Více o cyklu


KONSTELACE S IDOU SÁROU

CYKLUS VEČERŮ SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE
se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše


3. ročník životní konstelační miniškoly a minivýcviku


BRNO - UZAVŘENÁ SKUPINA
4. 10. 2020 - 13. 6. 2021

BRNO - OTEVŘENÁ SKUPINA
16. 10. 2020 - 11. 6. 2021

ONLINE
5. 10. 2020 - 14. 6. 2021nutný minimální počet přihlášených na celý cyklus
přihlášky na idakeltnerova@seznam.cz nebo tel.: 773 102 017

 


 

10 VEČERŮ - 10 ŽIVOTNÍCH TÉMAT

Rodiče, děti, partnerství, sexualita, práce, peníze, zdraví, život, smrt atd.

PROŽITEK A ZKUŠENOST
PRAKTICKÁ VYUŽITELNOST V ŽIVOTĚ
HRAVÁ VÝUKA
STRUKTURA A POROZUMĚNÍ
ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ POSTOJE

Systemické i rodinné konstelace
Spirituální inteligence
Kvantová fyzika a biologie
Pohled šamanů a šamanek


Tento cyklus potřebujete proto, abyste

- se osvobodili z nezdravých vlivů své rodiny a své minulosti
- měli uspořádanější a harmoničtější vztahy k sobě, své rodině i okolí
- měli dost energie, radosti a humoru v životě
- uměli vidět hlubší souvislosti situací, které se Vám v životě dějí
- dokázali tyto situace řešit s nadhledem, jasností, odvahou a efektivně
- inspirovali se možnostmi jak k jednotlivým tématům přistupovat zdravě
- nepřenášeli nevědomě své nezpracované věci na své děti a uměli je naopak zdravě podpořit


Součástí každého večera je

- úvod k tématu
- vysvětlení konstelačních principů (jak to funguje a proč)
- 1 - 3 skupinové konstelace k tématu podle toho, co zajímá a řeší účastníci
- prostor pro otázky a odpovědi
- individuální konstelační náhled k tématu pro každého účastníka
 

Vše tak, aby to bylo užitečné v každodenním životě, praktické, prožitkové i hravě výukové.
Často se i hodně smějeme, nečekejte vážnou výuku a řešení tragédií.
Pohled šamanů a šamanek a také Mistrů Neduality na Život rozhodně není tragický, ale spíš se přiklání ke Štěstí a Soucitu:-)
 

Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých témat, která si vyberete,
cyklus je otevřený všem zájemcům, začátečníkům i pokročilým.

 

Co Vám přinese, když se přihlásíte na celý cyklus, v čem je to fajn?

- podpora společně jdoucí skupiny, pocit bezpečí, sounáležitosti, fandění,
možnost sdílet na večerech i mezi, někam patřit, sociální kontakt.
- kontinuální 9měsíční proces, proměna se děje i mezi jednotlivými večery
a když na některý třeba nemůžete přijít, děje se to stejně určitým způsobem i na dálku.
individuální přístup podle Vašich záměrů pro cyklus i jednotlivé večery.
- mezi jednotlivými částmi možnost neplacené mailové nebo telefonické konzultace
např. jak Vám je, co se děje, prostor na otázky. Vím o Vás opravdu celou dobu jako o skupině i jednotlivcích.
- pravidelnost, člověk si vyhradí a naplánuje dopředu čas věnovaný sobě,
jsou to vlastně takové balíčky energie a péče nachystané na cestě.
- šetříte energii rozhodování každý měsíc jestli jít nebo ne
a přijdete i na témata, na která by se Vám třeba nechtělo přijít a která jsou často i ta nejpodstatnější.
- mnohem hlubší a intenzivnější proces.
- ucelenost předaných informací, návaznost jednotlivých témat, skripta
- certifikát o absolvování.
- výhodnější cena.


BRNO

Cesta integrity
Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov
www.cestaintegrity.cz


cyklus v Brně otevřu v případě přihlášení min. 7 zájemců o celý cyklus
přihlášky na idakeltnerova@seznam.cz


UZAVŘENÁ SKUPINA - CELÝ CYKLUS

neděle 1x měsíčně 17:30 - 21:00
celý cyklus 10 večerů: 4 700 Kč
úvodní a ochutnávkový večer 440 Kč, pro přihlášené na celý cyklus 330 Kč

Místo na cyklu je rezervováno po uhrazení zálohy 1000 Kč na účet 846929163/0800,
doplatek na 1. setkání a nebo v případě potřeby rozložené do 1. poloviny cyklu.
 

4. 10. 2020 Úvodní a ochutnávkový večer
18. 10. 2020 Máma
15. 11. 2020 Táta
13. 12. 2020 Děti a sourozenci
24. 1. 2021 Mapa pro Život
28. 2. 2021 Partnerství a sexualita I.
14. 3. 2021 Partnerství a sexualita II.
2. 5. 2021 Práce a tvořivost
23. 5. 2021 Peníze a majetek
13. 6. 2021 Tělo a já, Zdraví a nemoc
červenec nebo září 2021 Pohyby Duše, Život a Smrt


OTEVŘENÁ SKUPINA - JEDNOTLIVÉ VEČERY

pátek 1x měsíčně 17:30 - 21:00
jednotlivé večery: 570 Kč
předplacení jakýchkoli 5 večerů: 2600 Kč
předplacení 10 večerů: 4700 Kč

16. 10. 2020 Máma
20. 11. 2020 Táta
11. 12. 2020 Děti a sourozenci
22. 1. 2021 Mapa pro Život
19. 2. 2021 Partnerství a sexualita I.
12. 3. 2021 Partnerství a sexualita II.
30. 4. 2021 Práce a tvořivost
21. 5. 2021 Peníze a majetek
11. 6. 2021 Tělo a já, Zdraví a nemoc
červenec nebo září 2021 Pohyby Duše, Život a SmrtONLINE

realizace přes Zoom

online cyklus otevřu v případě přihlášení min. 7 zájemců o celý cyklus
přihlášky na idakeltnerova@seznam.cz


pondělí 1x měsíčně 18:00 - 21:30
celý cyklus 10 večerů: 4 500 Kč
jednotlivé večery: 550 Kč
předplacení jakýchkoli 5 večerů: 2500 Kč
úvodní a ochutnávkový večer 440 Kč, pro přihlášené na celý cyklus 330 Kč

Místo na cyklu je rezervováno po uhrazení zálohy 1000 Kč na účet 846929163/0800,
doplatek na 1. setkání a nebo v případě potřeby rozložené do 1. poloviny cyklu.


5. 10. 2020 Úvodní a ochutnávkový večer
19. 10. 2020 Máma
16. 11. 2020 Táta
14. 12. 2020 Děti a sourozenci
25. 1. 2021 Mapa pro Život
22. 2. 2021 Partnerství a sexualita I.
15. 3. 2021 Partnerství a sexualita II.
3. 5. 2021 Práce a tvořivost
24. 5. 2021 Peníze a majetek
14. 6. 2021 Tělo a já, Zdraví a nemoc
červenev nebo září 2021 Pohyby Duše, Život a Smrt


 

O čem jsou Systemické konstelace a spirituální inteligence

Systemické konstelace pracují se skupinovou dynamikou nejvíce v rodinách, ale i širších systémech. Ukazují jasně a srozumitelně, co a jakým způsobem nevědomě ovlivňuje náš život, např. události z našeho života, život a osudy našich předků, především pokrevních ale i národních, nebo dokonce lidí, které jsme ani neznali a kteří např. žili a pracovali před námi na místě, kde žijeme a pracujeme my.

Často opakujeme nevědomě jejich osud, jejich postoje, jejich pocity,
které dokonce přenášíme dál na naše děti, a Život je pak mnohem těžší a zamotanější.

Konstelace pomáhají z tohoto vlivu vystoupit, žít plně život sami za sebe,
ne za druhé, a propojit se s podporou předků, Zdrojem síly pro Život.

Vše jednoduše, prakticky a srozumitelně.

 

Konstelační metoda, z čeho vycházím

Konstelační metoda je podložena několika desetiletími empirických zkušeností a viditelného vlivu. Vychází mj. z řádu života a lásky v přirozeně fungujících kmenových společenstvích aplikovaných na západní společnost, skupinové dynamiky a fenomenologického přístupu v psychoterapii. Zakladatelem systemických konstelací je Bert Hellinger a poprvé tuto metodu začal používat a postupně i vyučovat v Německu v osmdesátých letech minulého století.
Já vycházím z výcviku „Systemické konstelace a spirituální inteligence“, který jsem absolvovala u Sofie Kalyani Sarras a Pavla Veselého a který navazuje přes učitele konstelací Bhagata J. Zeilhofera přímo na to, co učil a učí Bert Hellinger. Rovina spirituální inteligence a Advaita Védanty, o kterou konstelační metodu v rámci výcviku rozšířila Sofie Kalyani Sarras, vnáší do celého konstelačního procesu větší nadhled, hlubší smysl, otázky kdo jsme, proč tu jsme a vědomí sjednoceného kvantového pole nebo chceme‐li Prázdna.