Máma

MÁMAMáma, první nejbližší fyzický i citový vztah v Životě.
Jak ovlivňuje a podmiňuje všechny naše další kroky?
Má smysl se tím zabývat hluboce a přitom i s humorem.


 

 • Jaké kvality nám do života přináší naše máma?
 • Proč se chováme stejně jako naše matky, i když jsme to nikdy nechtěly, ale nemůžeme si pomoct?
 • Jak se to stalo, že se Vaše žena chová jako Vaše matka nebo se spolu nemohou vystát?
 • Jak vztah s mámou ovlivňuje citový, intimní a partnerský život dcer i synů?
 • Jaké další oblasti našeho života ovlivňuje život naší mámy a jejích předků?
 • Jak změnit nezdravé připoutání k mámě, vystoupit z jejího vlivu, stát se dospělým?
 • Jak naopak konečně dojít do mateřské náruče a uvolnit se?
 • Kdy a jak se rozpouští pomyslné pupeční šňůry?
 • Co pro nás místo mámy nikdy nemůžou udělat naše děti nebo partneři/ky, i když se o to často snaží?
 • Co pro naši mámu nikdy nemůžeme udělat my jako děti, i kdybychom fakt hodně chtěli?
 • Co to znamená být vědomou mámou?

…a mnohem víc…


Aktuálně 25. 9. 2019: Pár slov k večeru Máma k situaci, která se opakuje každý rok:-)

Nebojte se přijít…nebo se klidně bojte:-) ale nenechte se svým strachem zastavit.
Když mi během jednoho dne hned několik lidí řeklo nebo napsalo, že by rádi přišli na téma Máma, ale neví jestli jim to vyjde nebo jestli mají přijít, že je vlastně s mámou všechno docela a relativně v klidu, tak jestli do toho šťourat, nebo že se jim do toho moc nechce, protože cítí, že to zase tak moc v klidu není a znamenalo by to se s tím potkat a jít fakt do sebe, tak jsem si řekla, že to asi není náhoda a že se asi děje něco podobného jako loni v tématu Táta.
Ano, znamená to jít do sebe, ano znamená to šťournout do něčeho, co stejně v sobě máme, ale dokud to úplně netříská nebo neexploduje, tak si pokoušíme namluvit, že to neexistuje a že se všechno nějak vyřeší samo časem, ano, znamená to dotknout se citlivosti a křehkosti v sobě.
A také to znamená, že když to uděláme, uleví se nám, přijde jemnost, láskyplnost a laskavost k sobě i druhým, přijde síla pro život, zahojí se emoční rány či ranky staré kdo ví jak dlouho, vytečou slzy, které na to už dlouho čekají, po tváři se rozlije úsměv a klid, který si tolik přejeme, dovyživí se něco hlubokého v nás.
Každý má mámu a každý potřebuje její lásku a něhu ať je mu kolik chce let, ať je máma ještě tady nebo už na druhém břehu.
Je zdravé si to přiznat a jít tomu naproti…:-)

 

Vztah k našim maminkám se často naruší, už když jsme u nich v bříšku.
V prenatální době jsme extrémně citliví na myšlenky, emoce i pocity naší mámy. Vnímáme vše, co ona prožívá, a vepisuje se to do našeho nervového systému.

Zároveň se již v této době začínají kódovat do buněk zápisy z rodu, tzn. vliv zkušeností a osudů našich předků, včetně naší mámy. Ne všechny jejich osudy byly šťastné a harmonické, ne všechny bolesti, útrapy a příkoří byly plně prožity a odpuštěny, neproběhlo smíření a přijetí. Ne všichni si dovolili prožívat naplno Lásku a Štěstí. V rodech nepanuje klid.

To má samozřejmě vliv i na naše mámy, které pak nemohou být plně přítomné pro svoje děti a děti to vnímají jako nenaplněný vztah, odcizení, nedůvěru, osamocení nebo od svých dětí nevědomě lásku, kterou nedostaly od svých rodičů a děti to prožívají jako tlak, nesvobodu, manipulaci, dominanci. V dospělosti si potom všechny tyto pocity a z nich vyplývající způsoby jednání a komunikace přinášejí nevědomě do svých partnerských vztahů a přenášejí je dále také na svoje děti.

A tak to jde generacemi stále dál, dokud někdo nenajde odvahu pořádně se na celou situaci podívat, uvidět tyto vlivy, vystoupit z nich a tím obnovit proud Lásky.

 

Pokud se zajímáte o téma partnerství a sexualita, doporučujeme projít prvními částmi cyklu Máma, Táta, Děti. Bez jasného vztahu k mámě a tátovi se zdravé partnerství buduje velmi obtížně.
Stejně tak teprve máme‐li jasno ve svém místě dítěte, můžeme se stát skutečně dospělými a vybudovat zdravý partnerský vztah.
Pokud Vás trápí spíše oblast pracovní a finanční, i v tomto případě doporučuji projít tématy předchozími. Mnoho firem vzniklo nevědomě z potřeby uznání a spojení se svými rodiči. Mnoho finančních potíží je způsobeno necítěním a neprožíváním lásky.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové a hlavně co nejvíce praktické.
Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme otázkám, které v rámci daného tématu zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.

Součástí večera je
úvod k tématu
prožitkové skupinové konstelace pro všechny účastníky
otázky a odpovědi
individuální konstelační náhled k tématu pro každého.


Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých témat, která si vyberete,
cyklus je otevřený všem zájemcům, začátečníkům i pokročilým.


Více zde: https://www.idasara.cz/sluzby/konstelace/cyklus-konstelacnich-veceru/vice-o-cyklu/


Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují.
cyklus je otevřený všem zájemcům, začátečníkům i pokročilým.

Více o celém cyklu si můžete přečíst zde.