Zastavení, klid a odpočinek

KONSTELACE ZASTAVENÍ, KLIDU A ODPOČINKU

29. - 30. ledna 2022
Brno

Systemické a rodinné konstelace ve spojení s rytmy v přírodě

- postavení několika konstelací na témata účastníků, která souvisí s tématem setkání.
Výběr se doslova tvoří na místě se záměrem, ať se tak děje pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
I tímto jsou tyto tematické konstelace jiné než klasické konstelační semináře.
- naplňování svého záměru v rolích zástupců v konstelacích ostatních
- ukazování souvislostí k tématu
- konstelační náhledy a různé seberozvojové techniky a metody pro všechny
- pohyb

 

OSLAVA A RITUÁL ZASTAVENÍ, KLIDU A ODPOČINKU

30. ledna 2022
Brno

Večerní tematické setkání se zahrnutím
pohybu a tance, výtvarného tvoření, sebepoznávacích technik a rituálních prvků

- úvod k tématu, tvorba záměru, sdílení
- vlastní oslava a rituál
- závěr


.....................................................

Otevřeme se rytmu přírody,
rytmu zastavení a odpočinku,
rytmu zimního klidu a ticha,
kontaktu s elementem éteru, prostoru.

Zastavení, klid a odpočinek vytvoří podmínky pro nový začátek, klíčení a růst.
Jeden cyklus se uzavře a začíná další.

Věřte, že v tom uvolněném prostoru po něčem, co necháte rozpadnout nebo co neuděláte, pustíte,
často vyroste SAMO něco nového, novým a nečekaným způsobem,

který přinese úlevu a nové možnosti nejen vám, ale i vašemu okolí.

Chvíle zastavení, klidu a odpočinku často míjíme nebo je zařazujeme koncentrovaně jen párkrát za rok
na dovolené a o vánocích a přitom je potřebujeme mnohem častěji.
Zastavení, klid, odpočinek, regenerace a ticho patří na závěr každého projektu,
každé činnosti, každého cyklu, každého dne.


Když jim nedáváme dostatečný prostor je to stejné, jako kdybychom v přírodě nedali čas a prostor
rozpadnutí opadaného listí, pročištění vzduchu i půdy mrazem, smrt toho, co není životaschopné,
připravení půdy, rostlin i živočichů v klidu pod sněhovou peřinou na nový začátek.

Nerespektování tohoto rytmu vede potom v životě k přetažení, vyčerpání, vyhoření, emočním výkyvům, nemocem, nedostatku energie, nespokojenosti, tlaku na neustálý výkon, odpojení od přirozených vjemů, instinktů a vnitřního vedení,
žití v neustálém režimu přežití třeba v reakci na ohrožení, nejistotu, konce a smrti nejrůznějšího druhu atd.

Četla jsem na FB citát od Dalajlamy, který začínal nějak tak, že nerozumí tomu,
že jsou lidé ochotní obětovat všechen svůj čas a zdraví tomu,
aby vydělali peníze a pak vynaloží všechny peníze na to,
aby získali zdraví a podobně to pokračuje dál.

Přesně to popisuje následky toho, když vynecháme v životě zastavení, klid a odpočinek,
když jim nedáme hodnotu a prostor a zastaví nás až nemoc nebo když se v životě něco hodně pos...

V konstelacích můžeme vidět a také změnit následky vynechání zastavení, klidu a odpočinku
v našem životě a také v životech našich předků.

Postoje našich předků nejen že postupně přebíráme, ale dokonce se často do energie režimu přežití, tlaku,
odpojení, necítění, neschopnosti zastavit se a odpočívat už rodíme.
 

O víkendu těsně před novoluním, v čase tmy a otočení se do vnitřního ticha,
se Sluncem ve Vodnáři - nové možnosti, vize, svobodomyslnost, nelpění
s Lunou v sobotu ve Střelci - optimismus, ideály, humor a přímočarost,
a v neděli v Kozorohu - zemitost, postup krok za krokem, vytrvalost, vnitřní síla,
těsně před Imbolcem, Hromnicemi i začátkem roku Tygra.

Co víc si můžeme přát:-)

Podrobněji k těmto vlivům píši přihlášeným účastníkům.


A následujícím otázkám se věnujeme vždy.
To je v záměru celého cyklu konstelací a oslav v Rytmu roku - rytmu života.

Jak přijmout dary svých předků, jejich moudrost, sílu a lásku a dále je rozvíjet?
Jak nepřebírat od předků to, co neslouží a neprospívá životu v současnosti?
Jak to od sebe rozlišit?
Jak se propojit se zdroji pro život a mít pro něj dost energie?

.....................................................
 

VÍCE O CELÉM CYKLU KONSTELACÍ A OSLAV S RITUÁLY
Rytmus roku - rytmus Života.

Můžete přijít na vybrané téma nebo se účastnit celého cyklu a také se k němu připojit kdykoli v jeho průběhu,
a dokončit cyklus v příštím roce, budete-li chtít (stejně jako se každý z nác rodí do jiné roční doby).

Konstelace a oslava s rituálem na sebe volně navazují, vzájemně se prohlubují, rozšiřují a násobí.

Konstelace jsou vhodné pro ty, kteří mají rádi tuto metodu, strukturu a porozumění do hloubky,
jsou otevřeni jejímu propojení s tematickou prací,
chtějí se i něco naučit a prožít transformační a hluboký víkend.

Oslava s rituálem je vhodná pro ty, kteří mj. také rádi tvoří, procházejí věci i pohybem, prožitkem,
nepotřebují všemu rozumět a mají rádi oslavy.

Více o Konstelacích v rytmu roku, dalších tématech a termínech se dozvíte zde
Více o Oslavách s rituály v rytmu roku, dalších tématech a termínech se dozvíte zde


Výhody absolvování všech 5 setkání konstelací a/nebo oslav v rámci cyklu Rytmus roku - rytmus Života:
- projití celým koloběhem Života a Smrti, prožití celého rytmu života s přírodou
- energetické spojení i mezi jednotlivými částmi a tím mnohem hlubší prožitek a proměna
- bude Vám vystaven certifikát o absolvování (při absolvování 3 a více setkání)
- při posledním 5. setkání můžete využít možnost uhradit jen polovinu doporučeného vyrovnání
 

Všechna témata cyklu:
Kořeny a klíčení
Růst, rozkvět a plození
Plody, sklízení a hojnost
Pouštění, rozpad a konce
Zastavení, klid a odpočinek

Více se dozvíte zde

.....................................................
 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE KONSTELACE

Kdy: v sobotu 29. 1. od 9:00 do 19:00 a v neděli 30. 1. od 9:00 do 14:00

Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz

Doporučené vyrovnání: 2 300 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu a ubytování lektorky)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Platbu je možné po donluvě také rozložit. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit.

Pokud se zúčastníte všech 5 setkání, můžete při posledním z nich využít možnost uhradit jen polovinu doporučného vyrovnání tzn. o 1 150 Kč méně.

Možnost přespání na místě v pátek i v sobotu na matraci ve vlastním spacáku nebo lůžkovinách za 200 Kč/noc. Přespání nahlaste předem.

Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel. 773 102 017. Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Rezervace místa: Vaše místo je rezervované po Vašem přihlášení. Platba proběhne v hotovosti na místě. I v tomto případě, kdy se nehradí záloha, nese každý zodpovědnost za své přihlášení, které je závazné, a uhrazení již vzniklých nákladů ve výši 650 Kč v případě neúčasti. Více ve storno podmínkách.

Storno podmínky:
V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před setkáním (neděle předchozího týdne a později) je potřeba uhradit stornopoplatek 800 Kč na účet: 846929163/0800. Můžete za sebe najít náhradníka a stornopoplatek neplatit.
Pokud najdu náhradníka já, uhradíte stornopoplatek 200 Kč jako vyrovnání za mou práci navíc. 
V případě zrušení Vaší účasti méně než 3 dny předem (středa, čtvrtek, pátek) zašlete stornopoplatek 800 Kč a k tomu dorovnání 500 Kč na výše uvedený účet jako vyrovnání nejen za náklady spojené s pronájmem prostor, cestou atd., ale také za propadnuté místo a tím částečného vyrovnání i pro mě. Pokud se na Vaše místo najde náhradník, platí vše jako v bodu 1 (zrušení méně než týden předem).
V případě, že důvodem zrušení účasti je závažný důvod např. nemoc, můžete využít 400 Kč z již uhrazené zálohy nebo dorovnání na nějakou jinou akci nebo službu, kterou nabízím.

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.
 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE OSLAVA

Kdy: neděle 30. 1. od 17:00 do 20:00

Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz

Doporučené vyrovnání: 550 Kč. Pro účastníky konstelací, které tomuto rituálu předcházejí: 350 Kč .
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit.

Pokud se zúčastníte všech 5 setkání, můžete při posledním z nich využít možnost uhradit jen polovinu doporučeného vyrovnání tzn. o 275 Kč méně.

Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel. 773 102 017. Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Rezervace místa: Vaše místo je rezervované po Vašem přihlášení. Platba proběhne v hotovosti na místě. I v tomto případě, kdy se nehradí záloha, nese každý zodpovědnost za své přihlášení, které je závazné, a uhrazení již vzniklých nákladů ve výši 200 Kč v případě neúčasti. Více ve storno podmínkách.

Storno podmínky:
V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před setkáním (neděle předchozího týdne a později) je potřeba uhradit stornopoplatek 200 Kč na účet: 846929163/0800. Můžete za sebe najít náhradníka a stornopoplatek neplatit.
Pokud najdu náhradníka já, uhradíte stornopoplatek 100 Kč jako vyrovnání za mou práci navíc. 

V případě zrušení Vaší účasti méně než 3 dny předem (středa, čtvrtek, pátek) zašlete stornopoplatek 400 Kč na výše uvedený účet jako vyrovnání nejen za náklady spojené s pronájmem prostor, cestou atd., ale také za propadnuté místo a tím částečného vyrovnání i pro mě. Pokud se na Vaše místo najde náhradník, platí vše jako v bodu 1 (zrušení méně než týden předem).

V případě, že důvodem zrušení účasti je závažný důvod např. nemoc, můžete využít 100 Kč z již uhrazené zálohy nebo dorovnání na nějakou jinou akci nebo službu, kterou nabízím.

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

Možnost přespání na místě po akci na matraci ve vlastním spacáku nebo lůžkovinách za 200 Kč/noc. Nahlaste nocleh předem.