3 zdroje síly - záznam webináře zdarma

 
 

3 ZDROJE SÍLY
pro zvládání výzev v obtížné době
 
ZÁZNAM WEBINÁŘE ZDARMA
 
 
 

Na tomto webináři se díváme do hloubky na 3 zdroje síly,
které vám pomohou projít obtížnými obdobími a jít dál moudřejší a silnější.
 

V obtížných dobách více než kdy jindy potřebujeme pevně držet v rukou kormidlo,
držet svůj kurz a vědět, jak proplouvat bouřemi.

A to se nenaučí a nestane samo.
 
Proto k těmto dovednostem pomáhám lidem nejvíc, jak mohu.
To, co říkám svým klientům individuálně nebo na skupinách mnoho let
a co je vyzkoušeno životem mnohých nabízím teď v ucelené podobě i vám.
 

 
CO JE TYPICKÉ PRO OBTÍŽNÁ OBDOBÍ?
 

Většina z nás prožila v nedávné době nebo prožívá právě teď transformační, přelomové
nebo jiným způsobem náročnější období
v jedné nebo více základních životních oblastech.
Jednoduše řečeno někdy je toho na nás prostě moc.

 

Jedna věc je osobní cesta a vývoj každého z nás, kam patří změny,
které nejsou vždy úplně příjemné, a druhá věc je působení vnějších okolností,
celkové situace a dění ve společnosti i ve světě.

 

Ať chceme nebo ne, žijeme teď a tady a v každodenním životě čelíme mnoha výzvám,
působí na nás informace, postoje a názory druhých lidí, celková nálada či nenálada,
okolní strachy, nervozita a tlak abychom dělali něco, co nechceme, vnitřní nestabilita,
obavy z budoucnosti a také vztahové a rodinné potíže.

 

Člověk potom mnohem snadněji ztrácí pevnou půdu pod nohama a také svůj směr,
přestává snít a vytvářet nové věci a místo toho hasí jen to,
co je nejakutnější a stíhá jen běžnou operativu.
Dostává se v něm do rozporu touha tvořit a realizovat sebe sama s požadavky,
které na něj klade rodina, finanční situace nebo pracovní závazky.
Mnohem snadněji začne pochybovat o sobě, své cestě, smyslu toho všeho
nebo ztrácí sílu, odvahu a naději jít dál.

 

Pro ženy k tomu všemu vstupují do hry ještě typická ženská témata
spojená s vlastní hodnotou,
volbou mezi časem pro sebe, partnera, děti, práci a tvoření,
srovnáváním se s ostatními ženami, sebevědomím
a také zranitelností přes vztahy a mateřství.


To znám a chci vědět, jak z toho ven
 

CO POMÁHÁ?

Proto více než kdy jindy má smysl se vzájemně podporovat,
nacházet pro sebe prostor uvolnění a podpory,
věnovat pozornost svým zdrojům a koncentrovat se na svou sílu a vytrvalost.

Je nezbytné vnášet do svého života nové možnosti, zkoušet nové věci,
nenechat si vzít čas na zastavení, odpočinek a naladění na sebe
a dávat prostor radosti a dělání věcí jen tak.

Je nápomocné a užitečné pracovat nejen se svým tělem a energií,
ale také s myslí, která vytváří naši realitu,
vyjasňovat si své vize a záměry a držet se jich ve chvílích pochybností.

Potřebujeme pro to využívat všechny nástroje,
které máme k dispozici z vnitřního i vnějšího světa tak,
abychom těmito obdobími prošli a mohli jít dál moudřejší a silnější.

Přeji si vědět, jak na to