Cena

Na konstelačním semináři nerozděluji účastníky na ty, kteří mají vlastní konstelaci a kteří se účastní jako zástupci nebo účastníci kruhu. Je pracováno s vědomím celé skupiny a jednotným energetickým polem. Pro každého se děje přesně tolik kolik má a může a přesně tou formou, která je pro něj ta nejlepší a také nejjemnější k nervovému systému. Pro někoho je to vlastní konstelace, pro někoho jsou to právě pro něj ty nejpotřebnější role jako zástupce a pro někoho je to pozorování v klidu v kruhu. Systémy všech bez rozdílu jsou proměňovány a přenastavovány.

Proto je i cena za seminář stejná pro všechny účastníky semináře.

Cena za seminář může být různá v různých místech. Vždy vyciťuji individuálně, kolik je třeba, aby přišlo ke mně (i vzhledem k mému času, cestě apod.) a k tomu je třeba přičíst cenu za pronájem prostoru.
Můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat nebo méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje. Jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání. Vše je o domluvě.

Na jeden konstelační den vychází 7 konstelací plus minus jedna. Mám zkušenost, že se vždy poskládá vše přesně podle těch, kteří konstelaci chtějí a mají mít. Při přihlašování se Vás zeptám, jestli předběžně máte zájem o vlastní konstelaci a Vám, kteří se přihlásíte později nad počet 7 zájemců o konstelaci, sdělím, že se jedná o účast pravděpodobně bez vlastní konstelace. Je tam správně slovo pravděpodobně, protože v průběhu semináře se vše může změnit a mnohokrát jsem to tak už zažila.
Někteří se již rovnou hlásí jako účastníci v rolích zástupců nebo v kruhu. Cítí a ví, že je to tak pro ně správně.

Přístup zaměřený na řešení problémů, nepracující se širším vědomím skupiny a spirituální rovinou, což je také v pořádku, nastavuje mysl na to, že bez vlastní konstelace se nic nestane a že přijít jako zástupce je míň než mít konstelaci na vlastní téma. Můžete se s tímto přístupem v rámci konstelací setkat. Je to ale pouze mysl, která chce řešit, která chce dosahovat a nedůvěřuje širším souvislostem. My se zde ale bavíme o Duši a Duchu a ještě dál, nestavíme konstelace pro mysl, ale pro Svobodu Duší, pro Nejvyšší Dobro Všech.