Peníze a majetek

PENÍZE A MAJETEKCo přináší ve skutečnosti Štěstí? Peníze nebo Život? Co působí na náš pocit dostatku nebo nedostatku?
Jak zacházíme s energií peněz?
Teď více než jindy máme šanci prohlédnout všechny iluze týkající se i peněz, majetku, nedostatku a dostatku.

 

  • Vládne našemu životu Univerzum a Život nebo peníze a strach z přežití?
  • V čem a kde nalézáme pocit bezpečí, jistoty a štěstí?
  • Co všechno má přímý vliv na naše zacházení s energií peněz, aniž bychom si to uvědomovali?
  • Jak splácíme dluhy a vinu našich předků, třeba tím, že si nedovolíme hojnost?
  • Proč se někdy i finančně bohatí lidé cítí sami, nešťastní, hroutí se jim vztahy a nejradši by všechny ty peníze ani neměli?
  • Proč je někdy dědictví nebo jiné nabytí majetku spíše danajským darem než štěstím?
  • Co si penězi v životě kompenzujeme, po čem ve skutečnosti toužíme?


Téma DOSTATKU A NEDOSTATKU, PŘEŽITÍ je opravdu hluboké a silné téma, kterého se málokdo chce opravdově DOTKNOUT a přitom řídí veškeré naše kroky v Životě, dokud z něj nevystoupíme. Vpisuje se do nás přes myšlenky, pocity a slova rodičů dokonce už v prenatálním období a pokračuje to dál v ranném dětství.

TÝKÁ SE CHUDÝCH I BOHATÝCH.

To, jestli žijeme ve STRACHU, že nebudeme mít dost, že o něco přijdeme nebo v DŮVĚŘE A HOJNOSTI nezáleží na stavu našeho konta, a dalších aktiv a pasiv, ale na STAVU NAŠÍ MYSLI A STAVU RODOVÝCH TABU.


Vystoupení z nastavení na přežití se neděje tím, že téma přežití, strach z přežití, nechceme vidět, nebo že od nich utečeme, vybojujeme to, zajistíme si finanční blahobyt dřinou, vybudováním firem apod. To všechno může zmizet během sekundy. Stačí třeba to, že nebude dost vody nebo začne válka nebo se zhroutí finanční trh…cokoli nám tuto iluzorní jistotu a pocit bezpečí může vzít. Protože skutečné bezpečí a jistota nemůže být nikdy nalezena v ničem mimo nás.

A celá situace s Covid-19 nám to ukázala velmi jasně, že dosavadní způsob života  a nastavení naší mysli není udržitelný.

 

Vystoupení z přežití se děje přes

- uvidění, přiznání si, cítění toho strachu,
- respekt a úcta ke všem předkům, ať to měli jakkoli,
- transformaci vlivů na náš život, které životu neslouží,
- hluboké přání spojení se sebou – Podstatou,
- postarání se o dostatek energie z čistých Zdrojů, ne na úkor druhých,
- hluboký záměr nejvyššího dobra všech bytostí,
- ochotu a odvahu neuhnout, následovat vnitřní vedení, i když je to nepohodlné a často děsivé,
protože to nedává ten druh jistot, na které je naše mysl zvyklá,
- uvolnění se a důvěru v Přítomnost

 

Tímto vším a mnohem víc se budeme tento večer zabývat. Šiřte tyto informace dál, protože jde o Život v jeho podstatě. Je to celospolečenské, planetární téma. Čím více lidí o těchto tématech bude takto hluboce vědět, tak tím více jako lidé budeme moct na planetě žít.
 

 

Pokud Vás trápí oblast pracovní a finanční, tak doporučujeme projít tématy předchozími, obzvláště Máma, Táta, Děti a sourozenci, protože tady to všechno začíná. Mnoho firem vzniklo nevědomě z potřeby uznání a spojení se svými rodiči. Mnoho finančních potíží je způsobeno necítěním a neprožíváním lásky.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové a hlavně co nejvíce praktické.
Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme otázkám, které v rámci daného tématu zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.

Součástí večera je
úvod k tématu
prožitkové skupinové konstelace pro všechny účastníky
otázky a odpovědi
individuální konstelační náhled k tématu pro každého.

Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých témat, která si vyberete,
cyklus je otevřený všem zájemcům, začátečníkům i pokročilým.


Více zde: https://www.idasara.cz/sluzby/konstelace/cyklus-konstelacnich-veceru/vice-o-cyklu/


Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují.
cyklus je otevřený všem zájemcům, začátečníkům i pokročilým.

Více o celém cyklu si můžete přečíst zde.