Konzultace po telefonu

TELEFONICKÁ KONZULTACE A PROVÁZENÍ


KDY JE VHODNÉ?

- potřebujete akutní konzultaci, provázení

- potřebujete podporu v nějaké situaci, nebýt na to sami

- potřebujete něco doťuknout, ujasnit si nebo máte nějakou otázku

- potřebujete podporu a udržovací krátkou konzultaci mezi sezeními

- potřebujete připomenout váš směr, záměr, hodnotu, když se zrovna nedaří
a ztrácíte elán pro naplnění vašich cílů

- potřebujete žensky sdílet a někoho kdo vám fandí

- potřebujete někoho, kdo naslouchá a vytváří energeticky prostor pro to,
abyste si utřídili myšlenky a našli svou cestu

- je pro Vás tento způsob provázení ten správný
(nemusíte vždy chtít osobní setkání nebo videohovor)

 

JAK PROBÍHÁ?

- v akutním případě zkuste zavolat hned
a buď se Vám budu moci věnovat nebo Vám sdělím možný čas

- jinak v předem domluvený čas
(domluva telefonicky, SMS, e-mailem)

 

JAK TO FUNGUJE?

Nejedná se o klasickou "mluvenou" terapii a provázení,
ale skutečné naladění se na vás i na dálku
a provázení tak, aby to pro Vás bylo co nejpřínosnější.
Pracuji u toho i energeticky, využívám vhled, vnitřní vedení a otázky.
Je to jako bych seděla přímo vedle vás.
A někdy je důležité i to, že s vámi někdo na dálku po telefonu dýchá,
pomyslně vás drží a řekne, že všechno bude dobrý.

 

DOPORUČENÉ VYROVNÁNÍ

do 10 min 150 Kč
do 20 min 300 Kč
do 30 min 500 Kč
do 45 min 750 Kč
do 60 min 1000 Kč
každých dalších 15 min 250 Kč

vyrovnání zašlete prosím na účet: 846929163/0800


Podrobněji k vyrovnání:
Toto vyrovnání není platba "za" provázení.
Je to vyrovnání za můj čas, pozornost atd.
Přináší finanční prostředky pro můj život, další studium a rozvoj.

Můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat.
Můžete přispět i méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje.
Jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání.