Více o miniškole a minivýcviku


KONSTELAČNÍ MINIŠKOLA A MINIVÝCVIK PRO ŽIVOT

SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše


4. ročník životní konstelační miniškoly a minivýcviku
září 2022 - červen 2023
přijímáme přihlášky do uzavřené skupiny


BRNO
neděle 1x měsíčně 17:30 - 21:00

PRAHA
středa nebo čtvrtek 1x měsíčně 18:00 - 21:30

 

uskuteční se při minimálně 7 přihlášených ve skupině
přihlášky na idakeltnerova@seznam.cz nebo tel.: 773 102 017

 


 

10 VEČERŮ - 10 ŽIVOTNÍCH TÉMAT

Rodiče, děti, partnerství, sexualita, práce, peníze, zdraví, život, smrt atd.

PROŽITEK A ZKUŠENOST
PRAKTICKÁ VYUŽITELNOST V ŽIVOTĚ
HRAVÁ VÝUKA
STRUKTURA A POROZUMĚNÍ
ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ POSTOJE

Systemické i rodinné konstelace
Spirituální inteligence
Kvantová fyzika a biologie
Pohled šamanů a šamanek


Tuto miniškolu a minivýcvik potřebujete proto, abyste

- se osvobodili z nezdravých vlivů své rodiny a své minulosti
- měli uspořádanější a harmoničtější vztahy k sobě, své rodině i okolí
- měli dost energie, radosti a humoru v životě
- uměli vidět hlubší souvislosti situací, které se Vám v životě dějí
- dokázali tyto situace řešit s nadhledem, jasností, odvahou a efektivně
- inspirovali se možnostmi jak k jednotlivým tématům přistupovat zdravě
- nepřenášeli nevědomě své nezpracované věci na své děti a uměli je naopak zdravě podpořit


Součástí každého večera je

- úvod k tématu
- vysvětlení konstelačních principů (jak to funguje a proč)
- 2 - 3 skupinové ukázkové konstelace k tématu podle toho, co zajímá a řeší účastníci
- prostor pro otázky a odpovědi
- individuální konstelační náhled k tématu pro každého účastníka
 

Vše tak, aby to bylo užitečné v každodenním životě, praktické, prožitkové i hravě výukové.
Často se i hodně smějeme, nečekejte vážnou výuku a řešení tragédií.
Pohled šamanů a šamanek a také Mistrů Neduality na Život rozhodně není tragický, ale spíš se přiklání ke Štěstí a Soucitu:-)
 

Všechna témata cyklu

Úvodní a ochutnávkový večer
Máma
Táta
Děti a sourozenci
Mapa pro Život
Partnerství a sexualita I.
Partnerství a sexualita II.
Práce a tvořivost
Peníze a majetek
Tělo a já, Zdraví a nemoc
Pohyby Duše, Život a Smrt

Témata na sebe navazují.
Miniškola a minivýcvik je otevřený všem zájemcům, začátečníkům i pokročilým.

 

Co Vám přinese, když se přihlásíte do této uzavřené skupiny? V čem je to fajn?

- podpora společně jdoucí skupiny, pocit bezpečí, sounáležitosti, fandění,
možnost sdílet na večerech i mezi, někam patřit, sociální kontakt.
- kontinuální 9měsíční proces, proměna se děje i mezi jednotlivými večery
a když na některý třeba nemůžete přijít, děje se to stejně určitým způsobem i na dálku.
individuální přístup podle Vašich záměrů pro cyklus i jednotlivé večery.
- mezi jednotlivými částmi možnost neplacené mailové nebo telefonické konzultace
např. jak Vám je, co se děje, prostor na otázky. Vím o Vás opravdu celou dobu jako o skupině i jednotlivcích.
- pravidelnost, člověk si vyhradí a naplánuje dopředu čas věnovaný sobě,
jsou to vlastně takové balíčky energie a péče nachystané na cestě.
- šetříte energii rozhodování každý měsíc jestli jít nebo ne oproti otevřenému cyklu večerů
a přijdete i na témata, na která by se Vám třeba nechtělo přijít a která jsou často i ta nejpodstatnější.
- mnohem hlubší a intenzivnější proces.
- ucelenost předaných informací, návaznost jednotlivých témat, skripta
- certifikát o absolvování.
- výhodnější cena
 

Organizační informace:

Vyrovnání: celý cyklus 10 večerů + Úvodní večer 6 500 Kč
Úvodní a ochutnávkový večer pro zájemce, kteří se ještě nepřihlásili na celý cyklus 440 Kč 

Přihlášky a informace: idakeltnerova@seznam.cz, +420 773 102 017

Rezervace, storno podmínky: Místo na cyklu je rezervováno po uhrazení zálohy 1000 Kč na účet 846929163/0800,
doplatek na 1. setkání nebo v případě potřeby rozložené platby v 1. polovině cyklu.
Záloha je nevratná.
 

 

O čem jsou Systemické konstelace a spirituální inteligence

Systemické konstelace pracují se skupinovou dynamikou nejvíce v rodinách, ale i širších systémech. Ukazují jasně a srozumitelně, co a jakým způsobem nevědomě ovlivňuje náš život, např. události z našeho života, život a osudy našich předků, především pokrevních ale i národních, nebo dokonce lidí, které jsme ani neznali a kteří např. žili a pracovali před námi na místě, kde žijeme a pracujeme my.

Často opakujeme nevědomě jejich osud, jejich postoje, jejich pocity,
které dokonce přenášíme dál na naše děti, a Život je pak mnohem těžší a zamotanější.

Konstelace pomáhají z tohoto vlivu vystoupit, žít plně život sami za sebe,
ne za druhé, a propojit se s podporou předků, Zdrojem síly pro Život.

Vše jednoduše, prakticky a srozumitelně.
 

Konstelační metoda, z čeho vycházím

Konstelační metoda je podložena několika desetiletími empirických zkušeností a viditelného vlivu. Vychází mj. z řádu života a lásky v přirozeně fungujících kmenových společenstvích aplikovaných na západní společnost, skupinové dynamiky a fenomenologického přístupu v psychoterapii. Zakladatelem systemických konstelací je Bert Hellinger a poprvé tuto metodu začal používat a postupně i vyučovat v Německu v osmdesátých letech minulého století.
Já vycházím z výcviku „Systemické konstelace a spirituální inteligence“, který jsem absolvovala u Sofie Kalyani Sarras a Pavla Veselého a který navazuje přes učitele konstelací Bhagata J. Zeilhofera přímo na to, co učil a učí Bert Hellinger. Rovina spirituální inteligence a Advaita Védanty, o kterou konstelační metodu v rámci výcviku rozšířila Sofie Kalyani Sarras, vnáší do celého konstelačního procesu větší nadhled, hlubší smysl, otázky kdo jsme, proč tu jsme a vědomí sjednoceného kvantového pole nebo chceme‐li Prázdna.