Žiješ příběhy svých rodičů, předků, společnosti, jdeš cestou, která není Tvoje, jen je už dobře vyšlapaná někým jiným.

Znovu v sobě objevit a prožít své místo, najít svůj příběh a sílu jít svou cestou,
pomáhají mj. konstelace.

 

Hluboce, šamansky a s humorem
Jemně, bezpečně a přitom v plné síle


Ida Sára:
"Mám zkušenost, že ŠAMANSKÉ KONSTELACE JDOU MNOHEM HLOUBĚJI než běžné konstelace,
UMOŽŇUJÍ VSTUP DO JINÝCH ÚROVNÍ, kam se běžně nevstupuje,
ČASTO SE PŘI KONSTELACI DĚJE RITUÁL, který uzdravuje nás samé až do hloubi Duše i naše předky mnoho generací zpět, často i v kolektivních tématech.
Je to VELMI SILNÝ A HLUBOKÝ ZÁŽITEK a jsem ve velké pokoře a vděčnosti k tomu, že je to vůbec možné, děkuji!"


 

Při konstelacích se dějí účinné změny v oblastech:

vztahů rodičů a dětí
partnerství a sexuality
práce a tvořivosti
peněz a majetku
zdraví a těla
bydlení
sebepoznání a dalších

 

Ptali jste se někdy na tyto otázky?

Kde je nevědomá příčina našich potíží?
Jak se žijí zdravě vztahy a další životní oblasti?
Jak rozproudit energii v oblastech, ve kterých stagnujeme?
Jak být ještě šťastnější?

Skvělá zpráva je, že mohou být nejen zodpovězeny,
ale můžete také reálně prožít to, že se něco opravdu ve Vašem životě změní.

 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své vlastní téma, bude-li si to přát.
Pro všechny je seminář přínosný v rolích zástupců, kde se inspirují a prochází si své téma skrz příběhy ostatních
nebo jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.
Pracuje se se systemickým polem, pro každého v něm se děje přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

 

Více informací o konstelacích

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE


Kdy: sobota 14. listopadu 9:00 - 19:00, neděle 15. listopadu 9:00 - 15:00

Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz

Doporučené vyrovnání: 2 300 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu a ubytování lektorky)

Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá ěnjak domluvit, obzvláště v době tlaku koronavirových opatření!

Možnost přespání na místě v pátek i v sobotu na matraci v sále, vlastní spacák nebo deka. K dispozici koupelna a vybavená kuchyňka. 200 kč/noc.

PŘIHLÁŠKY: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma, přespání, a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 800 Kč na účet 846929163/0800. Do zprávy pro příjemce napište své jméno. Počet míst na semináři je omezen.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (v sobotu a později) se záloha nevrací a je využita na uhrazení již vzniklých nákladů. Pokud za sebe najdete náhradníka, může být záloha využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do pátku včetně) se záloha vrací. V případě vážného důvodu zrušení účasti (nemoc) může být záloha využita na další seminář nebo jinou službu, kterou nabízím (masáže, konzultace).

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KONSTELACE VNITŘNÍ SÍLY

SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
se zahrnutím Spirituální inteligence a pohybů Duše


speciální nabídka pro podporu vnitřní síly a stability v době tlaku koronavirových opatření

10. ŘÍJNA 2020
BRNO

24. října 2020
PRAHA

VŽDY EXISTUJE ZPŮSOB A CESTA!!!

JDE JEN O TO SE ROZHODNOUT,
OTEVŘÍT SE NOVÝM MOŽNOSTEM
 A S ODVAHOU KRÁČET VPŘED!

 

Věděli jste, že:

- když se nám život zdá těžký a náročný nebo neplyne v lehkosti, nemusí to být vůbec naše tíha,
ale nesení věcí za naše předky, rodiče, partnery, dokonce i firmu nebo systém, v kterém pracujeme?

- když zapomeneme nebo chceme zapomenout na něco z naší minulosti,
že to automaticky nezmizí a má dál vliv na náš život, je to nedokončené?

- nemožnost udělat změnu nesouvisí často s naší slabou vůlí,
ale právě se starými věcmi našimi nebo předků, které neseme a ony nás nepustí dál?

- vnitřní sílu máme šanci více rozvinout právě i v období tlaku, protože máme jasnou motivaci?

 

Napadlo Vás někdy, že:

- můžeme chtít od života mnohem víc než to, jak žili naši rodiče, jak žijí naši vrstevníci
nebo jak žijeme my sami teď?

- že sny z mládí vůbec nemusí být mimo?

- že Lehkost Bytí a Života obecně není utopie, ale reálně dosažitelný stav vnitřního Štěstí?

- že jsme tvůrci a změnou sebe měníme i okolní realitu?
 


Klíč je v tom rozhodnout se pro změnu,
být ochotni se pravdivě podívat sami na sebe a své podmíněnosti,
mít odvahu vystoupit z komfortní zóny,
uzdravit se
a začít dělat věci jinak.
Krok za krokem.
 

V tom všem velmi podstatně pomáhají konstelace,
které umožňují odložit a na správná místa vrátit to, co není naše,
dokončit a vyrovnat se se svojí minulostí a dosáhnout vnitřního klidu.

Můžeme se narovnat, nadechnout a najednou máme pro život dost energie,
najednou přesně víme, co dělat, kam jít, svět dostane jasné barvy
a pocítíme závan Lehkosti Bytí:-)

 

Takže...
AŤ UŽ ŘEŠÍTE VZTAHY, PENÍZE, PRÁCI, ZDRAVÍ, TĚLO, VNITŘNÍ NESPOKOJENOST
nebo cokoli jiného
A CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNU,
PŘIJĎTE A URČITĚ ODEJDETE SILNĚJŠÍ, STABILNĚJŠÍ A SPOKOJENĚJŠÍ:-)

 

více informací o konstelacích

 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Někteří se budete účastnit bez vlastní konstelace jako zástupci v konstelacích ostatních
a účastníci kruhu bez aktivní role.
Někdy je lepší projít si a proměňovat svá témata postupně v rolích nebo dokonce pouhým pozorováním.
Ať už z jakéhokoli místa, vždy se děje pro všechny to nejvíc, co je možné a seminář je přínosem.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.


Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

BRNO

Kdy: sobota 10. října 9:00 - 20:00

Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz

Doporučené vyrovnání - speciální (podpora vnitřní stability v době tlaku na koronavirová opatření): 1 500 Kč (běžná cena je 1 800 Kč)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání.

Možnost přespání na místě před a po semináři, tzn. v pátek i v sobotu na matraci v sále, vlastní spacák nebo deka. K dispozici koupelna a vybavená kuchyňka. 200 kč/noc.

 

Přihlášky: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma, přespání, a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Do zprávy pro příjemce napište své jméno. Počet míst na semináři je omezen.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (v sobotu a později) se záloha nevrací a je využita na uhrazení již vzniklých nákladů. Pokud za sebe najdete náhradníka, může být záloha využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do pátku včetně) se záloha vrací. V případě vážného důvodu zrušení účasti (nemoc) může být záloha využita na další seminář nebo jinou službu, kterou nabízím (masáže, konzultace).

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

PRAHA

Kdy: sobota 24. října 9:00 - 20:00

Kde: pravděpodobně Prostor 8, Šmilovského 8, Praha - Vinohrady, www.prostor8.cz, ještě bud eupřesněno

Doporučené vyrovnání - speciální (podpora vnitřní stability v době tlaku na koronavirová opatření): 1 500 Kč (běžná cena je 1 800 Kč)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání.

Přihlášky: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma, přespání, a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Do zprávy pro příjemce napište své jméno. Počet míst na semináři je omezen.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (v sobotu a později) se záloha nevrací a je využita na uhrazení již vzniklých nákladů. Pokud za sebe najdete náhradníka, může být záloha využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do pátku včetně) se záloha vrací. V případě vážného důvodu zrušení účasti (nemoc) může být záloha využita na další seminář nebo jinou službu, kterou nabízím (masáže, konzultace).

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

........................................................................................................................................................

 

MOJE MÍSTO, PŘÍBĚH A CESTA

MOJE MÍSTO, PŘÍBĚH A CESTA

MOJE MÍSTO, PŘÍBĚH A CESTA

MOJE MÍSTO, PŘÍBĚH A CESTA

MOJE MÍSTO, PŘÍBĚH A CESTA

MOJE MÍSTO, PŘÍBĚH A CESTA

MOJE MÍSTO, PŘÍBĚH A CESTA

MOJE MÍSTO, PŘÍBĚH A CESTA

MOJE MÍSTO, PŘÍBĚH A CESTA

LEHKOST BYTÍ I ŽITÍ

SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
se zahrnutím Spirituální inteligence a pohybů Duše

speciální letní nabídka


8. srpna 2019
PRAHA

15. srpna 2019
BRNO


LEHKOST NEBO TÍHA ŽIVOTA?
Jak moc si necháme naložit věcí za druhé?
Jak moc si sami nakládáme a neseme za druhé a ani o tom nevíme?
Kolik nedokončených a nepuštěných věcí blokuje náš pohyb dopředu?
Zachraňujeme, brzdíme sami sebe nebo žijeme a tvoříme?
Co si vyberete Vy?


TEĎ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS
na odkládání toho, co není naše nebo nám už neslouží,
pro rozhodnutí se pro to nové

a zavedení toho do našeho každodenního života.

Po celé koronavirové vlně a zastavení nám ledacos mohlo dojít,
spoustu věcí vidíme jasněji nebo máme alespoň větší potenciál je vidět
a hlavně je změnit.
Červenec a srpen jsou pro to velmi vhodné měsíce.
Více v rozhovoru se Sofií Sarras na Cesty k sobě, přibližně od 9. minuty
a souzním i s tím ostatním:-)

https://www.youtube.com/watch?v=PB8CYIvgD08&t=1634s

 


Věděli jste, že:

- když se nám život zdá těžký a náročný nebo neplyne v lehkosti, nemusí to být vůbec naše tíha,
ale nesení věcí za naše předky, rodiče, partnery, dokonce i firmu nebo systém, v kterém pracujeme?

- když zapomeneme nebo chceme zapomenout na něco z naší minulosti,
že to automaticky nezmizí a má dál vliv na náš život, je to nedokončené?

- nemožnost udělat změnu nesouvisí často s naší slabou vůlí,
ale právě se starými věcmi našimi nebo předků, které neseme a ony nás nepustí dál?

 

Napadlo Vás někdy, že:

- můžeme chtít od života mnohem víc než to, jak žili naši rodiče, jak žijí naši vrstevníci
nebo jak žijeme my sami teď?

- že sny z mládí vůbec nemusí být mimo?

- že Lehkost Bytí a Života obecně není utopie, ale reálně dosažitelný stav vnitřního Štěstí?

- že jsme tvůrci a změnou sebe měníme i okolní realitu?
 


Klíč je v tom rozhodnout se pro změnu,
být ochotni se pravdivě podívat sami na sebe a své podmíněnosti,
mít odvahu vystoupit z komfortní zóny
a začít dělat věci jinak.
Krok za krokem.
 

V tom všem velmi podstatně pomáhají konstelace,
které umožňují odložit a na správná místa vrátit to, co není naše,
dokončit a vyrovnat se se svojí minulostí a dosáhnout vnitřního klidu.

Můžeme se narovnat, nadechnout a najednou máme pro život dost energie,
najednou přesně víme, co dělat, kam jít, svět dostane jasné barvy
a pocítíme závan Lehkosti Bytí:-)

 

Takže...
AŤ UŽ ŘEŠÍTE VZTAHY, PENÍZE, PRÁCI, ZDRAVÍ, TĚLO, VNITŘNÍ NESPOKOJENOST
nebo cokoli jiného
A CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNU,
PŘIJĎTE A URČITĚ ODEJDETE LEHČÍ A SPOKOJENĚJŠÍ:-)

 

Budeme k sobě letně jemní a zároveň jasní v našich záměrech.

Protože...
až se Tě podzim a zima zeptá, co jsi dělal(a) v létě, budeme to vědět:-)

 

více informací o konstelacích

 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Někteří se budete účastnit bez vlastní konstelace jako zástupci v konstelacích ostatních
a účastníci kruhu bez aktivní role.
Někdy je lepší projít si a proměňovat svá témata postupně v rolích nebo dokonce pouhým pozorováním.
Ať už z jakéhokoli místa, vždy se děje pro všechny to nejvíc, co je možné a seminář je přínosem.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.


Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

PRAHA

Kdy: sobota 8. srpna 9:00 - 20:00

Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha - Vinohrady, www.prostor8.cz

Doporučené vyrovnání - speciální letní: 1 500 Kč (běžná cena je 1 800 Kč)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání.

Přihlášky: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma, přespání, a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Do zprávy pro příjemce napište své jméno. Počet míst na semináři je omezen.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (v sobotu a později) se záloha nevrací a je využita na uhrazení již vzniklých nákladů. Pokud za sebe najdete náhradníka, může být záloha využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do pátku včetně) se záloha vrací. V případě vážného důvodu zrušení účasti (nemoc) může být záloha využita na další seminář nebo jinou službu, kterou nabízím (masáže, konzultace).

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

 

BRNO

Kdy: sobota 15. srpna 9:00 - 20:00

Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz

Doporučené vyrovnání - speciální letní: 1 500 Kč (běžná cena je 1 800 Kč)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání.

Možnost přespání na místě před a po semináři, tzn. v pátek i v sobotu na matraci v sále, vlastní spacák nebo deka. K dispozici koupelna a vybavená kuchyňka. 200 kč/noc.

Přihlášky: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma, přespání, a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Do zprávy pro příjemce napište své jméno. Počet míst na semináři je omezen.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (v sobotu a později) se záloha nevrací a je využita na uhrazení již vzniklých nákladů. Pokud za sebe najdete náhradníka, může být záloha využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do pátku včetně) se záloha vrací. V případě vážného důvodu zrušení účasti (nemoc) může být záloha využita na další seminář nebo jinou službu, kterou nabízím (masáže, konzultace).

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MOJE MÍSTO, PŘÍBĚH A CESTA

ŠAMANSKÉ SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
se zahrnutím Spirituální inteligence a pohybů Duše

4. - 5. července 2020
BRNO
 

 

"To, že vidíš mraky neznamená, že za nimi nesvítí slunce." Jdi přímo ke Zdroji.
O to jde v konstelacích i při šamanské cestě a práci,
pro změnu v životě, ve vztazích, práci, s penězi, zdravím, čímkoli, v čem se Ti úplně nedaří.
Je to hluboká, účinná a přitom velmi jednoduchá a srozumitelná cesta, na kterou se společně vydáme.
 

TVŮJ PŘÍBĚH JE NAPROSTO JEDINEČNÝ
 MÁŠ SVOU JEDINEČNOU CESTU ŽIVOTEM
MÁŠ SVÉ JEDINEČNÉ MÍSTO NA SVĚTĚ


Svůj příběh a své místo si nemusíš zasloužit nebo vybojovat,
nedostaneš je až za zásluhy, až budeš mít ten správný charakter, až něco dokážeš atd.
  Spousta z nás věří, že teprve potom nás budou mít druzí rádi, budou nás respektovat a uznávat
a potom budeme konečně šťastní.

Tvůj příběh a Tvoje místo, ke kterým patří i respekt, úcta a láska, vznikají okamžikem početí a porodu.
Už tím vzniká náš nesmazatelný otisk v rodě, na planetě.

Tím okamžikem se stává máma mámou, táta tátou a dítě dítětem, všechno ostatní už je navíc.
Ani mateřství, otcovství a dětství se nezasluhuje.

 

Když si toto naplno uvědomuješ a prožíváš,
je to pro Tebe ZDROJ obrovské síly, stability, jasnosti a rozhodnosti
pro žití TVÉHO PŘÍBĚHU a pro naplnění TVÉ CESTY.
a také ZDROJ lásky, soucitu, pochopení a nesouzení příběhů a cest ostatních.

Když si to neuvědomuješ nebo neprožíváš,
tak neustále HLEDÁŠ někde, v něčem nebo u někoho štěstí, lásku, klid, stabilitu, naplnění
a co víc, NEŽIJEŠ svůj příběh a NEKRÁČÍŠ po své cestě.
Žiješ příběhy svých rodičů, předků, společnosti, jdeš cestou, která není Tvoje, jen je už dobře vyšlapaná někým jiným.

Znovu v sobě objevit a prožít své místo, najít svůj příběh a sílu jít svou cestou, pomáhají mj. konstelace.
 

Hluboce, šamansky a s humorem
Jemně, bezpečně a přitom v plné síle


Ida Sára:
"Mám zkušenost, že ŠAMANSKÉ KONSTELACE JDOU MNOHEM HLOUBĚJI než běžné konstelace,
UMOŽŇUJÍ VSTUP DO JINÝCH ÚROVNÍ, kam se běžně nevstupuje,
ČASTO SE PŘI KONSTELACI DĚJE RITUÁL, který uzdravuje nás samé až do hloubi Duše i naše předky mnoho generací zpět, často i v kolektivních tématech.
Je to VELMI SILNÝ A HLUBOKÝ ZÁŽITEK a jsem ve velké pokoře a vděčnosti k tomu, že je to vůbec možné, děkuji!"


 

Při konstelacích se dějí účinné změny v oblastech:

vztahů rodičů a dětí
partnerství a sexuality
práce a tvořivosti
peněz a majetku
zdraví a těla
bydlení
sebepoznání a dalších

 

Ptali jste se někdy na tyto otázky?

Kde je nevědomá příčina našich potíží?
Jak se žijí zdravě vztahy a další životní oblasti?
Jak rozproudit energii v oblastech, ve kterých stagnujeme?
Jak být ještě šťastnější?

Skvělá zpráva je, že mohou být nejen zodpovězeny,
ale můžete také reálně prožít to, že se něco opravdu ve Vašem životě změní.

 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své vlastní téma, bude-li si to přát.
Pro všechny je seminář přínosný v rolích zástupců, kde se inspirují a prochází si své téma skrz příběhy ostatních
nebo jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

 

Více informací o konstelacích

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE


Kdy: sobota 4. července 10:00 - 19:00, neděle 5. července 9:00 - 16:00

Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz

Doporučené vyrovnání: 2 300 Kč
(zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu a ubytování lektorky)

Možnost přespání na místě v pátek i v sobotu na matraci v sále, vlastní spacák nebo deka. K dispozici koupelna a vybavená kuchyňka. 200 kč/noc.

PŘIHLÁŠKY: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma, přespání, a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 800 Kč na účet 846929163/0800. Do zprávy pro příjemce napište své jméno. Počet míst na semináři je omezen.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (v sobotu a později) se záloha nevrací a je využita na uhrazení již vzniklých nákladů. Pokud za sebe najdete náhradníka, může být záloha využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do pátku včetně) se záloha vrací. V případě vážného důvodu zrušení účasti (nemoc) může být záloha využita na další seminář nebo jinou službu, kterou nabízím (masáže, konzultace).

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

TĚLO A JÁ - ZDRAVÍ A NEMOC
KONSTELACE S IDOU SÁROU

20. května
18:00 - 21:30

Praha Prostor 8 nebo online

Tematický večerní workshop v rámci cyklu Konstelace s Idou Sárou (pražská skupina),
který je otevřený nejen účastníkům celého cyklu, ale všem, které dané téma zajímá

Situace s Covid-19 nám umožnila dotknout se v sobě hluboce i tématu nemoci, zdraví a vztahu s tělem.

TĚLO A JÁ…
úplně nejzákladnější a nejintimnější vztah v našem životě a přitom tak málo vědomý.
Jak tento vztah žijeme? Jak své tělo naplňujeme?


Tělo bereme jako samozřejmost často až do doby, než onemocní
a my najednou zjistíme, že bez něj nemůžeme vlastně vůbec nic.


Tento večer budeme také jemně objevovat, JAK JE MOŽNÉ BÝT SPOLU I VE FYZICKÉM KONTAKTU ÚPLNĚ NOVĚ.
Díky našim zkušenostem z posledních týdnů je vše nové, všichni jsme se nějakým způsobem proměnili.

Kdo bude potřebovat, může se s námi propojit i online přes Zoom.


TĚMTO A DALŠÍM OTÁZKÁM SE BUDEME VĚNOVAT:
- Je naše tělo pro nás na prvním nebo až posledním místě?
- Kde jsou příčiny naší nelásky k tělu a nevědomého zacházení s ním?
- Jaký vliv na vztah s tělem a naše zdraví mají naši předci?
- Co si všechno pamatují naše buňky?
- Co k tématu zdraví, nemoc, tělo říkají konstelace a také kvantová biologie a fyzika?
- Proč nefunguje bojování s nemocí a nejde vyhrát?
- Jakou mají vlastně nemoci v současné době funkci, proč na planetě jsou, co nám sdělují?
- Kdo a co ve skutečnosti léčí?

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:
- Skupina podobně naladěných lidí
- Skupinové konstelace a náhledy na dané téma (podle Vašich otázek, záměru, večer spolutvoříte)
- Individuální náhled tématu pro každého účastníka
- Vysvětlení konstelačních principů a ukázání zdravého nastavení pro Život

Více o obsahu konstelačního večera a přihlašování naleznete zde

 

......................................................................................................................
Lektorka:
Mgr. Ida Sára Keltnerová, přírodovědkyně, šamanka a průvodkyně nejen konstelacemi, www.idasara.cz

Kde:
Prostor 8, Šmilovského 8, Praha - Vinohrady, www.prostor8.cz
Parketový sál
+ kdo potřebuje Zoom online (napište si o odkaz k přihlášení na idakeltnerova@seznam.cz)

Kdy:
středa 20. května 18:00 - 21:30

Vyrovnání:
550 Kč přes platební bránu při rezervaci místa nebo hotově na místě

Rezervace místa zde

......................................................................................

 

VÍTEJTE U MĚ DOMA V OBÝVÁKU - ONLINE SETKÁNÍ

Jak procházet vědomě obdobím změn?

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY: 19.5. a 27. 5.
19:00 - 21:00

zdarma nebo dobrovolný příspěvek

VÍTEJTE U MĚ DOMA V OBÝVÁKU:-)
Čaj si sice uvaříte sami, ale jinak Vás srdečně zvu do klidu, spočinutí a příjemné společnosti.

Jak procházet vědomě a ve spojení se sebou i ostatními obdobím změn?
Jak nesklouznout do starých kolejí?

- podpora a sdílení
- uvolnění a odpočinek
- otázky, rady, tipy a zkušenosti
- humor
- vzájemnost


OBYČEJNĚ, LIDSKY A PŘITOM HLUBOCE,
jako když se sejdou přátelé u čaje či kávy, naslouchají si, podporují se a chtějí spolu strávit příjemný čas

I V DOBĚ ROZVOLŇOVÁNÍ KORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ JSME LIDÉ,
lidé na cestě, žijící své životy, žijící své vztahy, pracovní život, kterým jde o své zdraví, tělo, štěstí, osobní rozvoj...

NÁŠ ŽIVOT NEZMIZÍ, ukrytá témata se neskryjí, spíš naopak.
Je to šance na odkrytí, šance na pravdu, ŠANCE ZAČÍT NOVĚ A ZNOVU...
ŠANCE NA MNOHEM HLUBŠÍ UZDRAVENÍ, NEŽ JSME SI DOKÁZALI VŮBEC PŘEDSTAVIT...
všichni jsme se museli zastavit, a začít se poctivě zabývat svým životem...
a někteří z nás chtějí ty změny zavést i do svého dalšího života.

I proto v této době nabízím kromě konstelací a konzultací také tento prostor pro setkání...

Děkuji, že mohu....

.............................................................................
Do obýváku zve: Ida Sára Keltnerová
- přírodovědkyně, šamanka a průvodkyně nejen konstelacemi, www.idasara.cz

Kdy: 19. 5., 27. 5. a pak se uvidí:-)
19:00 - 21:00

Kde: On-line prostor Zoom, NAPIŠTE SI O ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ:-)

Vyrovnání: ZDARMA nebo dobrovolný příspěvek 846929163/0800

Přihlášky a informace: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

VZTAHY - LÁSKA - ŽIVOT

SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
se zahrnutím spirituální inteligence a Pohybů Duše

6. června 2020

LK Bezinka, Palkovice u Frýdku - Místku

Seminář Systemických a rodinných konstelací se zahrnutím spirituální inteligence, pohybů Duše a šamanské rituální práce.


Co je skutečná Láska a láskyplnost a co pouze představy o nich?

Jak působí rodové a další systemické vlivy na plné prožívání našeho Života?

Jak souvisí náš postoj k Životu, Lásce a vztahům s dalšími oblastmi v Životě?
Třeba s prací, zdravím, finančními toky?

Konstelace tyto nevědomé vlivy ukazují a proměňují

Pomáhají v tématech vztahů, zdraví, práce, peněz, sebehodnoty atd.

Propojují se Zdrojem síly pro Život
 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své vlastní téma.
Účast je možná a přínosná také v rolích zástupců,
kdy svá témata prožíváme a proměňujeme právě díky rolím v konstelacích ostatních.
Tak se to děje na poli systemického vnímání.


.............................................................................
Lektorka:
Mgr. Ida Sára Keltnerová, www.idasara.cz
přírodovědkyně, šamanka a průvodkyně nejen konstelacemi

Kdy:
sobota 6. června
9:00 - 19:00

Kde:
Jurta Lesního klubu Bezinka v Palkovicích u Frýdku - Místku
www.lkbezinka.cz

Vyrovnání:
1400 Kč
(zahrnuje lektorné, náklady na cestu lektorky, teplý oběd, čaj, kávu, zákusek)

Přihlášky, rezervace, zálohy, organizace:
Ivana Cviková, ivana@lkbezinka.cz

Informace k obsahu semináře:
idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017

---------------------------------------------------------------------------------------------

JARNÍ RITUÁL ZROZENÍ A ŠAMANSKÉ KONSTELACE

19. dubna 2020
9:00 - 13:00
 
 
Nedělní dopolední rituál Zrození spojený s workshopem šamanských systemických a rodinných konstelací se zahrnutím spirituální inteligence a pohybů Duše na témata:
 
NOVÉ ZAČÁTKY - co je potřeba pro hladké začátky, pro rození nejen dětí ale také vztahů, projektů, čehokoli, co tvoříme...
 
PROPOJENÍ SE ZDROJEM vyživující, občerstvující, proudící, plodivé, vášnivé a tvořivé energie (nejen jarní) - kudy, jak, co nám pomáhá, co nám brání...
 
RITUÁL ZROZENÍ - oslava a prožití zrození, hluboké sounáležitosti, přijetí, spojení se Životem...na mnoha rovinách...
 
 
Postavení 1 - 2 skupinových konstelací na téma nových začátků, propojení se Zdrojem tvořivé energie, možná konstelační náhled pro každého na své individuální téma a společný rituál Zrození pro všechny.
 
.............................................................................
Lektorka: Mgr. Ida Sára Keltnerová, přírodovědkyně, šamanka a průvodkyně nejen konstelacemi, www.idasara.cz
 
Kdy: neděle 19. 4. 2020 od 9:00 do 13:00
 
Kde: On-line prostor Zoom, každý účastník dostane odkaz k přihlášení a informace k tomu, co bude pro rituál potřebovat
 
Vyrovnání: 700 K
 
Přihlášky a informace: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

PENÍZE A MAJETEK - KONSTELACE S IDOU SÁROU

19. dubna 2020
17:30 - 21:00

22. dubna
18:00 - 21:30

Tematický večerní workshop v rámci cyklu Konstelace s Idou Sárou,
který je otevřený nejen účastníkům celého cyklu, ale všem, které dané téma zajímá

Situace s Covid-19 nás donutila dotknout se v sobě hluboce i tématu peněz, majetku, přežití, dostatku či nedostatku. Bylo to tu vždy, ale dokud se nám nestane něco opravdu zásadního, nechceme se většinou měnit, ono to nějak dopadne.

TÉMA PENĚZ A PŘEŽITÍ JE OPRAVDU HLUBOKÉ A SILNÉ TÉMA, kterého se málokdo chce opravdově dotknout a přitom řídí veškeré naše kroky v Životě, dokud se na něj pořádně nepodíváme.
TÝKÁ SE CHUDÝCH I BOHATÝCH.
To, jestli žijeme ve STRACHU že nebudeme mít dost, že o něco přijdeme nebo v DŮVĚŘE A HOJNOSTI nezáleží na stavu našeho konta, a dalších aktiv a pasiv, ale na STAVU NAŠÍ MYSLI A STAVU RODOVÝCH TABU.

TĚMTO A DALŠÍM OTÁZKÁM SE BUDEME VĚNOVAT:
- Vládne našemu životu Univerzum nebo peníze a strach z přežití?
- V čem a kde nalézáme pocit bezpečí, jistoty a štěstí?
- Co všechno má přímý vliv na naše zacházení s energií peněz, aniž bychom si to uvědomovali?
- Jak splácíme dluhy a vinu našich předků, třeba tím, že si nedovolíme hojnost?
- Proč se někdy i finančně bohatí lidé cítí sami, nešťastní, hroutí se jim vztahy a nejradši by všechny ty peníze ani neměli?
- Proč je někdy dědictví nebo jiné nabytí majetku spíše danajským darem než štěstím?
- Co si penězi v životě kompenzujeme, po čem ve skutečnosti toužíme?

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:
- Skupina podobně naladěných lidí
- Skupinové konstelace a náhledy na dané téma (podle Vašich otázek, záměru, večer spolutvoříte)
- Individuální náhled tématu pro každého účastníka
- Vysvětlení konstelačních principů a ukázání zdravého nastavení pro Život

Více o obsahu konstelačního večera naleznete zde
https://www.prostor8.cz/akce-detail/konstelace-s-idou-sarou-penize-a-majetek-202004/

......................................................................................

Lektorka: Mgr. Ida Sára Keltnerová
přírodovědkyně, šamanka a průvodkyně nejen konstelacemi, www.idasara.cz

Kde: ONLINE prostor Zoom - každý účastník dostane odkaz k připojení.

Kdy: neděle 19. dubna 17:30 - 21:00
(brněnská skupina a kdokoli další)
Zastřešuje Cesta integrity Brno, www.cestaintegrity.cz
Vyrovnání: 550 Kč
převodem na účet, číslo účtu sdělím po přihlášení na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

Kdy: středa 22. dubna 18:00 - 21:30
(pražská skupina a kdokoli další)
Zastřešuje Prostor 8 Praha, www.prostor8.cz
Vyrovnání: 550 Kč
Přihlášení a platba zde
nebo převodem na účet, číslo účtu sdělím po přihlášení na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

VÍTEJTE U MĚ DOMA V OBÝVÁKU

každé úterý večer: 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19.5. atd.
19:00 - 21:00

zdarma

VÍTEJTE U MĚ DOMA V OBÝVÁKU:-)
Čaj si v době karantény musíte uvařit sami, ale jinak Vás srdečně zvu do klidu, spočinutí a příjemné společnosti.
- uvolnění a odpočinek
- humor a sdílení
- otázky, rady a tipy
- vhledy a náhledy, i konstelační
- vzájemnost

OBYČEJNĚ, LIDSKY A PŘITOM HLUBOCE, jako když se sejdou přátelé u čaje či kávy, naslouchají si, podporují se a chtějí spolu strávit příjemný čas

I V DOBĚ PANDEMIE JSME STÁLE LIDÉ, lidé na cestě, žijící své životy, žijící své vztahy, pracovní život, kterým jde o své zdraví, tělo, štěstí, osobní rozvoj...

NÁŠ ŽIVOT NEZMIZÍ, ukrytá témata se neskryjí, spíš naopak. Je to šance na odkyrtí, šance na pravdu, ŠANCE ZAČÍT NOVĚ A ZNOVU...ŠANCE NA MNOHEM HLUBŠÍ UZDRAVENÍ, NEŽ JSME SI DOKÁZALI VŮBEC PŘEDSTAVIT...všichni jsme se museli zastavit, někteří z nás ještě stále dobržďují:-) a začít se poctivě zabývat svým životem.

I proto v této době nabízím kromě konstelací a konzultací také tento prostor pro setkání...

Děkuji, že mohu....

.............................................................................
Lektorka: Mgr. Ida Sára Keltnerová
- přírodovědkyně, šamanka a průvodkyně nejen konstelacemi, www.idasara.cz

Kdy: 14. 4., 21.4., 28.4., 5. 5. a pak se uvidí:-)
19:00 - 21:00

Kde: On-line prostor Zoom, NAPIŠTE SI O ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ:-)

Vyrovnání: ZDARMA

Přihlášky a informace: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

ŽENSKÝ SVĚT - KONSTELACE PRO ŽENY

25. dubna 2020

9:00 - 13:00 dopolední část
15:00 - 19:00 odpolední část

Seminář Systemických a rodinných konstelací se zahrnutím spirituální inteligence, pohybů Duše a šamanské rituální práce.

V ŽENSKÉM KRUHU - ŽENSKÁ TÉMATA - ŽENSKY

Uvolnění, bezpečí, důvěra, obnova sil...to nám nabízí ženský kruh.

Intimita, hloubka, otevřenost v rámci ženských témat, která odhalujeme zcela jinak, když jsou přítomní i muži nebo když nejsou.

Dokonce se často dotkneme díky sdílení s ostatními ženami částí sebe, o kterých jsme ani nevěděly, že v nás jsou.

Může se v nás uzdravit i nedůvěra v ostatní ženy, odmítání ženství, boj se sebou, svým tělem, rolemi, které ženství přináší atd.

Takové setkání v ženském kruhu spojené s konstelační prací, umožní projít i tématy, s kterými mohou pomoci jen ženy. Muži i kdyby z největší lásky chtěli, je nemohou nahlédnout, protože mají jiná těla, nervové systémy, jiná archetypální témata, jiné společenské výzvy.

Krásné na tom je, že uvnitřněny, posíleny, uvolněny se pak můžeme s otevřeným srdcem i myslí znovu setkat se svými partnery - nově, dětmi, celými rodinami, nebo se otevřít potenciálním partnerům - nově, nebo být ve zcela nové kvalitě v kontaktu s jakýmikoli muži, i ženami, celým světem.

Ženský kruh - konstelace pro ženy, nejsou zaměřené proti mužům, právě naopak. Vrátí se k Vám žena spokojená, uzdravená a šťastná...a to si myslím stojí za fandění a podporu:-)))

Postavíme přibližně 4 konstelace na Vaše vlastní témata.
Pro koho budou se rozhodne buď losováním nebo tak, aby téma bylo co nejpřínosnější i pro všechny ostatní ženy.
Možná postavíme i nějakou skupinovou nebo rituální konstelaci na nějaké ženské téma, které se v průběhu semináře ukáže jako důležité.

.............................................................................
Lektorka:
Mgr. Ida Sára Keltnerová, www.idasara.cz
přírodovědkyně, šamanka a průvodkyně nejen konstelacemi

Kdy:
sobota 25. 4. 2020
1. část: od 9:00 do 13:00
2. část: od 15:00 do 19:00

Kde:
On-line prostor, Zoom, každý účastník dostane odkaz k přihlášení. Zastřešuje Prostor 8, Praha, www.prostor8.cz

Vyrovnání:
950 Kč
Vaše místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení celé částky za seminář nebo zálohy 400 Kč na účet: 846929163/0800.

Přihlášky a informace: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017

---------------------------------------------------------------------------------------------


ŠAMANSKÉ SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
se zahrnutím Spirituální inteligence a pohybů Duše

 

22. února 2020
PRAHA

28. března 2020
BRNO

 

"To, že vidíš mraky neznamená, že za nimi nesvítí slunce." Jdi přímo ke Zdroji.
O to jde v konstelacích i při šamanské cestě a práci,
pro změnu v životě, ve vztazích, práci, s penězi, zdravím, čímkoli, v čem se Ti úplně nedaří.
Je to hluboká, účinná a přitom velmi jednoduchá a srozumitelná cesta, na kterou se společně vydáme.

 

TVŮJ PŘÍBĚH JE NAPROSTO JEDINEČNÝ
 MÁŠ SVOU JEDINEČNOU CESTU ŽIVOTEM
MÁŠ SVÉ JEDINEČNÉ MÍSTO NA SVĚTĚ


Svůj příběh a své místo si nemusíš zasloužit nebo vybojovat,
nedostaneš je až za zásluhy, až budeš mít ten správný charakter, až něco dokážeš atd.
  Spousta z nás věří, že teprve potom nás budou mít druzí rádi, budou nás respektovat a uznávat
a potom budeme konečně šťastní.

Ne...Tvůj příběh a Tvoje místo, ke kterým patří i respekt, úcta a láska, vznikají okamžikem početí a porodu.
Už tím vzniká náš nesmazatelný otisk v rodě, na planetě.

Tím okamžikem se stává máma mámou, táta tátou a dítě dítětem, všechno ostatní už je navíc.
Ani mateřství, otcovství a dětství se nezasluhuje.

 

Když si toto naplno uvědomuješ a prožíváš,
je to pro Tebe ZDROJ obrovské síly, stability, jasnosti a rozhodnosti
pro žití TVÉHO PŘÍBĚHU a pro naplnění TVÉ CESTY.
a také ZDROJ lásky, soucitu, pochopení a nesouzení příběhů a cest ostatních.

Když si to neuvědomuješ nebo neprožíváš,
tak neustále HLEDÁŠ někde, v něčem nebo u někoho štěstí, lásku, klid, stabilitu, naplnění
a co víc, NEŽIJEŠ svůj příběh a NEKRÁČÍŠ po své cestě.
Žiješ příběhy svých rodičů, předků, společnosti, jdeš cestou, která není Tvoje, jen je už dobře vyšlapaná někým jiným.

Znovu v sobě objevit a prožít své místo, najít svůj příběh a sílu jít svou cestou, pomáhají mj. konstelace.
 

Hluboce, šamansky a s humorem
Jemně, bezpečně a přitom v plné síle

 

Při konstelacích se dějí účinné změny v oblastech:

vztahů rodičů a dětí

partnerství a sexuality

práce a tvořivosti

peněz a majetku

zdraví a těla

bydlení

sebepoznání a dalších

 

Ptali jste se někdy na tyto otázky?

Kde je nevědomá příčina našich potíží?

Jak se žijí zdravě vztahy a další životní oblasti?

Jak rozproudit energii v oblastech, ve kterých stagnujeme?

Jak být ještě šťastnější?

Skvělá zpráva je, že mohou být nejen zodpovězeny,
ale můžete také reálně prožít to, že se něco opravdu ve Vašem životě změní.

 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své vlastní téma.
Pro ostatní je přínos semináře v rolích zástupců, kde se inspirují a prochází si své téma skrz příběhy ostatních
nebo jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

 

Více informací o konstelacích

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

PRAHA

Kdy: sobota 22. února 9:30 - 20:00

Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha - Vinohrady, www.prostor8.cz

Doporučené vyrovnání: 1 800 Kč, 
zvýhodněná cena 1530 Kč (-15%) pro účastníky cyklu Konstelace s Idou Sárou
(zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky)


BRNO

Kdy: sobota 28. březen 9:30 - 20:00

Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz

Doporučené vyrovnání: 1 800 Kč, 
zvýhodněná cena 1530 Kč (-15%) pro účastníky cyklu Konstelace s Idou Sárou
(zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky)

Možnost přespání na místě před i po semináři na matraci ve vlastním spacáku. K dispozici koupelna a vybavená kuchyňka. 200 kč/noc.

PŘIHLÁŠKY: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
 

Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 600 Kč na účet 846929163/0800. Do zprávy pro příjemce napište své jméno. Počet míst na semináři je omezen.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (v sobotu a později) se záloha nevrací a je využita na uhrazení již vzniklých nákladů. Pokud za sebe najdete náhradníka, může být záloha využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do pátku včetně) se záloha vrací. V případě vážného důvodu zrušení účasti (nemoc) může být záloha využita na další seminář nebo jinou službu, kterou nabízím (masáže, konzultace).

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.


---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ADVENTNÍ OSVOBOZUJÍCÍ KONSTELACE

Seminář Systemických konstelací a spirituální inteligence
se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše

7. prosince 2019
PRAHA


Věděli jste, že:

- když se Vám život zdá těžký a náročný, nemusí to být vůbec Vaše tíha,
ale nesení věcí za Vaše předky, partnery, dokonce i firmu nebo systém, v kterém pracujete?

- když zapomenete nebo chcete zapomenout na něco z Vaší minulosti,
že to automaticky nezmizí a má dál vliv na Váš život?

- nemožnost udělat změnu nesouvisí často s Vaší slabou vůlí,
ale právě se starými věcmi Vašimi nebo předků, které nesete a ony Vás nepustí dál?

- odmítání emocí, cítění, vztahů, těla je překážkou na duchovní cestě?

 

Napadlo Vás někdy, že:

- můžete chtít od života mnohem víc než to, jak žili Vaši rodiče, jak žijí Vaši vrstevníci
nebo jak žijete Vy sami teď?

- že sny z mládí vůbec nemusí být mimo?

- že svobodný pohyb a rozhodování v Životě není utopie, ale reálně dosažitelný stav vnitřního Štěstí?

- že jste tvůrci a změnou sebe měníte i okolní realitu?
 

Klíč je v tom rozhodnout se pro změnu,
být ochotni se pravdivě podívat sami na sebe a své podmíněnosti,
mít odvahu vystoupit z komfortní zóny
začít dělat věci jinak.
Krok za krokem.

 

V tom všem velmi podstatně pomáhají konstelace,
které umožňují odložit a na správná místa vrátit to, co není naše,
vyrovnat se se svojí minulostí a dosáhnout tak vnitřního klidu.

S každým otevřeným, uviděným, přijatým a puštěným tajemstvím nebo příběhem z našeho života nebo ze života předků,
se vše vrací na správné místo a v přítomnosti nám přibyde velké množství energie.

Můžeme se narovnat, nadechnout a najednou máme pro život dost energie,
najednou přesně víme, co dělat, kam jít, svět dostane jasné barvy
pocítíme závan svobody:-)

 

Takže...
AŤ UŽ ŘEŠÍTE VZTAHY, PENÍZE, PRÁCI, ZDRAVÍ, TĚLO, VNITŘNÍ NESPOKOJENOST
nebo cokoli jiného
A CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNU,
PŘIJĎTE A URČITĚ ODEJDETE SVOBODNĚJŠÍ, LEHČÍ A SPOKOJENĚJŠÍ:-)

 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

 

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 7. prosince 9:30 - 20:00
Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha - Vinohrady, www.prostor8.cz
Doporučené vyrovnání: 1 900 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky)

Konstelace za hubičku:
Pro ty, kteří v sobě cítí opravdu hluboký tah přijít, ale jejich aktuální finanční situace by jim to neumožnila, nebo pro ty, kteří si chtějí hrát.
Hubičku dáme každý sám sobě, děkujeme tím především sobě, že děláme něco pro sebe.
V rámci finančních toků je třeba uhradit 650 Kč jako minimální realizační náklady (pronájem prostoru, cesta) a k tomu přidat podle svého uvážení, nacítění, vnímané hodnoty a Vašich možností to, co přejete, aby přišlo ke mně pro můj Život a na podporu toho, co dělám. Částka může být jakákoli, nižší než doporučené vyrovnání, ale také vyšší vyrovnaná např. v budoucnosti, až se Vám bude dařit finančně líp a uvidíte, co Vám konstelační seminář přinesl do života.
Prostě si v tom můžeme i hrát, zároveň zodpovědně k finančním tokům a vyrovnání energie.

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 650 Kč na účet 846929163/0800Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (30.11. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 29.11. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: 
idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PODOBY LÁSKY

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)9. listopadu 2019
BRNO

 

Celodenní seminář
Každý má prostor pro konstelaci na své téma.

 

LAST MINUTE ZMĚNA:-)
SOBOTNÍ KONSTELACE, 1 DEN MÍSTO VÍKENDU:-)
Vyrovnání 1 100 Kč

Pokud Vás zajímají RŮZNÉ PODOBY LÁSKY, která je ukrytá v našich příbězích,
kdy ČASTO UMÍRÁME ŽÍZNÍ U STUDÁNKY S VODOU,
KDY TU VODU NEVIDÍME A CÍTÍME SE JAKO NA POUŠTI,
tak se přijďte v sobotu osvěžit a napít...:-)

Konstelace přinášejí jasnost, pomáhají transformovat pocit pouště a rozproudit Lásku.
Prvním krokem a často tou největší výzvou je přiznat,
že nás něco trápí a že nejsme tak cool, jak se po nás chce.
Že do života patří i náročnější témata a ŽE SE NÁM PARADOXNĚ ULEVÍ,
KDYŽ JSME OCHOTNI SE I TĚMI BOLAVÝMI VĚCMI ZABÝVAT.

Teď čerstvá zkušenost z dušičkových konstelací,
kdy se ukázala i témata např. z války, která ovlivňovala celé rodiny až doteď
a KOLIK LÁSKY VŠICHNI NA SEMINÁŘI PROŽILI, KDYŽ SE TO OTEVŘELO, ODPUSTILO.


 

Tento seminář pojí různé podoby lásky, která je ve všem a všude,
i v tématech a oblastech života, kde bychom lásku nehledali.
I motivace například k budování firmy nebo obchodování může být zasloužit si lásku
nebo nechtít cítit bolest z jejího nedostatku.
Pro lásku a bolest se rozcházíme, zamilováváme, pracujeme,
zůstáváme nebo odcházíme,
následujeme své zásady nebo je zrazujeme atd.
Jde o mnohem víc, než by se mohlo zdát.


LÁSKA NÁS V ŽIVOTĚ POTKÁVÁ V RŮZNÝCH NĚKDY I NEČEKANÝCH ČI SKRYTÝCH PODOBÁCH

RODIČE, PARTNEŘI, DĚTI, PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, TĚLO, SEXUALITA, PRÁCE, PENÍZE atd.
TO VŠE JE PROSTOUPENO LÁSKOU NEBO TAKÉ NENÍ

JAK OBNOVIT TOK LÁSKY V OBLASTECH ŽIVOTA, KDE JSME JI PŘESTALI CÍTIT?

JAK ROZPROUDIT TO, CO NÁM V ŽIVOTĚ DRHNE?

JAK SE SPOJIT SE ZDROJEM SÍLY PRO ŽIVOT?

PŘIJĎTE, UVIDÍTE, ZAŽIJETE:-)

 

 

To, co způsobuje v životě stagnaci, nedostatek energie,
nerozhodnost, neschopnost pohnout se dopředu, neradostnost, pocity osamělosti, smutku atd.
JE TAJENÍ, NEVĚDOMOST, NEPŘIZNÁVÁNÍ ZRANĚNÍ, BOLESTI A LÁSKY

Když se otevře, uvidí, procítí a přijme příběh z našeho života, ze života našich předků, národa atd.
který na sebe váže energii, protože je např. plný bolesti a smutku,
nedorozumění, pocitu křivdy, nevyjádřené lásky apod.
TAK SE VŠEM ZÚČASTNĚNÝM VELMI ULEVÍ A OSVOBODÍ JE TO...
OBNOVÍ SE TOK LÁSKY...

 

JSME TVŮRCI svého ŽIVOTA...
NEJSME OBĚTI minulosti
 naší nebo našich rodičů, předků...nemusíme ji nevědomě opakovat...
Můžeme jít za všechny podmíněnosti a vlivy a NAJÍT SKUTEČNĚ SEBE...kdo jsme a kým můžeme být!!!
Ve svém plném potenciálu...

Jestli nám v tom něco brání...
UVIĎME TO A PROMĚŇME TO

 

STAČÍ ROZHODNOUT SE PRO ZMĚNU
 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá

-------------------------------------------------------------------------

Více ke konstelacím a mém přístupu k nim:


CÍLEM KONSTELAČNÍHO SEMINÁŘE NENÍ ZKOUMÁNÍ A ŠŤOURÁNÍ
v našich podmíněnostech, v osudech našich předků,
v tom, co nám v dětství nepomáhalo,
co nám ubližovalo, co nás zmenšovalo, co nás dodnes ovlivňuje...
CÍLEM JE JÍT ZA TO A ŽÍT NAPLNO SVŮJ ŽIVOT!!!


S TÍM POMÁHAJÍ SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
VE SPOJENÍ SE SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCÍ

 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
zdraví (fyzické i psychické)
peníze, práce, tvoření
vztah ke svému tělu, sexualita
vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
příchod na svět, vztah ke světu, lidem
sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost


 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí

více informací o konstelacích

-----------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 9. listopadu 9:30 - 19:30, neděle 10. listopadu 9:00 - 15:00
změna: pouze sobota 9. listopadu 9:30 - 20:00


Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz

Doporučené vyrovnání: 2 150 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky)

Konstelace za hubičku:
Pro ty, kteří v sobě cítí opravdu hluboký tah přijít, ale jejich aktuální finanční situace by jim to neumožnila, nebo pro ty, kteří si chtějí hrát.
Hubičku dáme každý sám sobě, děkujeme tím především sobě, že děláme něco pro sebe.
V rámci finančních toků je třeba uhradit 650 Kč jako minimální realizační náklady (pronájem prostoru, cesta) a k tomu přidat podle svého uvážení, nacítění, vnímané hodnoty a Vašich možností to, co přejete, aby přišlo ke mně pro můj Život a na podporu toho, co dělám. Částka může být jakákoli, nižší než doporučené vyrovnání, ale také vyšší vyrovnaná např. v budoucnosti, až se Vám bude dařit finančně líp a uvidíte, co Vám konstelační seminář přinesl do života.
Prostě si v tom můžeme i hrát, zároveň zodpovědně k finančním tokům a vyrovnání energie.

Na místě je možné přespání na matraci ve vlastním spacáku za 200 Kč, k dispozici je vybavená kuchyňka, lednička a koupelna.

Přihlášky: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.


Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 650 Kč na účet 846929163/0800. Do zprávy pro příjemce napište své jménoPočet míst na semináři je omezen.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (5.10. a později) se záloha nevrací. Pokud za sebe najdete náhradníka, může být záloha využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 4.10. včetně) se záloha vrací po odečtení 50 Kč organizačního a manipulačního poplatku.


Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

---------------------------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ TERMÍNY KONSTELAČNÍCH SEMINÁŘŮ

2. listopadu 2019
Palkovice u Frýdku - Místku

7. - 8. prosince 2019
Praha

PRAVDA LÉČÍ A OSVOBOZUJE

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)12. - 13. října 2019

DOBŘICHOVICE U PRAHY

 

PRAVDA LÉČÍ, AŤ JE JAKÁKOLI...

To, co způsobuje v životě stagnaci, nedostatek energie,
nerozhodnost, neschopnost pohnout se dopředu, neradostnost atd.
JE TAJENÍ, NEVĚDOMOST...

Když se otevře, uvidí, procítí a přijme příběh z našeho života, ze života našich předků, národa atd.
který na sebe váže energii, protože je např. plný bolesti a smutku,
nedorozumění, pocitu křivdy, nevyjádřené lásky apod.
TAK SE VŠEM ZÚČASTNĚNÝM VELMI ULEVÍ A OSVOBODÍ JE TO...

JSME TVŮRCI svého ŽIVOTA...
NEJSME OBĚTI minulosti
 naší nebo našich rodičů, předků...nemusíme ji nevědomě opakovat...
Můžeme jít za všechny podmíněnosti a vlivy a NAJÍT SKUTEČNĚ SEBE...kdo jsme a kým můžeme být!!!
Ve svém plném potenciálu...

Jestli nám v tom něco brání...
UVIĎME TO A PROMĚŇME TO

 

STAČÍ ROZHODNOUT SE PRO ZMĚNU
 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá

-------------------------------------------------------------------------

Více ke konstelacím a mém přístupu k nim:


CÍLEM KONSTELAČNÍHO SEMINÁŘE NENÍ ZKOUMÁNÍ A ŠŤOURÁNÍ
v našich podmíněnostech, v osudech našich předků,
v tom, co nám v dětství nepomáhalo,
co nám ubližovalo, co nás zmenšovalo, co nás dodnes ovlivňuje...
CÍLEM JE JÍT ZA TO A ŽÍT NAPLNO SVŮJ ŽIVOT!!!


S TÍM POMÁHAJÍ SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
VE SPOJENÍ SE SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCÍ

 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
zdraví (fyzické i psychické)
peníze, práce, tvoření
vztah ke svému tělu, sexualita
vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
příchod na svět, vztah ke světu, lidem
sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost


 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí

více informací o konstelacích

-----------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 12. října 9:30 - 19:30, neděle 13. října 9:15 - 15:00

Kde: Dobřichovice u Prahy, ZŠ Kairos, Lomená 158, Dobřichovice, www.skolakairos.cz

Doporučené vyrovnání: 2 150 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky)

Konstelace za hubičku:
Pro ty, kteří v sobě cítí opravdu hluboký tah přijít, ale jejich aktuální finanční situace by jim to neumožnila, nebo pro ty, kteří si chtějí hrát.
Hubičku dáme každý sám sobě, děkujeme tím především sobě, že děláme něco pro sebe.
V rámci finančních toků je třeba uhradit 650 Kč jako minimální realizační náklady (pronájem prostoru, cesta) a k tomu přidat podle svého uvážení, nacítění, vnímané hodnoty a Vašich možností to, co přejete, aby přišlo ke mně pro můj Život a na podporu toho, co dělám. Částka může být jakákoli, nižší než doporučené vyrovnání, ale také vyšší vyrovnaná např. v budoucnosti, až se Vám bude dařit finančně líp a uvidíte, co Vám konstelační seminář přinesl do života.
Prostě si v tom můžeme i hrát, zároveň zodpovědně k finančním tokům a vyrovnání energie.

Na místě je možné přespání na matraci ve vlastním spacáku, k dispozici je vybavená kuchyňka, lednička a koupelna.

Přihlášky: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.


Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 650 Kč na účet 846929163/0800. Do zprávy pro příjemce napište své jméno. Počet míst na semináři je omezen.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (5.10. a později) se záloha nevrací. Pokud za sebe najdete náhradníka, může být záloha využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 4.10. včetně) se záloha vrací po odečtení 50 Kč organizačního a manipulačního poplatku.


Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LÁSKA MÁ JMÉNO MÁMA A TÁTA

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)21. - 22. září 2019
BRNO

Hybnou silou všeho v Životě je Láska.
Z ní jsme byli počati, z ní jsme rostli,
ať už si to uvědomujeme nebo ne,
ať už měla jakoukoli i zdánlivě neláskyplnou podobu,

Prvním obrazem a prožitkem Lásky v životě jsou naši rodiče
 a tento prožitek nás ovlivňuje ve všech oblastech našeho života.

Podle toho, jakým způsobem Lásku žili a projevovali nebo neprojevovali naši rodiče a další předci,
podle toho, jak jsme se cítili my jako děti milovaní, vidění, přijímaní nebo ne,
přistupujeme později sami k sobě, životu, vztahům, svým dětem, práci, penězům, svému tělu atd.,
aniž bychom si to uvědomovali.


Tuto prvotní Lásku hledáme celý život,
toužíme po ní, snažíme se ji najít ve svých partnerech, dětech, práci...
v čemkoli, co nám dá alespoň na chvíli pocit,
že někam a k někomu patříme,
že život má smysl,
že je nám někdo lidsky blízko,
že nejsme sami,
že jsme milováni,
že milujeme.

Kvůli těmto pocitům jsme ochotni obětovat téměř vše
včetně své důstojnosti, hodnoty, sebeúcty a svých snů v nefunkčních vztazích.
Všechen svůj čas v práci v touze po uznání, respektu, ocenění,
v touze vydělat dost peněz a v nich nalézt štěstí.
Svou sebeúctu v závislostech na jídle, cigaretách, alkoholu, televizi, sexu atd.

Když lásku nenacházíme
můžeme prožívat třeba jen jemný všudypřítomný pocit samoty, prázdnoty,
nebo neustálou únavu, tělo hlásící se o pozornost drobnými nebo většími neduhy,
konflikty s partnerem(kou), dětmi, nedorozumění s rodiči,
nespokojenost v práci, rozchody, nedostatek peněz atd.

Přestáváme věřit
ve šťastné konce, ve štěstí obecně,
přestáváme věřit v laskavost, lásku, přestáváme věřit v lidství a vzájemnost.
Život se stává bojištěm nebo dostihovou dráhou.


A TOTO VŠECHNO MŮŽE BÝT ÚPLNĚ JINAK
když se rozhodneme najít a prožít Lásku v sobě,
když se rozhodneme pro změnu a pro Štěstí,
když se rozhodneme udělat něco jinak než ostatní,
když se rozhodneme udělat něco jinak než naši předci,
když se rozhodneme podívat se pravdivě na svůj život.


S TÍM VŠÍM POMÁHAJÍ SYSTEMICKÉ KONSTELACE A RODINNÉ KONSTELACE


Takže...
AŤ UŽ ŘEŠÍTE VZTAHY, PENÍZE, PRÁCI, ZDRAVÍ, TĚLO, VNITŘNÍ NESPOKOJENOST
nebo cokoli jiného
A CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNU,
PŘIJĎTE A URČITĚ BUDETE PŘEKVAPENI, KOLIK SE TOHO DÁ ZMĚNIT

 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá
 

-------------------------------------------------------------------------

Více ke konstelacím a mém přístupu k nim:

JSME TVŮRCI svého ŽIVOTA...
NEJSME OBĚTI minulosti
 naší nebo našich rodičů, předků...nemusíme ji nevědomě opakovat...
Můžeme jít za všechny podmíněnosti a vlivy a NAJÍT SKUTEČNĚ SEBE...kdo jsme a kým můžeme být!!!
Ve svém plném potenciálu...

Jestli nám v tom něco brání...
UVIĎME TO A PROMĚŇME TOCÍLEM TOHOTO SEMINÁŘE NENÍ ZKOUMÁNÍ A ŠŤOURÁNÍ
v našich podmíněnostech, v osudech našich předků,
v tom, co nám v dětství nepomáhalo,
co nám ubližovalo, co nás zmenšovalo, co nás dodnes ovlivňuje...
CÍLEM JE JÍT ZA TO A ŽÍT NAPLNO SVŮJ ŽIVOT!!!


S TÍM POMÁHAJÍ SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
VE SPOJENÍ SE SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCÍ

 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
zdraví (fyzické i psychické)
peníze, práce, tvoření
vztah ke svému tělu, sexualita
vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
příchod na svět, vztah ke světu, lidem
sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost


 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí

více informací o konstelacích

-----------------------------------------------------------------------
 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 21. září 9:30 - 20:00, neděle 22. září 8:30 - 12:30
(čas začátku a konce se může jemně proměnit na základě domluvy s účastníky vzhledem k dopravnímu spojení)

Kde: Cesta Integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz

Doporučené vyrovnání: 2 050 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky)

Konstelace za hubičku:
Pro ty, kteří v sobě cítí opravdu hluboký tah přijít, ale jejich aktuální finanční situace by jim to neumožnila, nebo pro ty, kteří si chtějí hrát.
Hubičku dáme každý sám sobě, děkujeme tím především sobě, že děláme něco pro sebe.
V rámci finančních toků je třeba uhradit 650 Kč jako minimální realizační náklady (pronájem prostoru, cesta) a k tomu přidat podle svého uvážení, nacítění, vnímané hodnoty a Vašich možností to, co přejete, aby přišlo ke mně pro můj Život a na podporu toho, co dělám. Částka může být jakákoli, nižší než doporučené vyrovnání, ale také vyšší vyrovnaná např. v budoucnosti, až se Vám bude dařit finančně líp a uvidíte, co Vám konstelační seminář přinesl do života.
Prostě si v tom můžeme i hrát, zároveň zodpovědně k finančním tokům a vyrovnání energie.

Na místě je možné přespání v pátek i v sobotu na matraci ve vlastním spacáku, 200 Kč/noc, k dispozici je vybavená kuchyňka, lednička a koupelna.

Přihlášky: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.


Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 650 Kč na účet 846929163/0800. Do zprávy pro příjemce napište své jméno. Počet míst na semináři je omezen.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (14.9. a později) se záloha nevrací. Pokud za sebe najdete náhradníka, může být záloha využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 13.9. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.


Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LEHKOST BYTÍ I ŽITÍ

Seminář Systemických konstelací a spirituální inteligence
se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše

ve speciální nabídce možnosti účasti "Konstelace za hubičku":-)
přečtěte si více dole v organizačních informacích3. - 4. srpna 2019
BRNO

9. - 10. srpna 2019
PRAHA

Lehkost Bytí nebo tíha života?
Poneseme věci za druhé nebo ne?
Vyrovnáme se se svou minulostí nebo ne?
Co si vyberete Vy?

Teď je ten správný čas,
i astrologicky,
na odkládání toho, co není naše,
pro rozhodnutí se pro nové

a zavedení toho do našeho každodenního života.
Takže i planety nám přejí v lehkosti a novosti:-)


Věděli jste, že:

- když se nám život zdá těžký a náročný, nemusí to být vůbec naše tíha,
ale nesení věcí za naše předky, partnery, dokonce i firmu nebo systém, v kterém pracujeme?

- když zapomeneme nebo chceme zapomenout na něco z naší minulosti,
že to automaticky nezmizí a má dál vliv na náš život?

- nemožnost udělat změnu nesouvisí často s naší slabou vůlí,
ale právě se starými věcmi našimi nebo předků, které neseme a ony nás nepustí dál?

 

Napadlo Vás někdy, že:

- můžeme chtít od života mnohem víc než to, jak žili naši rodiče, jak žijí naši vrstevníci
nebo jak žijeme my sami teď?

- že sny z mládí vůbec nemusí být mimo?

- že Lehkost Bytí a Života obecně není utopie, ale reálně dosažitelný stav vnitřního Štěstí?

- že jsme tvůrci a změnou sebe měníme i okolní realitu?
 

Klíč je v tom rozhodnout se pro změnu,
být ochotni se pravdivě podívat sami na sebe a své podmíněnosti,
mít odvahu vystoupit z komfortní zóny
a začít dělat věci jinak.
Krok za krokem.
 

V tom všem velmi podstatně pomáhají konstelace,
které umožňují odložit a na správná místa vrátit to, co není naše,
vyrovnat se se svojí minulostí a dosáhnout tak vnitřního klidu.

S každým otevřeným, uviděným, přijatým a puštěným tajemstvím nebo příběhem z našeho života nebo ze života předků,
se vše vrací na správné místo a v přítomnosti nám přibyde velké množství energie.

Můžeme se narovnat, nadechnout a najednou máme pro život dost energie,
najednou přesně víme, co dělat, kam jít, svět dostane jasné barvy
a pocítíme závan Lehkosti Bytí:-)
 

Takže...
AŤ UŽ ŘEŠÍTE VZTAHY, PENÍZE, PRÁCI, ZDRAVÍ, TĚLO, VNITŘNÍ NESPOKOJENOST
nebo cokoli jiného
A CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNU,
PŘIJĎTE A URČITĚ ODEJDETE LEHČÍ A SPOKOJENĚJŠÍ:-)

 

Budeme k sobě letně jemní a zároveň jasní v našich záměrech.

Protože...
až se Tě podzim a zima zeptá, co jsi dělal(a) v létě, budeme to vědět:-)

 

-------------------------------------------------------------------------

Více ke konstelacím a mém přístupu k nim:

JSME TVŮRCI svého ŽIVOTA...
NEJSME OBĚTI minulosti
 naší nebo našich rodičů, předků...nemusíme ji nevědomě opakovat...
Můžeme jít za všechny podmíněnosti a vlivy a NAJÍT SKUTEČNĚ SEBE...kdo jsme a kým můžeme být!!!
Ve svém plném potenciálu...

Jestli nám v tom něco brání...
UVIĎME TO A PROMĚŇME TOCÍLEM TOHOTO SEMINÁŘE NENÍ ZKOUMÁNÍ A ŠŤOURÁNÍ
v našich podmíněnostech, v osudech našich předků,
v tom, co nám v dětství nepomáhalo,
co nám ubližovalo, co nás zmenšovalo, co nás dodnes ovlivňuje...
CÍLEM JE JÍT ZA TO A ŽÍT NAPLNO SVŮJ ŽIVOT!!!


S TÍM POMÁHAJÍ SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
VE SPOJENÍ SE SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCÍ

 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
zdraví (fyzické i psychické)
peníze, práce, tvoření
vztah ke svému tělu, sexualita
vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
příchod na svět, vztah ke světu, lidem
sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost


 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí

více informací o konstelacích

-----------------------------------------------------------------------

 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

BRNO
Kdy: sobota 3. srpna 9:30 - 19:00, neděle 4. srpna 9:00 - 14:00
(čas začátku a konce se může jemně proměnit na základě domluvy s účastníky vzhledem k dopravnímu spojení)
Kde: Cesta Integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz
Doporučené vyrovnání: 2 250 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky)

Konstelace za hubičku:
Hubičku dáme každý sám sobě a jak to uděláme, je výzva k tvořivosti a originalitě:-) To je ta část, kdy děkujeme především sobě, že děláme něco pro sebe.
V rámci finančních toků "konstelace za hubičku" znamenají možnost přijít téměř pro všechny, kdo mají zájem.
Je třeba uhradit 650 Kč jako minimální realizační náklady (pronájem prostoru, cesta) a k tomu přidat podle svého uvážení, nacítění, vnímané hodnoty a Vašich možností to, co přejete, aby přišlo ke mně pro můj Život a na podporu toho, co dělám. Částka může být jakákoli, nižší než doporučené vyrovnání, ale také vyšší:-)
Prostě si v tom můžeme i hrát a to je jedna část té lehkosti, o které celé konstelace tentokrát převážně budou. Těším se na nás:-)

Na místě je možné přespání v sále na matraci ve vlastním spacáku, 200 Kč/noc, k dispozici je vybavená kuchyňka, lednička a koupelna.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 650 Kč na účet 846929163/0800Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (27.8. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 26.8. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.


PRAHA
Kdy: pátek 9. srpna 17:30 - 21:00, sobota 10. srpna 9:30 - 19:30
Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha - Vinohrady, www.prostor8.cz
Doporučené vyrovnání: 2 250 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky)

Konstelace za hubičku:
Hubičku dáme každý sám sobě a jak to uděláme, je výzva k tvořivosti a originalitě:-) To je ta část, kdy děkujeme především sobě, že děláme něco pro sebe.
V rámci finančních toků "konstelace za hubičku" znamenají možnost přijít téměř pro všechny, kdo mají zájem.
Je třeba uhradit 650 Kč jako minimální realizační náklady (pronájem prostoru, cesta) a k tomu přidat podle svého uvážení, nacítění, vnímané hodnoty a Vašich možností to, co přejete, aby přišlo ke mně pro můj Život a na podporu toho, co dělám. Částka může být jakákoli, nižší než doporučené vyrovnání, ale také vyšší:-)
Prostě si v tom můžeme i hrát a to je jedna část té lehkosti, o které celé konstelace tentokrát převážně budou. Těším se na nás:-)

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 650 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (2.8. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 1.8. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONSTELAČNÍ DOPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I OKEN

v rámci semináře LEHKOST BYTÍ I ŽITÍ

3. srpna 2019
BRNO

 

KONSTELAČNÍ VEČER OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I OKEN

v rámci semináře LEHKOST BYTÍ I ŽITÍ

9. srpna 2019
PRAHA

 

Systemické konstelace a spirituální inteligence
se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše

 

Zvu Vás na konstelační dopoledne (Brno) a večer (Praha) otevřených dveří:-)

Zajímají Vás konstelace, propojení s předky, vědomý Život?
Přijďte pobýt, něco pustit, něco přijmout, něco změnit a možná si odnést i důležitý klíč porozumění.
 

 

Pokud vás zajímají konstelace, práce na sobě, vědomý život, propojení s předky a svými kořeny,

pokud chcete poznat něco nového,

porozumět principům, kterými se řídí vztahy, tok peněz v životě, pracovní příležitosti, zdraví a nemoc atd.,

tak můžete využít možnost přijít na večer otevřených dveří a dozvědět se více o systemických a rodinných konstelacích a spirituální inteligenci,

uvidět a třeba si i na vlastní kůži vyzkoušet, jak se rozplétají příběhy z minulosti naší a našich předků,

jak se vrací části nás samých, které jsme nechali u svých rodičů nebo předků, zpátky k nám,

jak se děje přijetí a smíření,

jak se nenávist promění na bolest a nakonec lásku,

jak krásný a hluboký může být lidský život,

jak velkým darem je život sám,

jak se v něm uvolnit do vnitřního klidu a Štěstí atd.

 

Toto dopoledne nebo večer je součástí 1,5 denního konstelačního semináře "Lehkost Bytí i Žití",
kde má každý účastník prostor pro konstelaci na své téma,
což znamená, že může otevřít a projít konkrétní téma ze svého života, které ho nyní trápí.
To téma se může týkat naprosto čehokoli.

 

Pokud Vás konstelace nebo můj přístup ke konstelacím zaujme,
můžete se rozhodnout pro pokračování a zúčastnit se tak celého semináře.

Podrobné informace k času a podmínkám naleznete níže v organizačních informacích.

-----------------------------------------------------------------------------------

Více ke konstelacím a mém přístupu k nim:

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
– vztahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
– zdraví (fyzické i psychické)
– peníze, práce, tvoření
– vztah ke svému tělu, sexualita
– vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
– příchod na svět, vztah ke světu, lidem
– sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
– energie pro život
– stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost

ZMĚNA JE ŽIVOT A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT, TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU

V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti.

Mimo jiné za využití poznatků KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE, SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE A ŠAMANSKÝCH SMĚRŮ.

Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli. Hluboce a přitom s humorem a lehkostí

více informací o konstelacích

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá

--------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

BRNO
Kdy: sobota 3. srpna 9:30 - 13:00sobota 3. srpna 9:30 - 19:00, neděle 4. srpna 9:00 - 14:00
Kde: Cesta Integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz
Doporučené vyrovnání: 300 Kč, můžete přispět i čáskou nižší nebo vyšší, podle Vašeho nacítění, uvážení a možností

Celý seminář probíhá v tomto čase: sobota 3. srpna 9:30 - 19:00, neděle 4. srpna 9:00 - 14:00
Podrobné informace naleznete výše přímo u semináře včetně možnosti účasti "konstelace za hubičku".

Přihlášky: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte


PRAHA
Kdy: pátek 9. srpna 17:30 - 21:00
Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha - Vinohrady, www.prostor8.cz
Doporučené vyrovnání: 300 Kč, můžete přispět i čáskou nižší nebo vyšší, podle Vašeho nacítění, uvážení a možností

Celý seminář probíhá v tomto čase: pátek 9. srpna 17:30 - 21:00, sobota 10. srpna 9:30 - 19:30
Podrobné informace naleznete výše přímo u semináře včetně možnosti účasti "konstelace za hubičku".

Přihlášky: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JSEM TVŮRCE
SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)15. června 2019
PRAHA

JSME TVŮRCI svého ŽIVOTA...
NEJSME OBĚTI minulosti
 naší nebo našich rodičů, předků...nemusíme ji nevědomě opakovat...
Můžeme jít za všechny podmíněnosti a vlivy a NAJÍT SKUTEČNĚ SEBE...kdo jsme a kým můžeme být!!!
Ve svém plném potenciálu...

Jestli nám v tom něco brání...
UVIĎME TO A PROMĚŇME TOCÍLEM TOHOTO SEMINÁŘE NENÍ ZKOUMÁNÍ A ŠŤOURÁNÍ
v našich podmíněnostech, v osudech našich předků,
v tom, co nám v dětství nepomáhalo,
co nám ubližovalo, co nás zmenšovalo, co nás dodnes ovlivňuje...
CÍLEM JE JÍT ZA TO A ŽÍT NAPLNO SVŮJ ŽIVOT!!!


S TÍM POMÁHAJÍ SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
VE SPOJENÍ SE SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCÍ

 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
zdraví (fyzické i psychické)
peníze, práce, tvoření
vztah ke svému tělu, sexualita
vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
příchod na svět, vztah ke světu, lidem
sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost


 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí

více informací o konstelacích


Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 15. června 9:00 - 19:00
(čas začátku a konce se může jemně proměnit na základě domluvy s účastníky vzhledem k dopravnímu spojení)
Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha - Vinohrady, www.prostor8.cz
Doporučené vyrovnání: 1 800 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (8.6. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 7.6. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVDA LÉČÍ

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)4. - 5. května 2019
BRNO

 

PRAVDA LÉČÍ, AŤ JE JAKÁKOLI...

To, co způsobuje v životě stagnaci, nedostatek energie,
nerozhodnost, neschopnost pohnout se dopředu, neradostnost atd.
JE TAJENÍ, NEVĚDOMOST...

Když se otevře, uvidí, procítí a přijme příběh z našeho života, ze života našich předků, národa atd.
který na sebe váže energii, protože je např. plný bolesti a smutku,
nedorozumění, pocitu křivdy apod.
TAK SE VŠEM ZÚČASTNĚNÝM VELMI ULEVÍ A OSVOBODÍ JE TO...

JSME TVŮRCI svého ŽIVOTA...
NEJSME OBĚTI minulosti
 naší nebo našich rodičů, předků...nemusíme ji nevědomě opakovat...
Můžeme jít za všechny podmíněnosti a vlivy a NAJÍT SKUTEČNĚ SEBE...kdo jsme a kým můžeme být!!!
Ve svém plném potenciálu...

Jestli nám v tom něco brání...
UVIĎME TO A PROMĚŇME TOCÍLEM TOHOTO SEMINÁŘE NENÍ ZKOUMÁNÍ A ŠŤOURÁNÍ
v našich podmíněnostech, v osudech našich předků,
v tom, co nám v dětství nepomáhalo,
co nám ubližovalo, co nás zmenšovalo, co nás dodnes ovlivňuje...
CÍLEM JE JÍT ZA TO A ŽÍT NAPLNO SVŮJ ŽIVOT!!!


S TÍM POMÁHAJÍ SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
VE SPOJENÍ SE SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCÍ

 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
zdraví (fyzické i psychické)
peníze, práce, tvoření
vztah ke svému tělu, sexualita
vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
příchod na svět, vztah ke světu, lidem
sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost


 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí


více informací o konstelacích


Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 4. května 14:00 - 20:00, neděle 5. května 9:00 - 18:00
(čas začátku a konce se může jemně proměnit na základě domluvy s účastníky vzhledem k dopravnímu spojení)
Kde: Cesta Integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz
Doporučené vyrovnání: 1 800 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit, po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje
Na místě je možné přespání v sále na matraci ve vlastním spacáku, 200 Kč/noc, k dispozici je vybavená kuchyňka, lednička a koupelna.

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (27.4. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 26.4. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)25. května 2019
PALKOVICE U FRÝDKU - MÍSTKU

 

JSME TVŮRCI svého ŽIVOTA...
NEJSME OBĚTI minulosti
 naší nebo našich rodičů, předků...nemusíme ji nevědomě opakovat...
Můžeme jít za všechny podmíněnosti a vlivy a NAJÍT SKUTEČNĚ SEBE...kdo jsme a kým můžeme být!!!
Ve svém plném potenciálu...

Jestli nám v tom něco brání...
UVIĎME TO A PROMĚŇME TOCÍLEM TOHOTO SEMINÁŘE NENÍ ZKOUMÁNÍ A ŠŤOURÁNÍ
v našich podmíněnostech, v osudech našich předků,
v tom, co nám v dětství nepomáhalo,
co nám ubližovalo, co nás zmenšovalo, co nás dodnes ovlivňuje...
CÍLEM JE JÍT ZA TO A ŽÍT NAPLNO SVŮJ ŽIVOT!!!


S TÍM POMÁHAJÍ SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
VE SPOJENÍ SE SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCÍ

 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
zdraví (fyzické i psychické)
peníze, práce, tvoření
vztah ke svému tělu, sexualita
vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
příchod na svět, vztah ke světu, lidem
sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost

 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí


více informací o konstelacích


Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Počet míst na semináři je omezen

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá
 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 25. května 9:00 - 19:00
Kde: jurta Lesního klubu Bezinka, Palkovice u Frýdku-Místku, www.lkbezinka.cz
Doporučené vyrovnání: 1 400 Kč (zahrnuje lektorné, oběd, prostor, příspěvek na cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: Počet míst na semináři je omezen, místo na semináři je třeba si rezervovat, Vaše přihlášení je závazné.
Přihlášky a organizace:
Ivana Cviková, LK Bezinka, ivana@lkbezinka.cz
Podrobnější informace k semináři: Ida Sára Keltnerová, tel.: 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTNERSTVÍ A SEXUALITA

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)23. - 24. února 2019
PRAHA

 

Všichni si přejeme milovat a být milováni.
Všichni si přejeme být šťastní.
Proč se nám to často nedaří?
Můžeme to nějak změnit?

 

Jak vytvořit zdravý vztah nové doby a bez čeho se při tom neobejdeme?

Proč nefunguje „nikdy to nebudu dělat jako máma a táta“?

Jak neopakovat vztahové vzorce svých rodičů a dalších předků?

Zabijáci intimity, sexuality a vášně.

Princové na bílém koni, Popelky, Sněhurky a ty další.

Co je ve skutečnosti úplně nejvíc sexy?

Jakákoli další témata jsou vítána!


Tento víkendový seminář systemických konstelací a spirituální inteligence se zahrnutím rodinných konstelací a pohybů Duše volně navazuje na konstelační večery Partnerství a sexualita I. a II. v rámci ročního cyklu Konstelace s Idou Sárou.
Umožňuje v bezpečném prostředí vědomého kruhu podívat se v rámci své konstelace na téma ze svého vlastního života a v rámci konstelací ostatních na cokoli dalšího, co se týká tématu partnerství a sexualita. Otevírá možnost jít do větší hloubky a potkat se sami se sebou. Nabízí možnost uzdravení a proměny, možnost spojení se Zdrojem Síly a Lásky pro Život.


Se vstupem do partnerství to začíná být v životě ještě zajímavější a dobrodružnější.
Když odezní zamilovanost a spustí se karma a rodové vlivy, tak se kolikrát nestačíme divit.
Ve Vašem vztahu totiž nejste sami dva. Je tam s Vámi i Vaše máma a táta, tchán a tchyně, babičky a dědečkové, prababičky a pradědečkové, bývalí partneři a partnerky atd. se všemi svými názory, představami, zvyky a to už začíná být v běžném 2+kk docela těsno. Růžový obláček se začne snášet na zem a pohádkový zámek začíná mít trhliny v omítce.
Nezbývá než se postarat o vyklizení Vašeho bytu i vztahu od nezvaných návštěvníků a o to, abyste měli ve Vaší posteli dost místa pro spaní i vášnivé pomilování se.

A jak to funguje, když ve vztahu nejste? Úplně stejně. Naše minulost a osudy našich předků ovlivňují i to, do koho se zamilováváme, do jakých vztahů vstupujeme, nebo proč vztah ani nezačneme.
K tomu všemu se přidává ještě archetypální rovina a kolektivní vědomí lidstva, které mluví o tom, co to znamená být žena, muž a jak má vypadat vztah.

Pokud v sobě nic nezměníme, tak pravděpodobnost, že jakýkoli další vztah dopadne úplně stejně jako ten předchozí, je velmi vysoká. Dalo by se to tvrdit téměř s jistotou.
 

Konstelace pomáhají pochopit souvislosti toho co se děje v našem milostném životě, vnášejí do vztahů jasnost a taky přináší změnu a osvobození.
 

Při správném a vytrvalém používání zaručují prázdný byt a volnou postel pro Vás a Váš vztahJ

 

Každý účastník má prostor na konstelaci pro své téma, bude-li si to přát.
Účast je možná i bez záměru postavit si vlastní konstelaci jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních nebo jako účastník kruhu bez aktivní role. Vše je přínosné a pro každého se stane přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 23. února 9:00 - 19:00, neděle 24. února 9:00 - 14:00
(čas začátku a konce se může jemně proměnit na základě domluvy s účastníky vzhledem k dopravnímu spojení)
Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha - Vinohrady, www.prostor8.cz
Doporučené vyrovnání: 2 450 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (15.2. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 14.2. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVÉ ZAČÁTKY - ODVAHA A ROZHODNOST

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)19. - 20. ledna 2019
BRNO

Konstelace pro ODVÁŽNÉ A ROZHODNÉ a nebo pro TY, KTEŘÍ TAKOVÍ CHTĚJÍ BÝT...

PRO NOVÉ ZAČÁTKY I KONCE...

JSME TVŮRCI svého ŽIVOTA...
NEJSME OBĚTI minulosti
 naší nebo našich rodičů, předků...nemusíme ji nevědomě opakovat...
Můžeme jít za všechny podmíněnosti a vlivy a NAJÍT SKUTEČNĚ SEBE...kdo jsme a kým můžeme být!!!
Ve svém plném potenciálu...

Jestli nám v tom něco brání...
UVIĎME TO A PROMĚŇME TOCÍLEM TOHOTO SEMINÁŘE NENÍ ZKOUMÁNÍ A ŠŤOURÁNÍ
v našich podmíněnostech, v osudech našich předků,
v tom, co nám v dětství nepomáhalo,
co nám ubližovalo, co nás zmenšovalo, co nás dodnes ovlivňuje...
CÍLEM JE JÍT ZA TO A ŽÍT NAPLNO SVŮJ ŽIVOT!!!


S TÍM POMÁHAJÍ SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE
VE SPOJENÍ SE SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCÍ

 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
zdraví (fyzické i psychické)
peníze, práce, tvoření
vztah ke svému tělu, sexualita
vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
příchod na svět, vztah ke světu, lidem
sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost


 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí


více informací o konstelacích


Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 19. ledna 9:00 - 19:00, neděle 20. ledna 9:00 - 15:00
(čas začátku a konce se může jemně proměnit na základě domluvy s účastníky vzhledem k dopravnímu spojení)
Kde: Cesta Integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz
Doporučené vyrovnání: 2 200 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje
Na místě je možné přespání v sále na matraci ve vlastním spacáku, 200 Kč/noc, k dispozici je vybavená kuchyňka, lednička a koupelna.

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením a uhrazením zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (12.1. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 11.1. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ODVAHA A ROZHODNOST

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)8. prosince 2018
PRAHA

LAST MINUTE CENA 1 200 Kč
Přihlášení do 5. 12. včetně

ZRUŠENO

Konstelace pro ODVÁŽNÉ A ROZHODNÉ a nebo pro TY, KTEŘÍ TAKOVÍ CHTĚJÍ BÝT.

JSME TVŮRCI svého Života.
NEJSME OBĚTI minulosti
naší nebo našich rodičů, předků...nemusíme ji nevědomě opakovat...
Můžeme jít za všechny podmíněnosti a vlivy a NAJÍT SKUTEČNĚ SEBE...kdo jsme a kým můžeme být!!!

Jestli nám v tom něco brání...
UVIĎME TO A PROMĚŇME TOCÍLEM TOHOTO SEMINÁŘE NENÍ ZKOUMÁNÍ A ŠŤOURÁNÍ
v našich podmíněnostech, v tom, co nám v dětství nepomáhalo,
co nám ubližovalo, co nás zmenšovalo, co nás dodnes ovlivňuje...
CÍLEM JE JÍT ZA TO!!!


S TÍM POMÁHAJÍ SYSTEMICKÉ KONSTELACE A RODINNÉ KONSTELACE
VE SPOJENÍ SE SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCÍ

 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
- zdraví (fyzické i psychické)
- peníze, práce, tvoření
- vztah ke svému tělu, sexualita
- vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
- příchod na svět, vztah ke světu, lidem
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost

 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí


více informací o konstelacích


Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 8. prosince 9:00 - 19:00
(čas začátku a konce se může jemně proměnit na základě domluvy s účastníky vzhledem k dopravnímu spojení)
Kde: pravděpodobně Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2 - Vinohrady, www.prostor8.cz
Doporučené vyrovnání: 1 700 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Last minute přihlášení do 5. 12. včetně, LAST MINUTE CENA 1 200 Kč

Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno Vaším přihlášením. Počet míst na semináři je omezen.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LÁSKA MÁ JMÉNO MÁMA A TÁTA

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)27. - 28. října 2018
PRAHA

SVOBODA NEBO PODMÍNĚNOST???

Ve skutečnosti NEJSME OBĚTI
minulosti
naší nebo našich rodičů, předků...nemusíme ji nevědomě opakovat...
Ve skutečnosti JSME TVŮRCI svého Života...
Ve skutečnosti JSME LÁSKA ze své Podstaty...
Můžeme jít za všechny podmíněnosti a vlivy a NAJÍT SKUTEČNĚ SEBE...kdo jsme a kým můžeme být!!!

CÍLEM TOHOTO SEMINÁŘE NENÍ ZKOUMÁNÍ A ŠŤOURÁNÍ
v našich podmíněnostech, v tom, co nám v dětství nepomáhalo,
co nám ubližovalo, co nás zmenšovalo, co nás dodnes ovlivňuje...
CÍLEM JE JÍT ZA TO!!!

Hybnou silou všeho v Životě je Láska.
Z ní jsme byli počati, z ní jsme rostli,
ať už si to uvědomujeme nebo ne,
ať už měla jakoukoli i zdánlivě neláskyplnou podobu,

Prvním obrazem a prožitkem Lásky v životě jsou naši rodiče.
Podle toho, jakým způsobem Lásku žili a projevovali nebo neprojevovali naši rodiče a další předci,
podle toho, jak jsme se cítili my jako děti milovaní, vidění, přijímaní nebo ne,
přistupujeme později sami k sobě, životu, vztahům, svým dětem atd.,
aniž bychom si to uvědomovali.


Tuto prvotní Lásku hledáme celý život,
toužíme po ní, snažíme se ji najít ve svých partnerech, dětech, práci...
v čemkoli, co nám dá alespoň na chvíli pocit,
že někam a k někomu patříme,
že život má smysl,
že je nám někdo lidsky blízko,
že nejsme sami,
že jsme milováni,
že milujeme.

Kvůli těmto pocitům jsme ochotni obětovat téměř vše
včetně své důstojnosti, hodnoty, sebeúcty a svých snů v nefunkčních vztazích.
Všechen svůj čas v práci v touze po uznání, respektu, ocenění.

Když lásku nenacházíme
můžeme prožívat třeba jen jemný všudypřítomný pocit samoty, prázdnoty,
nebo neustálou únavu, tělo hlásící se o pozornost drobnými nebo většími neduhy,
konflikty s partnerem(kou), dětmi, nedorozumění s rodiči,
nespokojenost v práci, rozchody, nedostatek peněz atd.

Přestáváme věřit
ve šťastné konce, ve štěstí obecně,
přestáváme věřit v laskavost, lásku, přestáváme věřit v lidství a vzájemnost.
Život se stává bojištěm nebo dostihovou dráhou.


A TOTO VŠECHNO MŮŽE BÝT ÚPLNĚ JINAK
když se rozhodneme najít a prožít Lásku v sobě,
když se rozhodneme pro změnu a pro Štěstí,
když se rozhodneme udělat něco jinak než ostatní,
když se rozhodneme udělat něco jinak než naši předci,
když se rozhodneme podívat se pravdivě na svůj život.


S TÍM VŠÍM POMÁHAJÍ SYSTEMICKÉ KONSTELACE A RODINNÉ KONSTELACE

 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
- zdraví (fyzické i psychické)
- peníze, práce, tvoření
- vztah ke svému tělu, sexualita
- vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
- příchod na svět, vztah ke světu, lidem
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost

 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí


více informací o konstelacích


Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 27. října 9:00 - 19:00, neděle 28. října 9:00 - 14:00
(čas začátku a konce se může jemně proměnit na základě domluvy s účastníky vzhledem k dopravnímu spojení)
Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2 - Vnohrady, www.prostor8.cz
Doporučené vyrovnání: 2 250 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 1 000 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (20.10. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 19.10. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTĚSTÍ A LÁSKA...DŮLEŽITÝ!

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)10. listopadu 2018
PALKOVICE U FRÝDKU-MÍSTKU

CO JE ŠTĚSTÍ A JAK K NĚMU?

CO JE SKUTEČNÁ LÁSKA A LÁSKYPLNOST
A CO POUZE PŘEDSTAVY O NICH?

JAK PŮSOBÍ RODOVÉ A DALŠÍ SYSTEMICKÉ VLIVY NA PLNÉ PROŽÍVÁNÍ NAŠEHO ŽIVOTA,
NA PROŽÍVÁNÍ LÁSKY A ŠTĚSTÍ?

KONSTELACE TYTO VLIVY UKAZUJÍ A PROMĚŇUJÍ

POMÁHAJÍ V TÉMATECH VZTAHŮ, ZDRAVÍ, PRÁCE, PENĚZ, SEBEHODNOTY atd.
PROPOJUJÍ SE ZDROJEM SÍLY PRO ŽIVOT
 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
- zdraví (fyzické i psychické)
- peníze, práce, tvoření
- vztah ke svému tělu, sexualita
- vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
- příchod na svět, vztah ke světu, lidem
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost

 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí


více informací o konstelacích


Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Počet míst na semináři je omezen.
Místo na semináři je třeba si rezervovat.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 10. listopadu 9:00 - 19:00
Kde: jurta Lesního klubu Bezinka, Palkovice u Frýdku-Místku, www.lkbezinka.cz
Doporučené vyrovnání: 1 40 Kč (zahrnuje lektorné, oběd, prostor, příspěvek na cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: Počet míst na semináři je omezen, místo na semináři je třeba si rezervovat.
Přihlášky a organizace:
Ivana Cviková, LK Bezinka, ivana@lkbezinka.cz
Podrobnější informace k semináři: Ida Sára Keltnerová, tel.: 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DĚTI LÁSKY

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)17. - 18 listopadu 2018
BRNO

JSME VŠICHNI DĚTMI LÁSKY NEBO NEJSME?
JAKÉ BYLO NAŠE POČETÍ, PRENATÁL, POROD A RANÉ DĚTSTVÍ?

JAK JSME PROŽÍVALI LÁSKU, BEZPEČÍ, DŮVĚRU, VÝŽIVU, PÉČI, BLÍZKOST, SPOJENÍ, PŘIJETÍ?
JAK JE PROŽÍVÁME TEĎ?

NÁŠ ŽIVOT NEVĚDOMĚ OVLIVŇUJÍ NAŠE PROŽITKY Z DĚTSTVÍ I PROŽÍVÁNÍ A OSUDY PŘEDKŮ

KONSTELACE TYTO VLVY UKAZUJÍ A PROMĚŇUJÍ
PROPOJUJÍ SE ZDROJEM SÍLY PRO ŽIVOT
 

 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
- zdraví (fyzické i psychické)
- peníze, práce, tvoření
- vztah ke svému tělu, sexualita
- vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
- příchod na svět, vztah ke světu, lidem
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost

 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí


více informací o konstelacích


Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 17. listopadu 9:00 - 19:00, neděle 18. listopadu 9:00 - 15:00
(čas začátku a konce se může jemně proměnit na základě domluvy s účastníky vzhledem k dopravnímu spojení)
Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz
Doporučené vyrovnání: 2 100 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 1 000 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (10.11. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 9.11. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZÁŘÍŠ...ZÁŘÍM...ZÁŘÍME

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)22. - 23. září 2018
BRNO

CELODENNÍ SEMINÁŘ

ZÁŘÍME NEJEN V ZÁŘÍ, ALE POŘÁD
JAK NÁM K TOMU POMOHOU KONSTELACE?
JAK PŮSOBÍ RODOVÉ A DALŠÍ SYSTEMICKÉ VLIVY NA PLNÉ PROŽÍVÁNÍ NAŠEHO POTENCIÁLU?
CO JE ŠTĚSTÍ A JAK K NĚMU?
JAK MÍT VĚTŠÍ ORIENTACI A JASNOST V ŽIVOTĚ?
CO JE SKUTEČNÁ LÁSKA A LÁSKYPLNOST A CO POUZE PŘEDSTAVY O NICH?

 

Konstelace na témata účastníků v době blížícího se úplňku

Vhodné pro začátečníky i konstelačně zkušené

 

KONSTELACE POMÁHAJÍ
v tématech vztahů, zdraví, práce, peněz, spokojenosti, Štěstí atd.
Propojují se Zdrojem Síly pro Život.
Ukazují a proměňují to, co náš Život nevědomě ovlivňuje.


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí
 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


více informací o konstelacích


V rámci semináře proběhne několik konstelací na témata účastníků.
Měřítkem je pořadí přihlášení a také to, aby vše bylo co nejpřínosnější pro všechny.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
(vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)

Témata se týkají všech a jsou přínosná pro všechny přítomné a s tímto záměrem je i seminář veden.
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.

Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy:
sobota 22. září 2018 od 9:00 do 19:00, neděle 23. září 2018 od 9:00 do 14:00 (pro zájemce nabízím po skončení semináře Oshovu Kundalini meditaci, 60 min, pro lepší integraci prožitého)
Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz
Doporučené vyrovnání: 1 500 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, náklady na cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (15.9. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 14.9. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LETNÍ KONSTELAČNÍ JAM či MARMELÁDA

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
(se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše)28. července 2018
BRNO

4. srpna 2018
PRAHA

 

CELODENNÍ SEMINÁŘ


RADOST, ZDROJ, PLODY, SLADKOST,
TRANSFORMACE, UVOLNĚNÍ, PŘIROZENOST, OSVOBOZENÍ

 


 

Všichni známe vlastnosti marmelády – sladká, barevná, voňavá a moooc dobrá.
Jam - džem k tomu obsahuje navíc kousky ovoce, takže je jasné,
z kterého ovoce je vytvořený a taky je do čeho kousnout.

Letní konstelace budou přesně takové.

SPOLEČNÉ LETNÍ KONSTELAČNÍ JAMOVÁNÍ,
jehož výsledkem bude hladká, jemná, voňavá a moc chutná
konzistence v nitru každého z nás s jasným původem - Zdrojem
…MŇAM…

A kdo má raději marmeládu, úplně bez kousků, tak proč ne,
vždyť zítra je taky den a život nabízí nepřeberné množství možností.

Konstelace na témata účastníků v době úplňku 27. 7.
a dějícího se kvantového skoku na Zemi od 15. 7. do 15. 8.
(zdroj: Sofie Kalyani Sarras, www.kalyani.cz)
Astrologicky je vhodná příležitost uzavírat staré věci,
osvobozovat se od přebytečných činností,
rozloučit se s tendencí stále zachraňovat svět
a vnější svobodu nahradit svobodou vnitřní.

(zdroj Alita Zaurak, https://www.facebook.com/alita.zaurak/posts/10156210925490211)
Co více si pro konstelace přát.

Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Každý přinese do společného souzvuku a hry přesně to,
co může a odnese si přesně to, co má.


O tom JAM SESSION přeci je,
o přítomném okamžiku a následování vnitřního vedení,
o plynutí v proudu a spolutvorbě
a o tom si to užít.

 

KONSTELACE POMÁHAJÍ
v tématech vztahů, zdraví, práce, peněz, spokojenosti, Štěstí atd.
Propojují se Zdrojem Síly pro Život.
Ukazují a proměňují to, co náš Život nevědomě ovlivňuje.

V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí
 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


více informací o konstelacích


V rámci semináře proběhne několik konstelací na témata účastníků.
Měřítkem je pořadí přihlášení a také to, aby vše bylo co nejpřínosnější pro všechny.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
(vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)

Témata se týkají všech a jsou přínosná pro všechny přítomné a s tímto záměrem je i seminář veden.
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.

Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

BRNO
Kdy:
sobota 28. července 2018 od 9:00 do 19:00
Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz
Doporučené vyrovnání: 1 400 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, náklady na cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (21.7. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 20.7. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

 

PRAHA
Kdy: sobota 4. srpna 2018 od 9:00 do 19:00
Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2 - Vnohrady, www.prostor8.cz
Doporučené vyrovnání: 1 500 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, náklady na cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (28. 7. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 27. 7. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĚTI LÁSKY

RODINNÉ KONSTELACE A POHYBY DUŠE

CELODENNÍ SEMINÁŘ

2. června 2018
PRAHA


DĚTI
slavící Den dětí, své dětství, nevinnost

DĚTI
uvnitř i vně, sami sebou

DĚTI
já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni
prostě...všichni...
 

LÁSKA, BEZPEČÍ, MĚKKO,
VÝŽIVA, OBEJMUTÍ, TEPLO,
POHLAZENÍ, PÉČE,
BLÍZKOST, SPOJENÍ,
PŘIJETÍ


...všichni po tom toužíme....
...ale...

Někteří z nás si tyto pocity pamatují naposledy z doby,
kdy jsme byli miminka,

kdy jsme byli dětmi, o které se starají rodiče.
Někteří z nás si tyto pocity pamatují naposledy z dělohy, nebo ani to ne.

To, jak jsme tyto pocity prožívali nebo neprožívali u maminky v bříšku, jako malé děti,
se může později promítat do všeho co děláme i cítíme.

Je ovlivněno to, jak sme schopni důvěřovat lidem,
jak důvěřujeme sami sobě,
jak hluboce jsme schopni prožívat lásku, milovat
a také dovolit druhým aby milovali nás,
jak se cítíme v životě bezpečně, jistě,
jak se stavíme k obtížným situacím,
jak umíme odpočívat a uvolnit se,
jaký život považujeme za normální,
jak pracujeme, jak milujeme, jak jíme, jak žijeme.

Někteří z nás v životě hledají náhražky za pocity bezpečí a lásky atd.
v podobě zábavy, výkonů ve sportu a práci,
vydělávání peněz, nezdravých vztahů, majetku,
nakupování, jídla, kouření, alkoholu atd.
aniž by si to uvědomovali.
Často je to dokonce považováno za obraz úspěchu
a přitom za tím vším je bolest a obranné mechanismy.

Někteří z nás se v životě místo pohybu dopředu neustále otáčejí dozadu,
touží se podvědomě vrátit do bezpečí děloh svých maminek
nebo ještě před početí,
touží po pevnosti a opoře svého táty,
touží znovu prožívat spojení, blízkost,
neustále něco hledají, neustále jim něco chybí,
i když zdánlivě mají všechno.

a takto bychom mohli pokračovat....
 

Dobrá zpráva je,
že dětmi svých rodičů zůstáváme po celý život,

ať už to přijímáme nebo ne.

Dobrá zpráva je, že jsme všichni vznikli z Lásky,
ať už byly okolnosti jakékoli.
Bez Lásky nemůže existovat Život.

Čím více umíme být dětmi,
tím více můžeme být skutečně svobodní dospělí,

kteří si zároveň nezapomněli hrát jako děti,
snít jako děti,
důvěřovat a odpouštět jako děti,
věřit v zázraky jako děti,
milovat bezpodmínečně jako děti.

Čím více se postaráme sami o sebe
ve vztahu ke svým rodičům a dalším předkům,
čím více se spojíme s dítětem v nás,
čím více se spojíme s Láskou v sobě, rodě,
tím více budou svobodné a Láskou naplněné i naše děti,
nebudeme na ně přenášet naše bolesti, naše nezpracované věci.


ZMĚNA JE MOŽNÁ
když se pro ni rozhodneme

ŠTĚSTÍ EXISTUJE
když se mu otevřeme

LÁSKA PROUDÍ
když to dovolíme


BUĎME ZNOVU JAKO DĚTI...

jemně, bezpečně, láskyplně...

ZA POMOCI RODINNÝCH A SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ
 

V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí
 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


více informací o konstelacích


V rámci semináře proběhne několik konstelací.
Měřítkem je pořadí přihlášení a také jak se téma konstelace týká tématu semináře,
aby vše bylo co nejpřínosnější pro všechny.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné a s tímto záměrem je i seminář veden.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 2. června 2018 od 9:00 do 19:00
Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2 - Vnohrady, www.prostor8.cz
Doporučené vyrovnání: 1 500 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, náklady na cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (26. 5. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 25. 5. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LÁSKA MÁ JMÉNO MÁMA A TÁTA

RODINNÉ KONSTELACE A POHYBY DUŠE

CELODENNÍ SEMINÁŘ

26. května 2018
BRNO

UPROSTŘED
mezi Dnem matek a mezi Dnem otců

UPROSTŘED
mezi svými rodiči, nebo jen s jedním z nich, spolu nebo proti sobě

UPROSTŘED
sami sebe

Jak moc bychom si přáli skutečně ze srdce a hluboce popřát své mámě ke dni matek
a svému tátovi ke dni otců?

Nebo kdykoli jindy cítit a vyjádřit lásku, blízkost, vděčnost za život?
Kolika z nás to skutečně hluboce jde?
Kolik z nás cítí opravdové spojení se svými rodiči?
Kolik z nás čerpá moudrost, sílu a podporu svých předků?
Kolik z nás cítí a ctí své kořeny?
Kolik z nás si je jistých svým místem v životě?

Kolik bolesti, smutku, nevidění, nepochopení atd.
v nás je z dětství, ze vztahu s rodiči?

Kolik stejných pocitů prožívali v dětství nebo i dospělosti naši rodiče,
jejich rodiče,
jejich rodiče a tak dále?

Hybnou silou všeho v Životě je Láska.
Z ní jsme byli počati, z ní jsme rostli,
ať už si to uvědomujeme nebo ne,
ať už měla jakoukoli i zdánlivě neláskyplnou podobu.

Tuto prvotní Lásku hledáme celý život,
toužíme po ní,
snažíme se ji najít ve svých partnerech, dětech, práci,
čemkoli, co nám dá alespoň na chvíli pocit,
že někam a k někomu patříme,
že život má smysl,
že je nám někdo lidsky blízko,
že nejsme sami,
že jsme milováni,
že milujeme.

Kvůli těmto pocitům jsme schopni obětovat téměř vše
včetně své důstojnosti, hodnoty, sebeúcty a svých snů v nefunkčních vztazích.
Všechen svůj čas v práci v touze po uznání, respektu, ocenění.
Někdy to ani není tak moc dramatické,
jen jemný všudypřítomný pocit samoty, prázdnoty,
nebo neustálá únava, tělo hlásící se o pozornost drobnými nebo většími neduhy,
konflikty s partnerem(kou), dětmi, nedorozumění s rodiči,
nespokojenost v práci, rozchody, nedostatek peněz atd.

Přestáváme věřit
ve šťastné konce, ve štěstí obecně,
přestáváme věřit v laskavost, lásku, přestáváme věřit v lidství a vzájemnost,
život se stává bojištěm nebo dostihovou dráhou.

Co uvidíme, až se na konci života ohlédneme?
Co vidíme a cítíme, když se za tím svým životem otáčejí naši rodiče?


A TOTO VŠECHNO MŮŽE BÝT ÚPLNĚ JINAK,

když se rozhodneme pro změnu a pro Štěstí,
když se rozhodneme udělat něco jinak než ostatní,
když se rozhodneme udělat něco jinak než naši předci,
v úctě k nim, v lásce k nim,
 i když to se někdy těžko cítí v bolesti, zranění, nevyjasněných a nevyřčených věcech

A S TÍM VŠÍM POMÁHAJÍ RODINNÉ A SYSTEMICKÉ KONSTELACE

 

Konstelace přináší poznání, uvědomění a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
- zdraví (fyzické i psychické)
- peníze, práce, tvoření
- vztah ke svému tělu, sexualita
- vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
- příchod na svět, vztah ke světu, lidem
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost

 

ZMĚNA JE ŽIVOT
A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT,
TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


V bezpečném prostředí skupiny, kruhu, respektu a úcty projdeme proměnou.
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí


více informací o konstelacích


Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.
Téma se týká všech a je přínosné pro všechny přítomné.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: sobota 26. května 2018 od 9:00 do 19:00
Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz
Doporučené vyrovnání: 1 400 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, náklady na cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (19.5. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 18.5. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

RODINNÉ KONSTELACE A POHYBY DUŠE

CELODENNÍ SEMINÁŘ

15. dubna 2018
BRNO

 


OPAKUJÍ SE VÁM V ŽIVOTĚ NĚKTERÉ SITUACE POŘÁD DOKOLA?
NEDAŘÍ SE VÁM ZMĚNA, PŘESTOŽE VÍTE, ŽE JI POTŘEBUJETE, ALE PROSTĚ TO NEJDE?
ZASEKLO SE VÁM NĚCO V LÁSCE, VE VZTAZÍCH, V PRÁCI, S PENĚZI, ZDRAVÍM?

CÍTÍTE NESPOKOJENOST A PŘÁLI BYSTE SI BÝT VÍC ŠŤASTNÍ?


MOŽNÁ JE ČAS NA ZMĚNU...

MOŽNÁ JE ČAS ZMĚNIT PODVĚDOMÉ VZORCE CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ...

MOŽNÁ JE ČAS UVIDĚT A ZMĚNIT TO, CO SKRYTĚ OVLIVŇUJE VÁŠ ŽIVOT...

 

KONSTELACE TOTO SKRYTÉ VYNÁŠEJÍ NA SVĚTLO, NA POVRCH, A UMOŽŇUJÍ ZMĚNU

 

KONSTELACE PŘINÁŠÍ POZNÁNÍ, UVĚDOMĚNÍ A ZMĚNU V TĚCHTO I DALŠÍCH OBLASTECH:

- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
- zdraví (fyzické i psychické)
- peníze, práce, tvoření
- vztah ke svému tělu, sexualita
- vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
- příchod na svět, vztah ke světu, lidem
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost

 

ZMĚNA JE ŽIVOT A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT, TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


Konstelace jak je možná znáte i zcela nově
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí


Mám moc ráda, když je do tématu konstelací, rodinných záležitostí, často i přímo patálií, vnášen i humor a vše pak není až tak tragické...právě proto i na konstelace chodíme, aby tragédie přestaly být tragédiemi, aby se narovnaly dávné křivdy, aby se osvětlila tajemství a tabu, aby se uznala a prožila bolest, aby se uznala a prožila láska, aby náš život začal plynout zlehka a radostně, jako bublající veselý potůček....

Přijďte na konstelace a změna Vás nemine...


více informací o konstelacích si můžete přečíst zdeStavění konstelací na témata účastníků.
Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním naleznete zde

Jak se na konstelační seminář připravit a jak probíhá


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy: neděle 15. dubna 2018 od 9:00 do 19:00
Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz
Doporučené vyrovnání: 1 400 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, náklady na cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (9.4. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 8.4. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

CELODENNÍ SEMINÁŘ

4. února 2018
Jílové u Prahy

10. února 2018
Brno

10. března 2018
Palkovice u Frýdku - Místku

JE VAŠE RODINKA TAKÉ TAK TROCHU POTRHLÁ?
NEBO NAOPAK VŮBEC NE A NEDĚJE SE V NÍ VŮBEC NIC?

Kdo by si kolikrát neřekl, že se měl snad narodit někomu jinému a někde jinde?
Minimálně v pubertě to napadlo asi většinu z nás... prostě k nesnesení...

Fotka k těmto konstelacím je z animovaného filmu Croodsovi, pravěká rodinka a dosti svérázná, řídící se heslem, že strach je dobrý a změna je špatná...
Kdo z nás by nemohl mluvit o svéráznosti té svojí rodinky, že?:-) Minimálně si stačí vzpomenout na tu pubertu...

některé věci a zvyky se rodinami táhnou už možná taky od pravěku, nebo alespoň skoro...
a přes ty všechny patálie stejně netoužíme po ničem jiném než po lásce, po pospolitosti, po svém místě, někam patřit, být milováni a milovat...

JAK NA TO?

Začít ve svém životě s odvahou měnit zatuhlé a zatuchlé zvyky, přesvědčení,
vytáhnout kostlivce ze skříně, potřást jim pravicí nebo levicí, zasmát se a otevřít se novým obzorům...
tak jako se to stalo Croodsovým...


a proto má smysl zabývat se konstelacemi, nejen rodinnými, prostě tím, co náš život hluboce ovlivňuje, aniž bychom si to uvědomovali...

Mám moc ráda, když je do tématu konstelací, rodinných záležitostí, často i přímo patálií, vnášen i humor a vše pak není až tak tragické...právě proto i na konstelace chodíme, aby tragédie přestaly být tragédiemi, aby se narovnaly dávné křivdy, aby se osvětlila tajemství a tabu, aby se uznala a prožila bolest, aby se uznala a prožila láska, aby náš život začal plynout zlehka a radostně, jako bublající veselý potůček....


Přijďte na konstelace a změna Vás nemine...


AŤ ŽIVOT POŘÁDNĚ FRČÍ…

https://www.youtube.com/watch?v=8r1iugvcL6M

"Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro přežití „Strach je dobrý, změna špatná“, a drží se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně, kde doposud spokojeně bydleli. Grug je nakonec nucen uznat, že lepší než zde jen přežívat, je začít znovu opravdu žít někde jinde. A tak Croodsovi podniknou cestu do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných stvoření. Jejich pohled na svět se díky tomu navždy změní. Croodsovi čeká velká zkouška, ale také největší dobrodružství jejich života."

Nepřipomíná Vám to něco? a pokud ne a nevidíte v tom žádné souvislosti, tak také přijďte na konstelace,
protože na nich Vám to dojde:-)

 VZTAHY, ZDRAVÍ, PRÁCE atd.
COKOLI CO VOLÁ PO HARMONII, JASNOSTI A ZMĚNĚ

KONSTELACE PŘINÁŠÍ POZNÁNÍ, UVĚDOMĚNÍ A ZMĚNU V TĚCHTO I DALŠÍCH OBLASTECH:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
- zdraví (fyzické i psychické)
- peníze, práce, tvoření
- vztah ke svému tělu, sexualita
- vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
- příchod na svět, vztah ke světu, lidem
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost

 

ZMĚNA JE ŽIVOT A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT, TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


Konstelace jak je možná znáte i zcela nově
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí


více informací o konstelacích si můžete přečíst zde


Stavění konstelací na témata účastníků.
Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech, ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním naleznete zde

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE JÍLOVÉ U PRAHY

Kdy: neděle 4. listopadu 2018 od 9:00 do 19:00
Kde:
Jílové u Prahy, Jana Morávka 423
Doporučené vyrovnání: 1 300 Kč (zahrnuje lektorné, náklady na prostor, oběd, čaje, caro), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (28.1. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 27.1. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
Ida Sára Keltnerová, tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům


ORGANIZAČNÍ INFORMACE BRNO

Kdy: sobota 10. února 2018 od 9:00 do 19:00
Kde: místo bude upřesněno
Doporučené vyrovnání: 1 400 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, náklady na cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (3.2. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. Můžete také za sebe najít náhradníka a záloha může být využita pro něj.V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 2.2. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

CELODENNÍ SEMINÁŘ

4. listopadu 2017
Jílové u Prahy

11. listopadu 2017
Olomouc

25. listopadu 2017
Brno


VZTAHY, ZDRAVÍ, PRÁCE atd.
COKOLI CO VOLÁ PO HARMONII, JASNOSTI A ZMĚNĚ

Nejdříve byl na obrázku k tomuto semináři vesmír...krásný obrázek...ale pořád se mi připomínal tento.
Že je kýčový?
To teda je!
A stejně se spousta z nás při pohledu na něj nadechne, vydechne, zasní se a řekne si:
"To je krása, takhle to chci taky".
Hloubáme nad zákonitostmi vesmíru, diskutujeme o duchovních pravdách, vedeme filozofické debaty...
a STEJNĚ NÁS PAK DOSTANOU NA KOLENA NEBO NAOPAK VYNESOU AŽ DO NEBE
VZTAHY, LÁSKA, SEXUALITA, ZAMILOVÁNÍ SE...TI NEJBLIŽŠÍ LIDÉ...RODINA, PŘÁTELÉ...
TAK VÍTEJME V LIDSKÉM SVĚTĚ, TADY NA ZEMI:-)))


KONSTELACE PŘINÁŠÍ POZNÁNÍ, UVĚDOMĚNÍ A ZMĚNU V TĚCHTO I DALŠÍCH OBLASTECH:
- vz
tahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli, s kolegy)
- zdraví (fyzické i psychické)
- peníze, práce, tvoření
- vztah ke svému tělu, sexualita
- vztah sám k sobě, sebeprojevení, sebevědomí, sebehodnota
- příchod na svět, vztah ke světu, lidem
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
- energie pro život
- stagnace, nemožnost se pohnout, změnit něco, nespokojenost

 

ZMĚNA JE ŽIVOT A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT, TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU


Konstelace jak je možná znáte i zcela nově
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti


Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE


Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí


více informací o konstelacích si můžete přečíst zde

...............................................................

Stavění konstelací na témata účastníků.
Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci
nebo se účastnit jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu (vhodné mj. pro ty, kteří se potřebují s konstelacemi seznámit,
zjistit, jestli jim vyhovují, jestli jim vyhovuje můj způsob provázení apod.)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech ať už je účasten jakkoli, vše je v pořádku.


Počet míst na semináři je omezen,
Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy.

Více informací o různých možnostech účasti a také souvislostech s doporučeným vyrovnáním naleznete zde

...............................................................

ORGANIZAČNÍ INFORMACE JÍLOVÉ U PRAHY

Kdy: sobota 4. listopadu 2017 od 9:00 do 19:00
Kde:
Jílové u Prahy, Jana Morávka 423
Doporučené vyrovnání: 1200 Kč (zahrnuje lektorné, náklady na prostor, čaj, caro, oběd), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (28.10. a později) se záloha nevrací. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 27.11. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
Ida Sára Keltnerová, tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům


ORGANIZAČNÍ INFORMACE OLOMOUC

Kdy: sobota 11. listopadu 2017 od 9:00 do 19:00
Kde: Olomouc, Centrum osobního rozvoje Atma, Jungmannova 12 (v blízkosti Hlavního nádraží), https://mikiuberall.cz/atma-centrum-rozvoje-osobnosti/
Doporučené vyrovnání: 1200 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (4.11. a později) se záloha nevrací a je použita na uhrazení pronájmu objednaného prostoru, lektorného, cesty lektorky atd. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 3.11. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům


ORGANIZAČNÍ INFORMACE BRNO

Kdy: sobota 25. listopadu 2017 od 9:00 do 19:00
Kde: Brno, místo bude upřesněno
Doporučené vyrovnání: 1300 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, náklady na cestu lektorky), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na semináři je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před seminářem (18.11. a později) se záloha nevrací a je použita na uhrazení pronájmu objednaného prostoru, lektorného, cesty lektorky atd. Pokud je důvod zrušení Vaší účasti závažný (např. nemoc), můžete použít zálohu na jiný seminář nebo službu. V případě zrušení účasti více než týden před seminářem (do 17.11. včetně) se záloha vrací po odečtení 100 Kč organizačního a manipulačního poplatku.
Přihlášky a organizace:
Ida Sára Keltnerová, tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, jestli máte zájem o konstelaci na své téma a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODINNÉ A SYSTEMICKÉ KONSTELACE A POHYBY DUŠE

VEČERNÍ WORKSHOP

10. listopadu 2017
OLOMOUC

O čem jsou konstelace?
Jak fungují?
Co Vám mohou přinést?
Jak mohou osudy Vašich předků ovlivňovat Váš život aniž byste si to uvědomovali?

Odpovědi na otázky, praktická cvičení, ukázky a náhledy i na Vaše témata.


Na tento workshop volně navazuje celodenní seminář
Rodinné konstelace a pohyby Duše
11. listopadu 2017


Kdy: pátek 10. listopadu 2017 od 18:00 do 20:00
Kde: Olomouc, Centrum osobního rozvoje Atma, Jungmannova 12 (v blízkosti Hlavního nádraží), https://mikiuberall.cz/atma-centrum-rozvoje-osobnosti/
Doporučené vyrovnání: 200 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor), je možné přispět i vyšší částkou, pokud to tak budete cítit. Po domluvě je možné přispět i nižší částkou, pokud to Vaše finanční situace opravdu vyžaduje.
Rezervace místa: místo na workshopu je rezervováno po přihlášení se e-mailem, telefonicky nebo SMS. Počet míst na semináři je omezen.
Storno podmínky: Záloha se v tomto případě pro rezervaci místa neplatí, ale je slušností přijít, pokud se někdo přihlásí a nebo svou rezervaci včas zrušit.
Přihlášky a organizace:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.
Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

"LETNÍ OCHUTNÁVKA A OSLAVA"

celodenní seminář

15. ČERVENCE 2017
BRNO


VZTAHY, ZDRAVÍ, PRÁCE atd.
COKOLI VOLÁ PO HARMONII, JASNOSTI A ZMĚNĚ ČI OSLAVENÍ

Otevírám hravou letní možnost přijít na konstelační seminář a nezávazně se seznámit s konstelacemi,
se mnou a s mým způsobem provázení konstelačním seminářem.

Je to něco jako ochutnávka, nahlédnutí pod pokličku, osahání si, prožití zkušenosti.

Je to skvělá příležitost pro všechny, kteří již delší dobu uvažují, že by na konstelace přišli,
ale odrazuje je např. že neví, jak to na nich probíhá, jestli opravdu chtějí otevřít své téma,
možná cítí nedůvěru přijít na konstelace k někomu, koho neznají
a ještě zaplatit za to neznámo nějakou stanovenou částku.

Samozřejmě jsou srdečně zváni a vítáni i ti, kteří konstelace i mě už znají a ví, že teď chtějí na konstelace přijít,
mají své téma nebo prostě chtějí přijít pobýt pospolu při konstelacích v tomto letním čase.


Zároveň to celé vnímám jako OSLAVU, LETNÍ KONSTELAČNÍ PÁRTY,
kde můžeme slavit to, že jsme spolu, i to, co nám konstelace přinášejí a především to,
že jsme šťastné bytosti, když je nám dáno takto se v klidu a míru setkávat a věnovat se sebeuvědomění a sebeosvobození.

Je možné přijít se svým tématem a na toto téma si postavit konstelaci,
účastnit se jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních
nebo být účastníkem v kruhu.
Všichni mohou v jakýchkoli rolích i oslavovat:-)
Každému přinese seminář přesně to, co je pro nejvyšší dobro všech, vše je v pořádku.

Neotálejte prosím s přihláškami, kvůli zajištění prostoru, je to teď o rychlé akci:-) Děkuji.

 


Konstelace přináší poznání a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vztahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli)
- zdraví (fyzické i psychické)
- sexualita
- peníze, práce, tvoření
- vztah sám k sobě a svému tělu
- vztah ke světu, sebeprojevení
- příchod na svět
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj
 

Konstelace jak je možná znáte i zcela nově
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nalézat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti

Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli.
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí.

ZMĚNA JE ŽIVOT A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT, TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU

více informací o konstelacích si můžete přečíst zde

KDY:
sobota 15. července 2017 od 9:00 do 18:00 (max. 19:00, ale je možné, že skončíme i dříve) podle počtu konstelací a jak se domluvíme, přeci jenom je to v rámci ochutnávky a oslavy trochu jiný rytmus a řád než při běžném semináři.
KDE:
Brno (přesné místo sdělím přihlášeným účastníkům)
DOPORUČENÉ VYROVNÁNÍ:
Příspěvek na lektorské provázení a pronájem prostoru je DOBROVOLNÝ, na zvážení a nacítění každého.
Pro zvědomění hodnoty toho, co je tímto krokem nabízeno: běžná výše vyrovnání za jednodenní konstelační seminář v Brně je 1 400 Kč.
REZERVACE MÍSTA: místo není třeba rezervovat ani zasílat zálohu, jako rezervace Vašeho místa na semináři slouží Vaše přihlášení, určení pořadí konstelací si vyhrazuje lektorka
PŘIHLÁŠKY A ORGANIZACE:
tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno, telefon, e-mail, město, kde bydlíte

Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

celodenní seminář

10. ČERVNA 2017
JÍLOVÉ U PRAHY

pro zájemce z Brna:
pravděpodobně pojede z Brna auto, možnost spolujízdy

Konstelace přináší poznání a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vztahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli)
- zdraví (fyzické i psychické)
- sexualita
- peníze, práce, tvoření
- vztah sám k sobě a svému tělu
- vztah ke světu, sebeprojevení
- příchod na svět
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj

Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.

 

Konstelace jak je možná znáte i zcela nově
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky, nalezneme ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti

Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli.
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí.

ZMĚNA JE ŽIVOT A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT, TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU

více informací o konstelacích si můžete přečíst zde

Kdy: sobota 10. června 2017 od 9:30 do 18:30 (19:30) hodin podle počtu konstelací
Kde: Jílové u Prahy
Doporučené vyrovnání: 1 300 Kč (zahrnuje lektorné, prostor, čaj, karo, oběd)
Rezervace místa: po zaslání zálohy 500 Kč na účet: 846929163/0800
Přihlášky a organizace: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno, telefon, e-mail, město, kde bydlíte, a jestli máte zájem o konstelaci na své téma

Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

 

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

celodenní seminář

22. dubna 2017
BRNO

Tentokráte se sejdeme v prostoru, který nás může podpořit ještě více ve vnímání dětství, začátku, zrození a s tím souvisejícího uvědomování si našeho místa v Životě, ve světě, v rodině.
V tomto prostoru můžeme více povolit, uvolnit se, zjemnit, nalézt vnitřní klid a také radost a živost v pohybu za myšlenkami, představami a koncepty.
Můžeme si připomenout pohled na svět dětskýma očima.

Setkáme se v době, kdy začíná další otočka v kole zvěrokruhu. Na konci března a v dubnu se rodí lidé ve znamení Berana, prvního znamení zvěrokruhu, symbolizující novorozence, miminko, nevinné přirozené dítě.

Také v přírodě se vše probouzí, začíná rozkvétat, nastává obnova po zimě, která dokončila cyklus semínka, růstu, sklízení plodů a zániku.

NASTÁVÁ NOVÝ ZAČÁTEK
 

Konstelace přináší poznání a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vztahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli)
- zdraví (fyzické i psychické)
- sexualita
- peníze, práce, tvoření
- vztah sám k sobě a svému tělu
- vztah ke světu, sebeprojevení
- příchod na svět
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj

Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát.
Účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce nebo člen kruhu bez aktivní role.

 

Konstelace jak je možná znáte i zcela nově
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky, nalezneme ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti

Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE a SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli.
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí.

ZMĚNA JE ŽIVOT A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT, TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU

více informací o konstelacích si můžete přečíst zde

Kdy: sobota 22. dubna 2017 od 9 do 18 (19) hodin podle počtu konstelací
Kde: Brno, místo bude upřesněno přihlášeným
Doporučené vyrovnání: 1 400 Kč (zahrnuje i pronájem prostor a příspěvek na mou cestu a ubytování)
Rezervace místa: po zaslání zálohy 500 Kč na účet: 846929163/0800
Přihlášky a organizace: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své jméno, telefon, e-mail, město, kde bydlíte a jestli máte zájem o konstelaci na své téma

Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

celodenní seminář

18. března 2017
BRNO

Přináší poznání a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vztahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli)
- zdraví (fyzické i psychické)
- peníze, práce, tvoření
- vztah sám k sobě a svému tělu
- vztah ke světu, sebeprojevení
- příchod na svět
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj

každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát
účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce a člen kruhu

Konstelace jak je možná znáte i zcela nově
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky, nalezneme ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti

Mimo jiné za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE, SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
A UČENÍ PRÁZDNA

Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli.
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí.

ZMĚNA JE ŽIVOT A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT, TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU

více informací o konstelacích si můžete přečíst zde

Kdy: sobota 18. března 2017 od 9 do 18 (19) hodin podle počtu konstelací
Kde: Brno, místo bude upřesněno přihlášeným
Doporučené vyrovnání: 1 300 Kč
Rezervace místa: po zaslání zálohy 500 Kč na účet: 846929163/0800
Přihlášky a organizace: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
do přihlášky uveďte prosím své jméno, telefon, e-mail, město, kde bydlíte a jestli máte zájem o konstelaci na své téma

Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

celodenní seminář

21. ledna 2017
BRNO

11. února 2017
JÍLOVÉ U PRAHY

Přináší poznání a změnu v těchto i dalších oblastech:
- vztahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli)
- zdraví (fyzické i psychické)
- peníze, práce, tvoření
- vztah sám k sobě a svému tělu
- vztah ke světu, sebeprojevení
- příchod na svět
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj

každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát
účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce a člen kruhu

Konstelace jak je možná znáte i zcela nově
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky, budeme hledat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti

Za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli.
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí.

ZMĚNA JE ŽIVOT A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT, TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU

více informací o konstelacích si můžete přečíst zde

Kdy: sobota 21. ledna 2017 od 9 do 18 hodin
Kde: Brno, místo bude upřesněno přihlášeným
Doporučené vyrovnání: 1 200 Kč
Rezervace místa: po zaslání zálohy 500 Kč na účet: 846929163/0800
Přihlášky a organizace: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz
do přihlášky uveďte prosím své jméno, telefon, e-mail, město, kde bydlíte a jestli máte zájem o konstelaci na své téma

Kdy: sobota 11. února 2017 od 9 do 18 hodin
Kde: Jílové u Prahy
Doporučené vyrovnání: 1 200 Kč (zahrnuje i oběd, čaj, obilnou kávu)
Rezervace místa: po zaslání zálohy 500 Kč na účet: 846929163/0800
Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017
do přihlášky uveďte prosím své jméno, telefon, e-mail, město, kde bydlíte a jestli máte zájem o konstelaci na své téma

Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

12. 11. 2016
PALKOVICE u Frýdku - Místku, Lesní klub Bezinka

10. 12. 2016
JÍLOVÉ U PRAHY

Konstelace jak je možná znáte i zcela nově
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky, budeme hledat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti

Za využití poznatků
KVANTOVÉ FYZIKY, KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE.

Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli.
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí.

ZMĚNA JE ŽIVOT A KDO JE OCHOTEN SE PROMĚŇOVAT, TEN ŘÍKÁ ANO ŽIVOTU

každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát
účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce a člen kruhu,
každý si odnáší stejně, to nejvíc pro něj, co je možné

Kdy: sobota 12. listopadu 2016 od 9 do 18 hodin
Kde: jurta Lesního klubu Bezinka Palkovice, www.skolkabezinka.cz
Vyrovnání: 1 300 Kč (zahrnuje teplý oběd, čaj, kávu, vodu)
Přihlášky a organizace: skolka.bezinka@email.cz
Více informací k semináři a lektorce: tel. 773 102 017, e-mail: idakeltnerova@seznam.cz

Kdy: sobota 10. prosince 2016 od 9 do 18 hodin
Kde: Jílové u Prahy
Doporučené vyrovnání: 1 200 Kč (zahrnuje teplý oběd, čaj, vodu)
Rezervace místa: po zaslání zálohy 500 Kč na účet: 846929163/0800
Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017
Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

 

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

23. 7. 2016
celodenní konstelační seminář

JÍLOVÉ U PRAHY

Bude otevřený prostor pro poznání a změnu v těchot i dalších oblastech:
- vztahy (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli)
- zdraví (fyzické i psychické)
- peníze, práce, tvoření
- vztah sám k sobě a svému tělu
- vztah ke světu, sebeprojevení
- příchod na svět
- sebepoznání, spirituální cesta a rozvoj

každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci bude-li si to přát
účast je možná i bez vlastní konstelace jako zástupce a člen kruhu

na cestě - putování v horách, z kterého jsem se vrátila 15.7. nevzniklo žádné speciální téma tohoto semináře,
jen větší prostor pro cokoli, co bude chtít být uviděno, proměněno,
ve spojení i se silou přírody, Země, ještě o kus víc v těle a v jasnosti záměru
co nejvíce se osvobozovat z her a energetických polí, která v lidském světě považujeme za normální
a přitom z nadhledu vrcholků hor v tichu divokého horského lesa jsou naprosto nepochopitelné,
a vyvstává otázka, proč si to všechno vlastně způsobujeme, když by se dalo žít tak jednoduše....

PŘIHLÁŠKY, ORGANIZACE:
Časové rozmezí:
9:30  - 18:30
Doporučené vyrovnání: 1 200 Kč (lektorné, oběd, čaj a káva, příspěvek na prostor)
Rezervace místa: po zaslání zálohy 500 Kč na účet: 846929163/0800
Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017
Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

Podrobněji k vyrovnání:
můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat
nebo méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje
jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání
vše je o domluvě

SMYSL PROVÁZENÍ KONSTELACEMI:
(říjen 2015)


I PROVÁZENÍ KONSTELACEMI SLOUŽÍ JEDINÉMU CÍLI:
POZNÁNÍ SEBE SAMA, PODSTATY, TOHO KDO JSME...

Bez tohoto jasného záměru by byl seminář konstelací pouhým rozviřováním energie na jedné rovině,
řešením problémů,
nekonečným čištěním něčeho.

Ano, má smysl jít tam, kde je zastavená energie,
kde jsme zaseknutí,
nemůžeme se pohnout
nebo tam, kde jsme zapomněli kus Sebe, své energie,
uvolnit a rozproudit tok Lásky, Síly a Moudrosti.

Ano, má smysl otevírat se do Svobody Duše a Ducha,
vyvazovat se z rodové karmy a rodových zvyků,
uvolňovat cestu Záři, kterou jsme,
abychom zářili víc a víc i do těl a do lidství,
abychom byli víc sami Sebou.

A PROTO SE TO DĚLÁ

Konstelace pro mě nejsou zbytečným šťouráním se v příbězích,
nejsou tak důležité,
zajímáte mě Vy...

Jsem tady pro ty, kdo cítí, že to s nimi souzní.
Jsem tady pro odvážné Bytosti, které ví nebo se otevírají vědění, že jsou moudré, krásné a zářící,
jen na to třeba zapomněly nebo občas pochybují….
......to nevadí, důležité je rozhodnutí pro Pravdu a pro Život, nevzdat to a jít dál…..
krok za krokem po Cestě….

Ještě dodatek pro vyjasnění:
Konstelace nejsou samospasitelné, jsou součástí Cesty jako mnoho dalších věcí.
Ke skutečnému poznání Sebe – Podstaty vedou mj. meditace Atmavičara a Pranajama, které již 8 let praktikuji.
Děkuji všem učitelům a Mistrům, kteří vedou do neduality, do Skutečnosti.

Děkuji mé učitelce a Mistryni neduality, Cesty Středu Sofii Kalyani Sarras www.kalyani.cz
za spojení, neustálé učení, vedení a inspiraci.
Bez toho by konstelační semináře vůbec nevznikaly a nebyla by napsána slova k nim.

♥     ♥    ♥    ♥   ♥  ♥ ♥ ♥  ♥   ♥    ♥    ♥     ♥
 

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
"NOVÉ ZAČÁTKY"

7. 5. 2016 PRAHA nebo JÍLOVÉ U PRAHY
21. 5. 2016 SPÁLENÉ POŘÍČÍ U PLZNĚ
celodenní seminář

V KTERÝCH OBLASTECH POTŘEBUJETE ZMĚNU? NOVÝ ZAČÁTEK?
- VZTAHY (partnerské, s dětmi, rodiči, s přáteli)
- ZDRAVÍ (fyzické i psychické)
- PENÍZE, PRÁCE, TVOŘENÍ
- VZTAH SÁM K SOBĚ, SVÉMU TĚLU
- VZTAH KE SVĚTU, SEBEPROJEVENÍ
- SEBEPOZNÁNÍ, SPIRITUÁLNÍ CESTA A ROZVOJ

JAK SE VÁM ZMĚNA DAŘÍ?
Možná se Vám z nevysvětlitelných důvodů změna nedaří, i když se snažíte, tak to prostě nejde
a Vy stále vězíte v nevyhovujících situacích, vzorcích chování, vztazích,
opakuje se to pořád dokola a Vy s tím nemůžete sami hnout.

Je doba plná změn a zvratů.
Vystoupení ze starých zvyků a vzorců, udržení záměru a aktivní kroky vpřed nejsou již pouhou možností,
nyní se stávají naprosto nezbytnými.

NEMUSÍTE NA TO BÝT SAMI!
K osvobozování, orientaci, změně a nalezení síly pro kroky v Životě slouží i systemické konstelace.
V bezpečném prostředí a za podpory celého kruhu se můžeme zastavit, zorientovat, uvidět a přijmout fakta současné situace,
uvidět co je pod povrchem, skryté vlivy, to co běžně nevidíme a neuvědomujeme si
a z tohoto pak může vzejít nový pohyb vpřed, ukázat se nová cesta, nový začátek.

Bude mi ctí a radostí Vás na této cestě provázet.SMYSL PROVÁZENÍ KONSTELACEMI:
(říjen 2015)


I PROVÁZENÍ KONSTELACEMI SLOUŽÍ JEDINÉMU CÍLI:
POZNÁNÍ SEBE SAMA, PODSTATY, TOHO KDO JSME...

Bez tohoto jasného záměru by byl seminář konstelací pouhým rozviřováním energie na jedné rovině,
řešením problémů,
nekonečným čištěním něčeho.

Ano, má smysl jít tam, kde je zastavená energie,
kde jsme zaseknutí,
nemůžeme se pohnout
nebo tam, kde jsme zapomněli kus Sebe, své energie,
uvolnit a rozproudit tok Lásky, Síly a Moudrosti.

Ano, má smysl otevírat se do Svobody Duše a Ducha,
vyvazovat se z rodové karmy a rodových zvyků,
uvolňovat cestu Záři, kterou jsme,
abychom zářili víc a víc i do těl a do lidství,
abychom byli víc sami Sebou.

A PROTO SE TO DĚLÁ

Konstelace pro mě nejsou zbytečným šťouráním se v příbězích,
nejsou tak důležité,
zajímáte mě Vy...

Jsem tady pro ty, kdo cítí, že to s nimi souzní.
Jsem tady pro odvážné Bytosti, které ví nebo se otevírají vědění, že jsou moudré, krásné a zářící,
jen na to třeba zapomněly nebo občas pochybují….
......to nevadí, důležité je rozhodnutí pro Pravdu a pro Život, nevzdat to a jít dál…..
krok za krokem po Cestě….

Ještě dodatek pro vyjasnění:
Konstelace nejsou samospasitelné, jsou součástí Cesty jako mnoho dalších věcí.
Ke skutečnému poznání Sebe – Podstaty vedou mj. meditace Atmavičara a Pranajama, které již 8 let praktikuji.
Děkuji všem učitelům a Mistrům, kteří vedou do neduality, do Skutečnosti.

Děkuji mé učitelce a Mistryni neduality, Cesty Středu Sofii Kalyani Sarras www.kalyani.cz
za spojení, neustálé učení, vedení a inspiraci.
Bez toho by konstelační semináře vůbec nevznikaly a nebyla by napsána slova k nim.


PŘIHLÁŠKY, ORGANIZACE:
Kdy:
9:30  - 18:30 (platí pro oba termíny)
Kde:
7.5. Praha nebo Jílové u Prahy
21.5. Spálené Poříčí (v blízkosti Plzně)
Doporučené vyrovnání:
Jílové u Prahy: 1 200 Kč (lektorné, oběd, čaj a káva, příspěvek na prostor)
Spálené Poříčí: 1 250 Kč (lektorné, oběd, čaj a káva, příspěvek na prostor)
Rezervace místa: po zaslání zálohy 500 Kč na účet
Přihlášky: 
idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017

Podrobnější informace k místu konání, dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům

Podrobněji k vyrovnání:
můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat
nebo méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje
jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání
vše je o domluvě

♥     ♥    ♥    ♥   ♥  ♥ ♥ ♥  ♥   ♥    ♥    ♥     ♥

 

SYSTEMICKÉ KONSTELACE  A POHYBY DUŠE
"ODVÁŽNĚ"

celodenní seminář
21. 2. 2016
Jílové u Prahy

V neděli 21. 2. bude luna již ve znamení lva…takže se budou dít jiné věci a jinak než v sobotu s lunou v raku:-) Lev je symbolem odvahy, síly a statečnosti, královské důstojnosti. Řvoucí lev symbolizuje nový život, prudkou změnu, novou a nespoutanou sílu…
Můžete si tedy nacítit, jaká energie nás bude při semináři podporovat a provázet…

NENÍ ČAS ZTRÁCET ČAS,
JE ČAS ROZHODNOUT SE A JÍT ZA TÍM,
PO ČEM TOUŽÍME V HLOUBI SVÉHO SRDCE

....S ODVAHOU....

více o odvaze zde: Odvaha - Osho Zen tarot.docx (43,3 kB)

I pro tento seminář platí slova napsaná k seminářům "Systemické konstelace - smysluplně" viz níže

Děkuji mé učitelce a Mistryni neduality, Cesty Středu Sofii Kalyani Sarras www.kalyani.cz
za spojení, neustálé učení, vedení a inspiraci.
Bez toho by tento seminář vůbec nevznikl a nebyla by napsána slova k němu.


KONSTELACE NEJSOU SAMOSPASITELNÉ, JSOU SOUČÁSTÍ CESTY
Ke skutečnému poznání Sebe – Podstaty vedou mj. meditace Atmavičara a Pranajama,
které Kalyani Sofie vyučuje a které již 8 let praktikuji.

PŘIHLÁŠKY, ORGANIZACE:
Kdy: 9:00  - 18:00
Doporučené vyrovnání: 1200,- Kč
Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017
Více o místě konání zde
Podrobnější informace k dopravě, semináři a co sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům
Možnost přespání před i po semináři buď přímo v místě - po domluvě, nebo v místních penzionech za příznivé ceny


Podrobněji k vyrovnání:
můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat
nebo méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje
jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání
vše je o domluvě

♥     ♥    ♥    ♥   ♥  ♥ ♥ ♥  ♥   ♥    ♥    ♥     ♥

 

SYSTEMICKÉ KONSTELACE

"SMYSLUPLNĚ"

24. 10. 2015 Jílové u Prahy
7. 11. 2015 Lesní klub Bezinka, Palkovice (u Frýdku-Místku)
8. 11. 2015 Centrum Berkana, Frýdek-Místek

Dnes jsem se nově ve fázi tvoření pozvánek na tyto semináře zeptala sama sebe:
„JAKÝ TO MÁ VLASTNĚ SMYSL PROVÁZET KONSTELACEMI?“

A přišlo toto:

I PROVÁZENÍ KONSTELACEMI SLOUŽÍ JEDINÉMU CÍLI:
POZNÁNÍ SEBE SAMA, PODSTATY, TOHO KDO JSME...


Bez tohoto jasného záměru by byl seminář konstelací pouhým rozviřováním energie na jedné rovině,
řešením problémů,
nekonečným čištěním něčeho.

Ano, má smysl jít tam, kde je zastavená energie,
kde jsme zaseknutí,
nemůžeme se pohnout
nebo tam, kde jsme zapomněli kus Sebe, své energie,
uvolnit a rozproudit tok Lásky, Síly a Moudrosti.

Ano, má smysl otevírat se do Svobody Duše a Ducha,
vyvazovat se z rodové karmy a rodových zvyků,
uvolňovat cestu Záři, kterou jsme,
abychom zářili víc a víc i do těl a do lidství,
abychom byli víc sami Sebou.

A PROTO SE TO DĚLÁ, TO JE TO, PROČ TU JSEM.

Konstelace pro mě nejsou zbytečným šťouráním se v příbězích,
nejsou tak důležité,
vlastně mě ani nezajímají,
zajímáte mě Vy...

 

Jsem tady pro ty, kdo cítí, že to s nimi souzní.
Jsem tady pro odvážné Bytosti, které ví nebo se otevírají vědění, že jsou moudré, krásné a zářící,
jen na to třeba zapomněly nebo občas pochybují….
......to nevadí, důležité je rozhodnutí pro Pravdu a pro Život, nevzdat to a jít dál…..
krok za krokem po Cestě….

 

Děkuji mé učitelce a Mistryni neduality, Cesty Středu Kalyani Sofii Sarras www.kalyani.cz
za spojení, neustálé učení, vedení a inspiraci.
Bez toho by tyto semináře vůbec nevznikly a nebyla by napsána slova k nim.


KONSTELACE NEJSOU SAMOSPASITELNÉ, JSOU ČÁSTÍ CESTY
Ke skutečnému poznání Sebe – Podstaty vedou mj. meditace Atmavičara a Pranajama,
které Kalyani Sofie vyučuje a které již 8 let praktikuji.


Jedná se o celodenní seminář.
Každý účastník může mít v případě zájmu prostor pro vlastní konstelaci, přednost mají dříve přihlášení, je možné zúčastnit se i bez vlastní konstelace, cena semináře je v obou případech stejná. Proč tomu tak je, si můžete přečíst zde
Více o konstelacích a v čem vnímám jejich přínos, si můžete přečíst zde
Vaše zkušenosti z konstelačních seminářů si můžete přečíst zde


PŘIHLÁŠKY, ORGANIZACE:

24. 10. 2015 Jílové u Prahy
Kdy: 9:00 (10:00) - 18:00 (19:00) bude upřesněno
Cena: 1100,- Kč
Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017
Více o místě konání: www.idasara.cz
možnost přespání před i po semináři buď přímo v místě - po domluvě, nebo v místních penzionech za příznivé ceny

7. 11. 2015 Lesní klub Bezinka, Palkovice (u Frýdku-Místku)
Kdy: 9.00 - 18:00
Cena: 1300,- Kč (v ceně je oběd v místě konání)
Přihlášky: skolka.bezinka@email.cz
Více o místě konání: www.skolkabezinka.cz
Informace o obsahu a průběhu semináře: idakeltnerova@seznam.cz, 773 102 017

8. 11. 2015 Centrum Berkana, Frýdek-Místek
Kdy: 9:00 - 18:00
Cena: 1250,- Kč
Přihlášky: dspanihelova@seznam.cz
Více o místě konání: www.centrum-berkana.cz
Informace o obsahu a průběhu semináře: idakeltnerova@seznam.cz, 773 102 017

podrobnější informace budou zaslány přihlášeným účastníkům

Podrobněji k vyrovnání:
můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat
nebo méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje
jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání
vše je o domluvě

♥     ♥    ♥    ♥   ♥  ♥ ♥ ♥  ♥   ♥    ♥    ♥     ♥

 

SYSTEMICKÉ KONSTELACE A POHYBY DUŠE
6. června 2015
Jílové u Prahy

 

JASNOST - PŘÍMOST - JEDNODUCHOST - LEHKOST
žádné zbytečné šťourání se v minulosti a hledání chyb svých nebo předků!
Teď, tady, Zdroj síly pro Život a to co je pro Nejvyšší dobro všech
v úctě a pozornosti ke všem úrovním nás samých.

Těším se....na nás všechny.
Ida Sára
 

Konstelace jak je znáte a zcela určitě i nově!

Nečekejte žádná dramata, nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nacházet spojení se ZDROJEM SÍLY pro svůj Život právě TEĎ v Přítomnosti.

Stačí mít ODVAHU a ROZHODNOUT SE PRO ZMĚNU!
a také BÝT PŘIPRAVENI OTEVŘÍT SE radosti a štěstí, naplnění, klidu a Lásce!

Kdy: sobota 6. června 2015 od 9:30 do 18:30 hodin
Kde: Jílové u Prahy, Jana Morávka 423
Cena: 950,- Kč

Každý účastník může mít v případě zájmu prostor pro vlastní konstelaci, je možné zúčastnit se i bez vlastní konstelace, cena semináře je v obou případech stejná, proč tomu tak je, si můžete přečíst zde
Více o konstelacích a v čem vnímám jejich přínos, si můžete přečíst zde
Vaše zkušenosti z konstelačních seminářů si můžete přečíst zde

Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017
podrobnější organizační informace zašlu přihlášeným
možnost přespání před i po semináři buď přímo v místě - po domluvě, nebo v místních penzionech za příznivé ceny

SPOLEČNÁ CESTA
tentokráte se chystají na konstelace i přátelé z větší dálky - Frýdek - Místek a také Zábřeh na Moravě, takže je možné domlouvat se na společné cestě, vytížit např. auto a snadněji se dostat na místo.

DÁREK PRO ÚČASTNÍKY KONSTELACÍ
poukázka na Životodárnou masáž za cenu nižší o 30%

- možnost již v neděli 7.6.
- masáž/terapie pomůže vše, co se v konstelacích promění, ještě více zapsat do těla a uvědomit si Sebe v těle nově a je to mimo jiné moc příjemná záležitostJ
- v případě závazného přihlášení, je možné si tento dárek vyzvednout ještě před termínem konání konstelací a naopak Sebe a své tělo na tento proces připravit

DOPORUČENÍ
Jako poděkování v případě, že se na základě Vašeho doporučení přihlásí někdo z Vašich blízkých na konstelace, Životodárnou masáž/terapii nebo provázení, můžete Vy 30% z hodnoty té služby využít na cokoli pro sebe.
Prosím, ať ten, který se hlásí, na základě Vašeho doporučení, uvede Vaše jméno při přihlášení.
 

♥     ♥    ♥    ♥   ♥  ♥ ♥ ♥  ♥   ♥    ♥    ♥     ♥

 

SYSTEMICKÉ, RODINNÉ KONSTELACE A POHYBY DUŠE
26. 4. 2015
Jílové u Prahy

JASNOST - PŘÍMOST - JEDNODUCHOST
žádné zbytečné šťourání se v minulosti a hledání chyb svých nebo předků!
Teď, tady, Zdroj síly pro Život a co je pro Nejvyšší dobro všech....o to jde!
Těším se....na tu novost nás všech.
Ida Sára

Konstelace jak je znáte a zcela určitě i nově!

Nečekejte žádná dramata, nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nacházet spojení se ZDROJEM SÍLY pro svůj Život právě TEĎ v Přítomnosti.

Přijďte, pokud máte ODVAHU a jste ROZHODNUTÍ PRO ZMĚNU!

Pravdě Srdce otevřeme, necháme se vést,
Cestou Lásky nesmlouvavou, kroky budou kvést,
uzlíky se rozmotají, narovnáme záda,
zhluboka se nadechneme, roztáhneme křídla.

Kdy: neděle 26. dubna 2015 od 9:30 do 17:30 hodin
Kde: Jílové u Prahy, Jana Morávka 423
Cena: 950,- Kč - cena je takto nízká vzhledem k blízkému termínu

Každý účastník může mít v případě zájmu prostor pro vlastní konstelaci, je možné zúčastnit se i bez vlastní konstelace, cena semináře je v obou případech stejná, proč tomu tak je, si můžete přečíst zde
Více o konstelacích a v čem vnímám jejich přínos, si můžete přečíst zde

Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017
podrobnější organizační informace zašlu přihlášeným
možnost přespání v místě

 

♥     ♥    ♥    ♥   ♥  ♥ ♥ ♥  ♥   ♥    ♥    ♥     ♥

 

SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE A POHYBY DUŠE
28. března 2015
Jílové u Prahy

Konstelace jak je znáte a zcela určitě i nově.....
protože je rok 2015 a to, co se muselo náročně a dramaticky v minulých letech očišťovat, stačí nyní jemně projít....
ve vědomí dechu a těla.....

Nečekejte žádná dramata, nebudeme opravovat minulost nebo své předky,
budeme nacházet spojení se  ZDROJEM SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti!

Vše pomocí konstelační techniky, rituálů, práce s tělem a dechem.

JEDNO - DUŠE

co nejjasněji a nejpříměji
hlouboce a přitom s lehkostí a humorem

"problémy" ukazují nerovnováhu, kterou je možné proměnit na harmonii,
ukazují brány, které je možné otevřít,
klíče, kterými je možné otočit,
schody, po kterých je možné vystoupat....
to je celé....nic víc, nic míň....
a když otevřeme brány, otočíme klíči, vystoupáme po schodech, tak.....
JSME DOMA

Kdy: sobota 28. března 2015 od 9:30 do 18:30 hodin
Kde: Jílové u Prahy, Jana Morávka 423
Cena: 900,- Kč - akční termín - akční cena:-)

více o tvorbě ceny si můžete přečíst zde
více o konstelacích si můžete přečíst zde

Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017
podrobnější organizační informace zašlu přihlášeným
možnost přespání v místě

♥     ♥    ♥    ♥   ♥  ♥ ♥ ♥  ♥   ♥    ♥    ♥     ♥

 

KONSTELACE V JURTĚ
22. února 2015
Frýdek - Místek: Palkovice

SEMINÁŘ SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE

Konstelace jak je možná znáte i zcela nově!
Nebudeme opravovat minulost nebo své předky, budeme hledat ZDROJ SÍLY pro svůj Život a pro naplnění ŠTĚSTÍ právě TEĎ v Přítomnosti!

Vše pomocí konstelační techniky, rituálů, práce s tělem a dechem.
Za využití poznatků kvantové fyziky, kvantové psychologie a spirituální inteligence.

Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli.
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí.

ZMĚNA JE ŽIVOT A KDO SE PROMĚŇUJE, TEN ŽIJE…
chce to odvahu, ale vyplatí se to!

Kdy: neděle 22. února 2015 od 9 do 18 hodin
Kde: jurta Lesního klubu Bezinka Palkovice
Cena: 1 300 Kč
(cena speciálně pro tuto akci)

Přihlášky a více informací k semináři a organizaci: skolka.bezinka@email.cz

♥     ♥    ♥    ♥   ♥  ♥ ♥ ♥  ♥   ♥    ♥    ♥     ♥


PŘÁTELSKÉ KONSTELAČNÍ SETKÁNÍ
21. února 2015
Frýdek - Místek

na osobní pozvání uzavřená skupina přátel a jejich přátel

„SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE“

V kruhu přátel půjdeme hlubokou a dobrodružnou cestu do našeho nitra.
Budeme se spojovat se ZDROJEM SÍLY pro svůj Život a se skutečným ZDROJEM ŠTĚSTÍ.
Půjdeme CESTOU PRAVDY A PROMĚNY.

Vše pomocí konstelační techniky, rituálů, práce s tělem a dechem.
Za využití poznatků kvantové fyziky, kvantové psychologie a spirituální inteligence.

Jasně, stručně, výstižně a přímo k cíli.
Hluboce a přitom s humorem a lehkostí.

ZMĚNA JE ŽIVOT A KDO SE PROMĚŇUJE, TEN ŽIJE…
chce to odvahu, ale vyplatí se to!

Kdy: sobota 21. února 2015 od 9 do 18 hodin
Kde: Frýdek - Místek, přesné místo bude upřesněno
Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017
Více informací k organizaci a místu konání: dspanihelova@seznam.cz