Ženy v životě - Mastermindová skupina

ŽENY V ŽIVOTĚ

VEČERNÍ SETKÁVÁNÍ PRO OSOBITÉ A VNÍMAVÉ ŽENY
FORMOU MASTERMINDU

 

- osobní rozvoj
- vztahy
- práce a podnikání


Úvodní a ochutnávkové setkání
ne 23. 10. v Brně (18:00 - 21:00)
út 25. 10. Online (18:00 - 21:00)
st 26. 10. v Praze (18:00 - 21:00)

Skupina pro průvodkyně a lektorky začíná
čt 10. 11. (10:00 - 13:00)

 

Mám zájem o skupinu v roce 2023
 

"Provázím výjimečné ženy, které si na nic nehrají,
k realizaci a žití jejich snů a vizí."

1. skupina BRNO
2. skupina ONLINE
3. skupina HALOUNY (u Prahy)

Podzim 2022/ zima 2023
s možností pokračování na jaře 2023
CO VÁM TOTO SETKÁVÁNÍ PŘINESE?


- Větší sílu, jasnost a konkrétní nástroje pro život ženy v současné době.

- Uvolnění se do své osobité cesty, jedinečnosti a lásky k sobě sama.

- Nastartování, rozvoj a udržení změn ve vaší práci, podnikání, vztazích, seberozvoji.

- Vytvoření nebo revize, zdrojování a realizování vaší vize a záměrů.

- Konkrétní posun, změnu a výsledky.

- Nové poznatky, inspirace a doporučení nejen ode mě, ale i dalších žen ze skupiny.

- Podporu a spojení téměř 4 měsíce.

- Komunitu podobně zaměřených a podporujících se žen,
takže na to nebudete samy.

 

Tato skupina je určená pro vnímavé a osobité ženy,
které již mají zkušenosti na poli seberozvoje, životní moudrosti a profesní dráhy
a chtějí se dál posouvat a rozvíjet mezi "svými".

Využívají to, co se už naučily
získávají další již specifické a konkrétně pro ně určené inspirace, informace a podporu
pro realizování jejich vizí a záměrů..

Je otevřený pro ženy, které si na nic nehrají, přejí si tvořit život podle svého a vědí,
že spolu jde vše lépe obzvláště v náročné době.

 

Pravidelné setkávání několika žen v uzavřené skupině přináší bezpečný prostor,
hloubku, podporu při setkáních i mezi nimi
a také motivaci a sílu skutečně udělat to, co jste si předsevzaly.
Hodí se to obzvláště u věcí, do kterých se vám moc nechce, odkládáte je,
máte z nich obavy, nevíte, jak na to nebo k nim ztrácíte motivaci.

 

Oproti klasickému ženskému kruhu nabízí mastermind
více akčních kroků a proměnu v konkrétních tématech a oblastech, která pro skupinu zvolíte.
Slouží také ke sdílení zkušeností, získávání nových poznatků a postupů,
ke spolupráci, sdílení kontaktů, doporučením atd.

Mastermind není jen o podnikání nebo tlaku na výkon,
což některé z vás pravděpodobně zažily v některých podnikatelských kurzech.
Jde o velmi příjemný formát pro setkání a spolupráci,
který podporuje sdílení, vzájemnost, rozvoj a růst.
Mám ho hodně ráda i pro osobní témata.

 


 

PROČ BY VÁS MĚLA ZAJÍMAT PRÁVĚ TATO SKUPINA?
 

Podporuji ženský svět bez obalu a ženy v žití každodenního života.
Po mnoha letech provázení žen je mi více než dříve jasné,
že ačkoli jako ženy máme mnoho darů, talentů a schopností,
počítá se především to, jak to všechno bez velkých gest žijeme v realitě.


Na mnoho žen je v současné době kladeno hodně nároků.
Působí na ně celospolečenská situace, existenční obavy, vztahové potíže
a do toho vstupuje větší a větší touha po vlastní cestě,
naplňování svého poslání a tvoření pro radost i živobytí.

 

Ráda podporuji ženy v tom,
aby to, kdo jsou a co umí, uměly pojmenovat, rozvíjet a žít
a našly pro sebe tu nejlepší cestu a způsob, jak po ní jít.

 

Aplikuji intuitivní realismus, který zahrnuje
duchovnost i zemitost zároveň,
akčnost i klid,
hloubku i lehkost,
 vážnost i humor
,
intuici i obyčejný selský rozum.

 

Bude to koncentrovaně ženské.
Mnoho skupin pro ženy, obzvláště pracovních, fungují mužským způsobem,
jen se tomu dá nálepka ženské, protože tam jsou ženy a mluví se o ženských tématech.

Jiné skupiny jsou zase plné kudrlinek, rozvláčnosti a rozebírání všeho na prvočinitele
a vydává se to za ženskou energii.

A i toto je v pořádku a pro někoho je to tak přesně to nejlepší,
jen v této skupině to budeme mít jinak.

 

VIDEO, KDE SE DOZVÍŠ VÍC


 

JE TATO MASTERMINDOVÁ SKUPINA PRO TEBE?

ANO, pokud jsi žena, která

- má téma nebo témata, na kterých chce pracovat,
- je ochotná pro změnu něco udělat,
- chce si užít společnost a podporu dalších moudrých a zkušených žen,
- přeje si vytvářet ve svém životě příležitosti a nalézat cesty,
- je rozhodnutá přijímat výzvy, být v nich k sobě jemná a zároveň poctivá,
- je připravená dávat sama sobě závazky a plnit je, bez tlaku a přitom s vytrvalostí,
- je ochotná spolupracovat a dělit se o své zkušenosti,
- má smysl pro humor a lehkost nebo se to chce naučit,
- chce se dozvědět a naučit nové věci,
- a hlavně chce prožívat více štěstí, úspěchu, hojnosti, lásky a tak dále. :-)

JUHUUUU, TO JSEM PŘESNĚ JÁ, HLÁSÍM SE

 

CO PRO TUTO SKUPINU NABÍZÍM JÁ?

- vytvoření bezpečného, tvořivého a nesoudícího prostoru pro setkání,
- podporující provázení,
rozhled a životní zkušenost,
- zkušenosti s provázením ženských a konstelačních kruhů (13 let)
a mastermindovými skupinami,
- širokou škálu metod,
- přirozené propojení různorodých žen,
- individuální přístup ke každé ženě,
- přítomnost ve FB skupině.


A V MÉM PODÁNÍ TO BUDE I ZÁBAVA!

 


 

JAK TO VIDÍ A VNÍMAJÍ ŽENY,
KTERÉ UŽ SETKÁVÁNÍ SE MNOU ZAŽILY?

 

VIDEOROZHOVOR O ŽENSKÉM SVĚTĚ A KRUZÍCH
Ida Sára Keltnerová a Kateřina Šilarová

 

VIDEOROZHOVOR O KONSTELACÍCH
Ida Sára Keltnerová a Kateřina Šilarová


Ida Sára mně postupně mění život, jeho kvalitu, přináší nové úhly pohledu, jasnost a uvědomění.
Mám na ní ráda lehkost a humor. Slova. Jít k věci. Otevřené srdce. Pevné obětí. Originalitu.
Někdy je náročné v tomto světě být ženou
a proto přeji každé ženě, aby mohla pravidelně přicházet mezi další ženy
a měla pro sebe podporu, kterou potřebuje.

Kateřina Šilarová
průvodkyně konstelačními náhledy a (fen)kinezioložka
www.katerinasilarova.cz

 

Setkání s Tebou mi přináší bezpečné místo pro mě, porozumění,
možnost zanořit se sama do sebe bez pocitu zklamání, bez tlaku a vynořit se nově a šťastnější.
Na Tvém provázení a tím i na Tobě je pro mě jedinečná Tvoje schopnost naslouchání, empatie, netlačení
a úžasná laskavost při kladení krásně zacílených otázek.
Obdivuji Tvou intuici a schopnost být vedena proudem života.

Veronika Poláčková
majitelka a provozovatelka Čajovny Na radosti
www.cajovnakromeriz.cz

 

Vždycky mi setkání s Tebou přineslo silný zlom ve vnímání situace.
Desiluze, uvolnění, nehrocení.
Líbí se mi, že situaci vnímáš prakticky s vědomím toho, kdo opravdu jsme.
Spojení toho, že stojíš nohama na zemi,
situaci dokážeš vnímat prakticky, selským rozumem a přitom se to Třpytí.
Vím, že v provázení s Tebou je prostor jak pro větu “klaním se”,
tak pro větu “doprdele, to jsem posrala”.
 Přijde mi, že i z mála dokážeš vytěžit maximum a prostor, prostředky, místo, okolnosti uzpůsobit
a spříst na maximum ve prospěch záměru.

Sofia Lilianna Nezvalová
tvůrkyně krásy a vědomého života mladé generace

 


CO NÁS ČEKÁ?

Každá žena má na setkání stejně dlouhý vyhrazený čas
na své téma, sdílení, požádání o radu, doporučení a tipy.

Z každého setkání si kromě podpory, osobních rad a inspirace odnese také konkrétní kroky,
které se rozhodne do příštího setkání udělat.

Na každém setkání bude možnost využít tzv. horké křeslo pro jednu ženu ze skupiny,
která tak dostane příležitost podívat se na své téma podrobněji, hlouběji
a bude jí věnován delší čas, pokud se tak domluvíme
nebo zařadíme na každém setkání jednu podporující a rozvojovou techniku pro všechny. 

Pro vzájemné fandění, otázky, dolaďování atd. slouží v průběhu setkávání uzavřená FB skupina.

Do této skupiny budu přidávat ještě další podpůrné tipy a techniky podle oblastí,
které v průběhu otevřeme popř. mimořádná vysílání s odpověďmi na otázky.

 

JAK A KDY?

Fyzicky nebo přes zoom se setkáme 7x v intervalu 1 x 14 dnů.
Pouze přes vánoce bude pauza delší.
Po celou dobu bude možnost spojení i ve FB skupince.

Začneme v říjnu a využijeme tak intenzivní podzimní období,
kdy jsou dobré podmínky na změny v životě,
na třídění, vyjasňování, pouštění starých přesvědčení, zvyků, dokončování.
Zahrneme do procesu vánoční období, které vede do hloubky,
spojení s Duší, životní cestou a také odpočinkem.
Projdeme přelomem a začátkem roku a budeme mít tak prostor na přehodnocování cesty
a klíčení nových vizí v první polovině ledna.


TO POTŘEBUJI A HLÁSÍM SE

a já se na Tebe těším!
Přeji každé ženě, aby si toto pro sebe dopřála.

Ida Sára K.
 

TERMÍNY

Brno
Cesta integrity, Nálepkova 197/14, Brno - Jundrov
skupinu otevírám na jaře a bude určená hlavně pro osobní témata,
není na prvním místě zaměřena na rozvoj podnikání,
přestože pracovní oblast do života ženy patří.
Zájemkyně o jarní cyklus, ozvěte se.

neděle 18:00 - 21:00

Online
Živá zoom setkání.
Skupinu otevírám na jaře a bude určená hlavně pro osobní témata,
není na prvním místě zaměřena na rozvoj podnikání,
přestože pracovní oblast do života ženy patří.
Zájemkyně o jarní cyklus, ozvěte se.

úterý 18:00 - 21:00

Halouny (Řevnice) u Prahy
čtvrtek 10. 11., 24. 11., 8. 12., 5. 1., 19. 1., 2. 2., 14. 2.
10:00 - 13:00
tato skupina je vyhrazená pro lektorky, průvodkyně
a ženy zkušené na poli seberozvoje.
Skupina je již naplněna a běží.
Zájemkyně o stejně zaměřenou skupinu na jaře, ozvěte se.

 

DOPORUČENÉ VYROVNÁNÍ


celá skupina 7 setkání:

5500 Kč
nebo
splátky 3 x 1950 Kč

4900 Kč
nebo 
splátky 3 x 1750 Kč
Pro ženy, které u mě absolvovaly:
roční Konstelační cyklus
nebo roční cyklus ženských kruhů a rituálů Ženský svět
nebo Šamanský cyklus konstelací v Rytmu roku

 

HLÁSÍM SE, UŽ SE TĚŠÍM

Po přihlášení na skupinu vám zašlu vstupní dotazník,
aby sis ujasnila záměr pro tuto skupinu a naladila se na celý proces
a já věděla více o Tvých očekáváních a záměrech.

Ženy do skupiny vybírám tak, aby k sobě ladily v záměrech a také zkušenostech.
Může se tedy stát, že některé ženě skupinu nedoporučím.

POTŘEBUJI SE JEŠTĚ NA NĚCO ZEPTAT

 

Podrobněji k vyrovnání:
Toto vyrovnání není platba "za" provázení.
Je to vyrovnání za můj čas, pozornost atd.
Přináší finanční prostředky pro můj život, další studium a rozvoj.

Můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat.
Můžete přispět i méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje.
Jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání.