Plody, sklízení a hojnost - Cyklus Rytmus roku

KONSTELACE PLODŮ, SKLÍZENÍ A HOJNOSTI

25. - 26. září 2021
Brno

Systemické a rodinné konstelace
se zahrnutím Spirituální inteligence a Pohybů Duše

- Postavení několika konstelací na témata účastníků, která souvisí s tématem setkání.
Výběr se doslova tvoří na místě se záměrem, ať se tak děje pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
I tímto jsou šamanské konstelace jiné než klasické konstelační semináře.
- ukazování a vysvětlování souvislostí k tématu
- konstelační náhledy
- různé seberozvojové techniky a metody
- pohyb

 

OSLAVA PLODŮ, SKLÍZENÍ A HOJNOSTI

26. září 2021
Brno


Večerní tematické setkání a oslava se zahrnutím
pohybu a tance, výtvarného tvoření, sebepoznávacích technik, příběhů apod.

- úvod k tématu a příprava na oslavu
- vlastní oslava a tvoření
- závěr

.....................................................

Otevřeme se rytmu přírody,
rytmu podzimu, plodů, sklízení a hojnosti,
kontaktu s elementem země.

Budeme rozvíjet schopnost přijímat a tvořit hojnost a radovat se z plodů své tvořivosti.
Budeme se věnovat umění zhodnotit a docenit svou práci a své talenty, podporovat sebehodnotu a sebelásku.
Budeme zkoumat a uzdravovat vztah ke hmotě, tělu a majetku.
Budeme se učit zemitosti a rozšiřování kapacity mysli a těla pro hojnost.
 

Jak přijmout dary svých předků, jejich moudrost, sílu, lásku a dále je rozvíjet?
Jak nepřebírat od předků to, co neslouží a neprospívá životu v současnosti?
Jak to od sebe rozlišit?

 

Jak se propojit s vnitřními zdroji a mít dost energie pro život?
Jak zahrnout do svého života i rovinu ochránců, strážců a průvodců z různých říší?

.....................................................
 

Konstelace a oslavy v rytmu roku jsou součástí cyklu Rytmus roku - rytmus Života.

Můžete přijít na vybrané téma nebo se účastnit celého cyklu a také se k němu připojit kdykoli v jeho průběhu,
a dokončit cyklus v příštím roce, budete-li chtít (stejně jako se každý z nác rodí do jiné roční doby).

Konstelace a oslava na sebe volně navazují,
vzájemně se prohlubují, rozšiřují a násobí.


Konstelace jsou vhodné pro ty, kteří mají rádi tuto metodu, strukturu a porozumění do hloubky,
jsou otevřeni jejímu propojení s tematickou prací,
chtějí se i něco naučit a prožít transformační a hluboký víkend.

Oslava je vhodná pro ty, kteří mj. také rádi tvoří, procházejí věci i pohybem, prožitkem,
nepotřebují všemu rozumět a mají rádi oslavy.

Více o Konstelacích v rytmu roku, dalších tématech a termínech se dozvíte zde
Více o Oslavách v rytmu roku, dalších tématech a termínech se dozvíte zde


Výhody absolvování všech 5 setkání konstelací a/nebo oslav v rámci cyklu Rytmus roku - rytmus Života:
- projití celým koloběhem Života a Smrti, prožití celého rytmu života s přírodou
- energetické spojení i mezi jednotlivými částmi a tím mnohem hlubší prožitek a proměna
- bude Vám vystaven certifikát o absolvování (při absolvování 3 a více setkání)
- při posledním 5. setkání můžete využít možnost uhradit jen polovinu doporučeného vyrovnání
 

Všechna témata cyklu:
Kořeny a klíčení
Růst, rozkvět a plození
Plody, sklízení a hojnost
Pouštění, rozpad a konce
Zastavení, klid a odpočinek

Více se dozvíte zde

.....................................................

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE KONSTELACE

Kdy: v sobotu 25. 9. od 9:00 do 19:00 a v neděli 26. 9. od 9:00 do 14:00

Doporučené vyrovnání: 2 150 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu a ubytování lektorky)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Platbu je možné po donluvě také rozložit. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit, obzvláště v době tlaku koronavirových opatření!

Pokud se zúčastníte všech 5 setkání, můžete při posledním z nich využít možnost uhradit jen polovinu doporučného vyrovnání tzn. o 1075 Kč méně.

Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel. 773 102 017. Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Možnost přespání na místě v pátek, sobotu i neděli na matraci ve vlastním spacáku nebo lůžkovinách. 200 Kč/noc.

Podrobnější informace k semináři, platbě, storno podmínkám a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE OSLAVA

Kdy: neděle 26. 9. od 17:00 do 20:00

Doporučené vyrovnání: 550 Kč, pro účastníky šamanských konstelací, které tomuto rituálu předcházejí: 350 Kč 
(zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu a ubytování lektorky)
Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit, obzvláště v době tlaku koronavirových opatření!

Pokud se zúčastníte všech 5 setkání, můžete při posledním z nich využít možnost uhradit jen polovinu doporučeného vyrovnání tzn. o 275 Kč méně.

Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, tel. 773 102 017. Do přihlášky uveďte prosím své jméno a příjmení, telefon, e-mail, město, kde bydlíte a zašlete ji na e-mail: idakeltnerova@seznam.cz. Údaje slouží pro vystavení příjmového dokladu na platbu a také pro komunikaci v případě potřeby.

Podrobnější informace k oslavě, platbě, storno podmínkám a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům.

Možnost přespání na místě v pátek, sobotu i neděli na matraci ve vlastním spacáku nebo lůžkovinách. 200 Kč/noc.