Lektor konstelací

Lektor konstelací se většinou naučí vést konstelace na výcviku, který je na konstelace zaměřený. Já jsem prošla výcvikem "Systemické konstelace a spirituální inteligence" u Sofie Kalyani Sarras (Kalyani P. Maškové) a Pavla Veselého. Oni prošli výcvikem u Bhagata J. Zeilhofera. Součástí výcviku jsou i dny praxe, kdy se budoucí lektor účastní konstelačních seminářů jako účastník, učí se a také se proměňuje konstelacemi, které jsou stavěny na jeho vlastní témata. Cílem výcviku je připravit se i vnitřně na vedení konstelací, to znamená, že se především sám budoucí lektor očišťuje a proměňuje. Je to tedy více než rok intenzivní práce sám na sobě. Kromě "techniky" vedení konstelací jsou na výcviku předávány také informace o širších zákonitostech, které platí v jednotlivých systémech. Jak už z názvu mnou absolvovaného výcviku vyplývá, byla zde přítomna také výuka spirituálních souvislostí, meditací a podpora otevírání se lektora širším rovinám a celkům, setrvání a vycházení z Prázdna.

Říká se, že co lektor konstelací, to jiné konstelace. Je pravda, že lze za prvé do určité míry rozpoznat "školu", to znamená přístup těch, kteří lektora učili vést konstelace, a za druhé vždy do celého procesu vnáší lektor sám sebe, své zkušenosti, svůj přístup. Konstelace se potom odehrávají v různé hloubce a v různých úrovních. To, jak moc je shopen lektor otevřít se vyššímu vedení, jak je schopen odevzdat se do Proudu, být v Přítomnosti, vycházet z Prázdna - být ve službě Tomu vyššímu a následovat přesně to, co ukazuje konstelace místo svých předpokladů a toho jak by to mělo být, jak moc je schopen vidět obraz konstelace a číst v něm atd., je přímo úměrné jeho osobní cestě proměny, míře vnitřní čistoty a spojení se Sebou. Záleží tedy velmi na tom, čím sám lektor prošel. V této souvislosti vidím pro sebe obrovský přínos všech seminářů, výcviků, tréninků, meditací, kterými jsem prošla, všech konstelací, které byly postaveny na má témata i témata druhých. Z toho všeho bych chtěla vyzdvihnout především rovinu meditací, které pomáhají v jasnosti, v odevzdání se a důvěře ve Vyšší vedení, v poznání kdo jsem. Bez této roviny je snadné se ztratit v tématech a hrách nižších rovin. Děkuji duchovní Mistryni Sofii Kalyani i dlaším Mistrům za vedení, učení a nesení.

Zatím je mým poznáním a zkušeností z Cesty, že nestačí věnovat se pouze jedné úrovni, nestačí věnovat se pouze konstelacím a zabývat se rodem, nestačí pouze zabývat se tělem třeba při tanci, nestačí zabývat se pouze sexuální energií při tantře, nestačí jen meditovat. Každý způsob, každá technika, každá metoda, proměňuje určitou úroveň v nás a když chci být celá, spojená, tak potřebuji poznat, pročišťovat, proměňovat, naplňovat a postupně se cítit doma na všech úrovních sebe. To je ta barevnost cesty. Pravdou je, že bez proudící energie v rodech, bez proměny rodových témat v nás samých máme pro život jen část energie, pořád nás bude něco držet zpátky, chybí kořeny. Proto přeji všem bytostem, aby v sobě našly odvahu a sílu podívat se na své rody a poznat své místo v nich, spojit se s jejich silou a i díky tomu se stát svobodnějšími Bytostmi.
 

KONSTELACE A JÁ

Pamatuji si, jak silná byla pro mě moje první konstelace, jak jsem v podstatě okamžitě pocítila na sobě změny, úlevu, odlehčení. Pamatuji se, jak jsem plakala večer vděčností v posteli po babičce, když jsem přijela záhy po konstelaci na víkend k rodičům. Cítila jsem takovou lásku ke svým předkům a hrdost, že jsem dcera tohoto rodu, že k nim patřím, cítila jsem při kontaktu s rodiči teplo, které jsem do té doby neznala, nerozčilovaly mě najednou věci, u kterých jsem dřív skřípala zuby a říkala si, že takhle jako oni žít nebudu. A to byl teprve začátek.

Vyzkoušela jsem si sama na sobě transformační sílu konstelací a jejich osvobozující efekt a už jsem se jich nevzdala. Začala jsem pravidelně jezdit na konstelační semináře a kousek po kousku proměňovat v sobě svoje témata, které mě trápily. Úcta ke konstelacím a k celému konstelačnímu poli, vděčnost, že se takovým jednoduchým způsobem mohou dít zázraky roste neustále. Znovu a znovu mě překvapují, znovu a znovu jsem v úžasu. To, co je pro mě u konstelací zásadní je jejich pravdivost, hloubka a jasnost a to vše v Lásce, Moudrosti a Řádu.

Když Sofie Kalyani s Pavlem vypsali první ročník výcviku konstelací, moje rozhodnutí do toho jít, bylo téměř okamžité. Neměla jsem tehdy záměr vést konstelace a být lektorkou. Mým záměrem byla moje proměna, práce na sobě, naučit se zákonům, které platí pro Život tady na Zemi a vědomě je žít v každodenním životě. Pavel přirovnal svůj výcvik k rok a půl trvající intenzivní pračce a já se svojí zkušeností se k tomuto přirovnání připojuji. Vyprání bylo úžasné a poctivé. Děkuji svým učitelům za vedení, učení a za jejich trpělivost, lásku a podporu.

I když jsem nyní lektorkou konstelací, tak to neznamená, že mám "hotovo". Výcvik je vlastně teprve začátek. Každá mnou postavená konstelace mne učí, každou konstelací, u které jsem přítomna v jakékoli roli, se rozkrývá další kousek z mozaiky života, každou konstelací, která je postavena na moje téma, když jdu na konstelační seminář jako účastnice, se prozařuji já i celý můj rod. Za těmi těžkými věcmi v rodě najednou začínají také prosvítat ty velké dary a poklady, které v něm jsou, a to má smysl.

Děkuji svým fyzickým rodičům, že jsem díky nim mohla přijít sem na Zem, že jsem se díky nim narodila, děkuji jim za život. Děkuji za vše, co mně dali a naučili, děkuji jim za podporu, kterou neustále cítím a dostává se mi jí v té největší míře, jaká je teď možná. Děkuji svým nebeským rodičům, že jsem tou, která Jsem. Děkuji sama sobě, že jdu Cestou a probouzím se k Sobě.