Práce, tvořivost a peníze po žensku

PRÁCE, TVOŘIVOST A PENÍZE PO ŽENSKU

26. května 2021 Praha
2. června 2021 Online

ženský kruh a rituál

V BEZPEČÍ A PODPOŘE ŽENSKÉHO KRUHU SE PODÍVÁME v jemnosti a přitom v hloubce na to,
jaký máme vztah k práci, tvořivosti a vydělávání či přijímání peněz.

Jak se v této oblasti cítíme jako ženy nebo jestli se přizpůsobujeme mužskému světu.
Jak dovolujeme proudit naši tvořivou, sexuální, životní sílu našimi projekty, pracovními povinnostmi,
tvořením čehokoli doma, v naší roli mámy, partnerky, v toku peněz, hojnosti.
Jak se uvolnit do přirozeného ženského plynutí, intuice a tvořivé síly i v oblasti hmoty, peněz, práce.
Jak vidět, respektovat a otevřít se potenciálu cykličnosti i v této oblasti života.
 

PROJDEME RITUÁLEM očisty a léčení našich zranění v oblasti práce, tvořivosti a vydělávání či přijímání peněz,
rituálem obnovení důvěry ve své vnitřní zdroje,
rituálem spojení s našimi hlubokými sny a smyslem života,
rituálem spojení s podstatou tvořivé, sexuální, životní a sebeuzdravující síly v nás
a shopnosti tuto sílu projevit ve všem, co děláme a tvoříme ženským způsobem.
 

Téma práce a peněz by se mohlo zdát ženskému světu vzdálené, ale není tomu tak.
Ženám je vzdálený mužský způsob přístupu k této oblasti, ale existuje i ženský způsob,
který je nám ženám bytostně vlastní a máme pro něj nastavený nervový systém, naši mysl i tělo.
Je to nádhera, když si připomeneme, jak obrovský tvořivý potenciál v sobě neseme
a že můžeme tvořit, pracovat i zacházet s energií peněz po žensku,
což neznamená lítat někde v oblacích (jak se někdy mylně říká),
ale že to může být i velmi uzemněné a zároveň plynoucí, v jasnosti a vědomí si své hodnoty, což je úplný základ všeho.


PŘIPOJ SE A ZAŽIJ ŽENSKÝ KRUH podporující ukotvení ve vnitřní síle,
žití rovně a odvážně v dnešní době, rozvoj talentů, krásy a lásky v každé z nás.


Budeme sdílet svou moudrost, tančit a hýbat se, tvořit, někdy nahlížet téma i přes konstelační metodu
a to vše žensky, jemně, pomalu i dynamicky, vášnivě, divoce i mírně, radostně nebo i smutně a především pravdivě.
Můžeme se uvolnit, být samy sebou, přijímány ostatními ženami bez soudů a komentářů, vzájemně si fandit a přát si štěstí.
 

DOBROVOLNÝ NÁMĚT NA PŘÍPRAVU A PROPOJENÍ S TÉMATEM
Na chvíli se zastav, nalaď se na sebe a polož si tyto otázky:

1) Jaký postoj mám k práci, tvoření a vydělávání či přijímání peněz?
2) Co a jakým způsobem se říkalo u nás doma o práci, penězích a také o roli muže a ženy v této oblasti?
3) Musela jsem si peníze vždy vydělat nebo mi byly i dávány? Jak je umím přijmout?
4) Jak mám v sobě nastavený soulad v naplnění svých snů, smyslu v životě a práce a peněz?

5) Podívej se nebo si vzpomeň na svůj poslední životopis, který jsi někam posílala.
Ohlédni se za svými zaměstnáními. Jaká žena jsi byla tehdy a jaká jsi teď?
6) Podívej se nebo si vzpomeň na své webové stránky nebo projekty, produkty, které jsi tvořila v rámci svého podnikání,
ohlédni se zpět. Jakým způsobem jsi tvořila, pracovala? Jak ses v tom cítila a jak se cítíš ve své práci teď?
7) Podívej se zpět na svůj život, když jsi byla doma s dětmi nebo ses starala o domácnost.
Jakým způsobem jsi tvořila, pracovala, naplňovala své dny? Jak vidíš sebe sama tehdy a jak se vidíš teď?

8) Jak by vypadal Tvůj ideální pracovní, tvůrčí a finanční život? Zastav se a dej si chvíli prostoru na snění.
9) Jak vidíš a vnímáš sebe sama v této oblasti za několik let? Co a jakým způsobem bys chtěla pro sebe vytvářet?

Můžeš si k tomu napsat pár slov a také nakreslit obrázky, jestli chceš.

...a cokoli dalšího Ti přijde...

A tady je hudba, s kterou se můžeš více naladit na tuto krásnou cestu tvořivosti
a pustit si ji, až se budeš připravovat, odpovídat si na otázky a tvořit vizi budoucnosti.
Takto tvoří příroda:
https://www.youtube.com/watch?v=FMrtSHAAPhM


Co bude potřeba pro rituál, napíši přihlášeným ženám.

.............................................................................................................

Ženský kruh v rámci cyklu Ženský svět Ti v jakékoli době přinese:

- pravidelný záchytný a energii dobíjející bod každý měsíc
- podporu a kotvu v chaosu a změnách společnosti, světa
- spojení s vnitřní silou, odvahou a jasností pro kroky a činy v každodenním životě
- uvolnění, uvnitřnění, odpočinek a posílení
- větší sebevědomí, radost a lehkost
- sebepřijetí, uzdravení vztahu sama k sobě, svému tělu, ženství a sexualitě
- vysvobození z konceptů a zvyků nás samých i generací žen za námi
- uzdravení vztahů se ženami, nalezení ženské podpory a sounáležitosti potřebné v náročné době víc než kdy jindy
- uzdravení vztahů s muži
- integraci ženských rolí v životě
- tipy, jak se rozvíjet i mezi jednotlivými setkáními


Ženský svět v respektu a úctě vychází mj. z principů, školy a učení Světlo Ženy®, jehož zakladatelkou a průvodkyní od roku 2004 je Sofie Kalyani Sarras.

A jak to mám k ženskému světu jako takovému já, co mi přinesly ženské kruhy, kudy se ubírala moje cesta, proč právě teď tento cyklus a o co všechno se přitom opírám, co mě posiluje, z čeho vycházím, se dozvíte v mém medailonu psaném pro Prostor 8.
 

Pro co největší přínos a využití toho, co cyklus nabízí, doporučuji projít ho celý. Proměnu dělá především vědomé pravidelné setkávání, konkrétní témata jsou až na druhém místě.
Zároveň se můžete připojit i jen na Vámi vybrané večery.

..............................................................................................................


Organizační informace:

Kde:
- Prostor 8, Šmilovského 8, Praha - Vinohrady, www.prostor8.cz
- Online realizace přes Zoom

Kdy:
18:00 – 21:30

Doporučené vyrovnání jednotlivého večera: 550 Kč
Doporučené vyrovnání jednotlivého ONLINE večera: 500 Kč

Vhodné i pro slečny přibližně od 12 let, záleží na tématu.

Přihlášky: idakeltnerova@seznam.cz, 773 102 017