Konzultace, provázení a sezení NLP

Provázení - konzultace systemické, psychosomatické, somatické a emoční metody
Telefonické konzultace a provázení - jednorázové, pravidelné
Sezení NLP a/nebo hypnóza podle Ericksona práce s vědomou a nevědomou myslí, nervovým systémem