Pouštění, rozpad a konce

KONSTELACE POUŠTĚNÍ, ROZPADU A KONCŮ

20. - 21. listopadu 2021
Brno

Systemické a rodinné konstelace
se zahrnutím Spirituální inteligence, Pohybů Duše a šamanských prvků

- postavení několika konstelací na témata účastníků, která souvisí s tématem setkání.
Výběr se doslova tvoří na místě se záměrem, ať se tak děje pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
I tímto jsou tyto tematické konstelace jiné než klasické konstelační semináře.
- naplňování svého záměru v rolích zástupců v konstelacích
- ukazování a vysvětlování souvislostí k tématu
- konstelační náhledy a různé seberozvojové techniky a metody pro všechny
- pohyb

 

OSLAVA A RITUÁL POUŠTĚNÍ, ROZPADU A KONCŮ

21. listopadu 2021
Brno


Večerní tematické setkání se zahrnutím
pohybu a tance, výtvarného tvoření, sebepoznávacích technik a rituálních prvků

- úvod k tématu, tvorba záměru, sdílení
- vlastní oslava a rituál
- závěr.....................................................

Otevřeme se rytmu přírody,
rytmu pouštění, rozpadu a konců,

rytmu podzimní proměny,
kontaktu s elementem vzduchu.

Bez pouštění a rozpadu by nebylo konců,
bez konců nevzniká prostor pro něco nového,
bez konců není nových začátků.

Jen si představte, že by neopadaly listy ze stromů a na jaře by na tom stejném místě chtěly vyrůst nové:-)


Konce, změny i nečekané zvraty jsou přirozenou součástí života a nelze se jim vyhnout.
To, co ovlivnit můžeme je, jakým způsobem jimi projdeme a proto

Budeme posilovat schopnost projít koncem a rozpadem, respektovat smrt.
Budeme podporovat umění pustit, nechat jít, rozloučit se s lidmi, místy, projekty atd.
Pojmenujeme a naučíme se respektovat všechny emoční fáze, které patří ke všem druhům konců.
Naučíme se několik jednoduchých kroků, které je potřeba projít, aby konec proběhl zdravě.

Zdravé konce a schopnost projít změnou jsou předpokladem pro zdravou budoucnost
jak v osobním, tak v pracovním životě.
 

V čase listo-padu, po Dušičkách, se Sluncem ještě ve Štíru,
který je mj. s tématem smrti a dalšími tabuizovanými tématy bytostně spojený,
s Lunou v Blížencích, pro které je neustálá proměna a vzdušná lehkost úplnou přirozeností.
Co více si pro toto téma přát.

A tomuto se věnujeme vždy, to je širší záměr celého cyklu konstelací a rituálů v Rytmu roku - rytmu života:
Jak přijmout dary svých předků, jejich moudrost, sílu a lásku a dále je rozvíjet?
Jak nepřebírat od předků to, co neslouží a neprospívá životu v současnosti?
Jak to od sebe rozlišit?
Jak se propojit se zdroji pro život a mít pro něj dost energie?

.....................................................
 

VÍCE O CELÉM CYKLU KONSTELACÍ A OSLAV S RITUÁLY
Rytmus roku - rytmus Života.

Můžete přijít na vybrané téma nebo se účastnit celého cyklu a také se k němu připojit kdykoli v jeho průběhu,
a dokončit cyklus v příštím roce, budete-li chtít (stejně jako se každý z nác rodí do jiné roční doby).

Konstelace a oslava s rituálem na sebe volně navazují, vzájemně se prohlubují, rozšiřují a násobí.

Konstelace jsou vhodné pro ty, kteří mají rádi tuto metodu, strukturu a porozumění do hloubky,
jsou otevřeni jejímu propojení s tematickou prací,
chtějí se i něco naučit a prožít transformační a hluboký víkend.

Oslava s rituálem je vhodná pro ty, kteří mj. také rádi tvoří, procházejí věci i pohybem, prožitkem,
nepotřebují všemu rozumět a mají rádi oslavy.

Více o Konstelacích v rytmu roku, dalších tématech a termínech se dozvíte zde
Více o Oslavách s rituály v rytmu roku, dalších tématech a termínech se dozvíte zde


Výhody absolvování všech 5 setkání konstelací a/nebo oslav v rámci cyklu Rytmus roku - rytmus Života:
- projití celým koloběhem Života a Smrti, prožití celého rytmu života s přírodou
- energetické spojení i mezi jednotlivými částmi a tím mnohem hlubší prožitek a proměna
- bude Vám vystaven certifikát o absolvování (při absolvování 3 a více setkání)
- při posledním 5. setkání můžete využít možnost uhradit jen polovinu doporučeného vyrovnání
 

Všechna témata cyklu:
Kořeny a klíčení
Růst, rozkvět a plození
Plody, sklízení a hojnost
Pouštění, rozpad a konce
Zastavení, klid a odpočinek

Více se dozvíte zde


.....................................................

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE KONSTELACE

Kdy: v sobotu 20. 11. od 9:00 do 19:00 a v neděli 21. 11. od 9:00 do 14:00

Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz

Doporučené vyrovnání: 2 150 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu a ubytování lektorky)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Platbu je možné po donluvě také rozložit. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit.

Pokud se zúčastníte všech 5 setkání, můžete při posledním z nich využít možnost uhradit jen polovinu doporučného vyrovnání tzn. o 1075 Kč méně.

Možnost přespání na místě v pátek i v sobotu na matraci ve vlastním spacáku nebo lůžkovinách za 200 Kč/noc. Přespání nahlaste předem.

Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel. 773 102 017. Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Rezervace místa: Vaše místo je rezervované po Vašem přihlášení. Platba proběhne v hotovosti na místě. I v tomto případě, kdy se nehradí záloha, nese každý zodpovědnost za své přihlášení, které je závazné, a uhrazení již vzniklých nákladů ve výši 650 Kč v případě neúčasti. Více ve storno podmínkách.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před setkáním (neděle a později) je potřeba uhradit stornopoplatek 650 Kč na účet: 846929163/0800. Můžete za sebe najít náhradníka a stornopoplatek neplatit. V případě, že důvodem zrušení účasti je závažný důvod např. nemoc, můžete využít polovinu stornopoplatku na nějakou jinou akci nebo službu, kterou nabízím. V případě zrušení účasti více než týden před setkáním (do soboty včetně) rezervace místa zaniká bez stornopoplatků.

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE OSLAVA

Kdy: neděle 21. 11. od 17:00 do 20:00

Kde: Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov, www.cestaintegrity.cz

Doporučené vyrovnání: 550 Kč, pro účastníky konstelací, které tomuto rituálu předcházejí: 350 Kč 
(zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu a ubytování lektorky)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit.

Pokud se zúčastníte všech 5 setkání, můžete při posledním z nich využít možnost uhradit jen polovinu doporučeného vyrovnání tzn. o 275 Kč méně.

Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel. 773 102 017. Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Rezervace místa: Vaše místo je rezervované po Vašem přihlášení. Platba proběhne v hotovosti na místě. I v tomto případě, kdy se nehradí záloha, nese každý zodpovědnost za své přihlášení, které je závazné, a uhrazení již vzniklých nákladů ve výši 200 Kč v případě neúčasti. Více ve storno podmínkách.

Storno podmínky: V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před setkáním (neděle a později) je potřeba uhradit stornopoplatek 200 Kč na účet: 846929163/0800. Můžete za sebe najít náhradníka a stornopoplatek neplatit. V případě, že důvodem zrušení účasti je závažný důvod např. nemoc, můžete využít polovinu stornopoplatku na nějakou jinou akci nebo službu, kterou nabízím. V případě zrušení účasti více než týden před setkáním (do soboty včetně) rezervace místa zaniká bez stornopoplatků.

Podrobnější informace a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

Možnost přespání na místě po akci na matraci ve vlastním spacáku nebo lůžkovinách za 200 Kč/noc. Nahlaste nocleh předem.