Práce, tvořivost a peníze po žensku

PRÁCE, TVOŘIVOST A PENÍZE PO ŽENSKU

ŽENSKÝ SVĚT
ŽENSKÝ KRUH + RITUÁL
otevřený cyklus tematických večerů pro ženy tvořící minivýcvik

v ženském kruhu - ženská témata - žensky

V BEZPEČÍ A PODPOŘE ŽENSKÉHO KRUHU SE PODÍVÁME v jemnosti a přitom v hloubce na to,
jaký máme vztah k práci, tvořivosti a vydělávání či přijímání peněz.

Jak se v této oblasti cítíme jako ženy nebo jestli se přizpůsobujeme mužskému světu.
Jak dovolujeme proudit naši tvořivou, sexuální, životní sílu našimi projekty, pracovními povinnostmi,
tvořením čehokoli doma, v naší roli mámy, partnerky, v toku peněz, hojnosti.
Jak se uvolnit do přirozeného ženského plynutí, intuice a tvořivé síly i v oblasti hmoty, peněz, práce.
Jak vidět, respektovat a otevřít se potenciálu cykličnosti i v této oblasti života.
 

PROJDEME RITUÁLEM očisty a léčení našich zranění v oblasti práce, tvořivosti a vydělávání či přijímání peněz,
rituálem obnovení důvěry ve své vnitřní zdroje,
rituálem spojení s našimi hlubokými sny a smyslem života,
rituálem spojení s podstatou tvořivé, sexuální, životní a sebeuzdravující síly v nás
a shopnosti tuto sílu projevit ve všem, co děláme a tvoříme ženským způsobem.
 

Téma práce a peněz by se mohlo zdát ženskému světu vzdálené, ale není tomu tak.
Ženám je vzdálený mužský způsob přístupu k této oblasti, ale existuje i ženský způsob,
který je nám ženám bytostně vlastní a máme pro něj nastavený nervový systém, naši mysl i tělo.
Je to nádhera, když si připomeneme, jak obrovský tvořivý potenciál v sobě neseme
a že můžeme tvořit, pracovat i zacházet s energií peněz po žensku,
což neznamená lítat někde v oblacích (jak se někdy mylně říká),
ale že to může být i velmi uzemněné a zároveň plynoucí, v jasnosti a vědomí si své hodnoty, což je úplný základ všeho.


PŘIPOJ SE A ZAŽIJ ŽENSKÝ KRUH podporující ukotvení ve vnitřní síle,
žití rovně a odvážně v dnešní době, rozvoj talentů, krásy a lásky v každé z nás.


 

DOBROVOLNÝ NÁMĚT NA PŘÍPRAVU A PROPOJENÍ S TÉMATEM
Na chvíli se zastav, nalaď se na sebe a polož si tyto otázky:

1) Jaký postoj mám k práci, tvoření a vydělávání či přijímání peněz?
2) Co a jakým způsobem se říkalo u nás doma o práci, penězích a také o roli muže a ženy v této oblasti?
3) Musela jsem si peníze vždy vydělat nebo mi byly i dávány? Jak je umím přijmout?
4) Jak mám v sobě nastavený soulad v naplnění svých snů, smyslu v životě a práce a peněz?

5) Podívej se nebo si vzpomeň na svůj poslední životopis, který jsi někam posílala.
Ohlédni se za svými zaměstnáními. Jaká žena jsi byla tehdy a jaká jsi teď?
6) Podívej se nebo si vzpomeň na své webové stránky nebo projekty, produkty, které jsi tvořila v rámci svého podnikání,
ohlédni se zpět. Jakým způsobem jsi tvořila, pracovala? Jak ses v tom cítila a jak se cítíš ve své práci teď?
7) Podívej se zpět na svůj život, když jsi byla doma s dětmi nebo ses starala o domácnost.
Jakým způsobem jsi tvořila, pracovala, naplňovala své dny? Jak vidíš sebe sama tehdy a jak se vidíš teď?

8) Jak by vypadal Tvůj ideální pracovní, tvůrčí a finanční život? Zastav se a dej si chvíli prostoru na snění.
9) Jak vidíš a vnímáš sebe sama v této oblasti za několik let? Co a jakým způsobem bys chtěla pro sebe vytvářet?

Můžeš si k tomu napsat pár slov a také nakreslit obrázky, jestli chceš.

...a cokoli dalšího Ti přijde...

A tady je hudba, s kterou se můžeš více naladit na tuto krásnou cestu tvořivosti
a pustit si ji, až se budeš připravovat, odpovídat si na otázky a tvořit vizi budoucnosti.
Takto tvoří příroda:
https://www.youtube.com/watch?v=FMrtSHAAPhM


Co bude potřeba pro rituál, napíši přihlášeným ženám.

.............................................................................................................

Cyklus Ženský svět Ti přinese

- pravidelný záchytný a energii dobíjející bod každý měsíc
- uvolnění, uvnitřnění, odpočinek a posílení
- větší sebevědomí, radost a lehkost v životě
- sebepřijetí, uzdravení vztahu sama k sobě, svému tělu, ženství a sexualitě
- vysvobození z konceptů a zvyků nás samých i generací žen za námi
- uzdravení vztahů se ženami, nalezení ženské podpory a sounáležitosti
- uzdravení vztahů s muži
- integraci ženských rolí v životě
- tipy, jak se rozvíjet i mezi jednotlivými setkáními


Uvolnění, bezpečí, důvěru, obnovu sil... to nám nabízí setkání žen v kruhu.

Intimitu, hloubku, otevřenost a zároveň i lehkost, krásu a jasnost v rámci životních i ryze ženských témat, která odhalujeme jinak, když jsme jen mezi ženami.
 

Budeme sdílet svou moudrost, tančit, hýbat se a tvořit,
nahlížet témata přes konstelační metodu, procházet rituály

a to vše žensky, jemně, pomalu i dynamicky, vášnivě, divoce i mírně,
radostně nebo i smutně a především pravdivě.
Těch her, které jako ženy hrajeme samy se sebou i okolím má většina z nás už stejně dost,
tak proč to nezměnit a konečně se moct uvolnit a být samy sebou
a ještě být přesně takové přijaty ostatními ženami bez soudů a komentářů,
vzájemně si fandit a přát štěstí.

Neděláme to pro zbytečné mluvení a pitvání se v ženských věcech a příbězích.
Děláme to pro uvolňování se a vysvobozování z konceptů a zvyků,
spojování se s vnitřní silou a jasností, se Zdrojem, Podstatou.

Uvnitřněny, posíleny a uvolněny se pak vrátíme s otevřeným srdcem i myslí domů
za svými blízkými, rodinami, do života, do světa.

 

A ještě jedna důležitá věc. Ženský svět není zaměřený proti mužům, právě naopak. Vrátí se k Vám žena spokojená, uzdravená, šťastná a milující… a to si myslím stojí za fandění a podporu:-)))

Učitelka meditací, konstelací a také průvodkyně ženských kruhů Světlo Ženy® Sofie Kalyani Sarras říká:
„Nedělejte si z muže kamarádku.“
Když toto děláte, tak se pak nemůžete divit, že máte doma další ženu a ne muže, po kterém toužíte. Proto je fajn mít v životě ženy, kamarádky, přítelkyně a mužům nechat jejich mužství.

 

Pro co největší přínos a využití toho, co cyklus nabízí, doporučuji projít ho celý
a dopřát si tak jakýsi minivýcvik pro sebe samu.

Proměnu dělá především vědomé pravidelné setkávání a konkrétní témata vše podporují.

Můžete se připojit i jen na Vámi vybrané večery.


Vhodné i pro slečny přibližně od 12 let, záleží na tématu
 

Organizační informace

Kdy a kde:

BRNO
v Cestě integrity, www.cestaintegrity.cz
vždy neděle 17:30 – 21:00
Termíny 2021/ 2022: 10. 10., 17. 10., 14. 11., 12. 12., 23. 1., 20. 2., 20. 3., 24. 4., 22. 5., 12. 6.

PRAHA
leden 2022 - prosinec 2023

Vyrovnání
celý cyklus (9 večerů + úvodní večer): 5 250 Kč
3 večery: 1750 Kč
1 večer: 650 Kč
Úvodní a ochutnávkový večer samostatně: 450 Kč

Vhodné i pro slečny přibližně od 12 let, záleží na tématu

Přihlášky
idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017
nebo přes web Cesty integrity www.cestaintegrity.cz