Minikonstelace a náhledy

MINIKONSTELACE A NÁHLEDY PRO ŽIVOTNÍ FLOW

večerní workshop s kratšími konstelacemi a konstelačními náhledy
pro aktuální rozhodování, posun a flow v životě

BRNO
13. dubna, 8. června

vždy 18:00 - 21:00

 

K ČEMU VÁM TO BUDE UŽITEČNÉ?

⁕ Potřebujete se rozhodnout o nějakém kroku ve svém životě?

⁕ Hodí se vám zjistit co se právě děje ve vašem nitru, vztazích, práci, zdraví atd.?

⁕ Stačí vám někdy nasměrování a první kroky a pak už víte kudy a jak dál
a nepotřebujete na všechno terapii?

⁕ Jste otevření i efektivním a rychlým řešením bez zbytečného rozšťourávání?
 

Pokud ano, tak přijďte na jeden nebo na všechny večery minikonstelací pro životní flow.

PŘIJDU, HLÁSÍM SE 

PRO KOHO A PRO JAKÉ SITUACE JSOU MINIKONSTELACE VHODNÉ?


⁕ Ne vždycky potřebujete postavení celé konstelace a řešení do hloubky nějakého tématu.

⁕ Ne vždycky vás něco trápí natolik, abyste se objednali na terapii nebo provázení.

⁕ Obzvláště pokud jste již zkušení a máte hodně za sebou, tak prostě žijete každodenní život
a potřeba hlubších zásahů zvenku se zmenšuje.

Pokud jste méně zkušení, je pochopitelné, že se chcete postupně přiučit o konstelacích,
životních principech, inspirovat se a nemuset se hned rozhodnout pro celodenní hluboký seminář.

⁕ Nebo jednoduše máte málo času a přitom potřebujete čas od času na něco mrknout,
rozklíčovat, pohnout se dopředu.


⁕ Hodí se vám vhled do souvislostí a podpora
pro udržení plynulého flow v Životě?


⁕ Hodí se Vám inspirace a rozhýbání energie změny v životě
aniž byste absolvovali celodenní seminář?


⁕ Hodí se Vám za minimum času získat maximální možný výsledek?

 

TAK PRÁVĚ PRO VÁS JSOU MINIKONSTELACE PRO ŽIVOTNÍ FLOW URČEČNY.
 

TO CHCI, TO SE MI HODÍ

 


CO VÁS NA MINIKONSTELACÍCH ČEKÁ?

⁕ Minikonstelace s náhledem situace a prvními kroky změny pro 4 účastníky
(25 min/ 1 minikonstelace)


⁕ Konstelační náhled ve dvojici nebo trojici pro každého účastníka
(10 min/ 1 náhled)

⁕ Účast, prožitek a učení se v rolích zástupců v konstelacích a náhledech ostatních účastníků
(kdykoli vás někdo do role vybere)


Tato metoda a možnost vznikla díky mým zkušenostem načerpaným za mnoho let
provázení konstelačních seminářů a individuálních konstelací,
díky schopnosti a odvaze inovovat a experimentovat
a také díky darům, schopnostem a talentům, které mi byly svěřeny.


Výsledkem je, že umím velmi rychle vystihnout podstatu zadání, nadefinovat role a proměnné
a také rychle vidět, co se v konstelaci děje a co pomůže, aby se mohla pohnout kupředu.

Díky konstelačním i dalším zkušenostem umím udržet vibraci a hloubku energetického pole
pro minikonstelace i náhledy, které se potom dějí hluboce, rychle a ve velké jasnosti. 


Místa pro minikonstelace (25min) se losují. Dáme tak důvěru Vyšší moci:-)
 

Můžete přijít jednorázově na jeden večer nebo si dopřát pravidelnou podporu svého životního flow
a zajistit si místo na všech večerech.

JASNĚ, PŘIJDU

 

DOPORUČENÍ A TIP PRO ŽENY!

Pokud chcete podpořit své životní flow každý měsíc,
doplňte minikonstelační večery o ženské večírky,
na kterých bude možnost sdílení, tvoření
a také náhledového výkladu karet nebo konstelačního náhledu.

Více informací najdete zde

 

ORGANIZACE A PŘIHLÁŠKY

KDY A KDE

čtvrtky 13. 4., 8. 6. od 18:00 do 21:00 Brno - Jundrov, Cesta integrity, www.cestaintegrity.cz


DOPORUČENÉ VYROVNÁNÍ

630 Kč/ 1 večer, 1600 Kč/ 3 večery (sezóna jaro 2023)
v případě zájmu budeme pokračovat na podzim.

Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech. Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání. Platbu je také možné po domluvě rozložit. Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit!

Vaše místo je rezervováno po odeslání přihlášky a rezervace potvrzena uhrazením zálohy 300 Kč nebo celé částky 630 Kč/ 1600 Kč na účet 846929163/0800. Před odesláním platby se ujistěte, že je volné místo.

PŘIHLÁŠKY
Přihlašte se přes přihlašovací formulář

STORNO PODMÍNKY
V případě zrušení účasti více než 1 týden před setkáním (den setkání minus 7 celých dnů) se záloha vrací.
V případě zrušení Vaší účasti méně než 1 týden před setkáním se záloha nevrací a je využita na uhrazení již vzniklých nákladů na pronájem, cestu, mou práci a možné propadnutí místa.
V případě, že za sebe najdete náhradníka, může být platba využita pro něj. Pokud najdu náhradníka já, platbu Vám vrátím sníženou o 100 Kč jako vyrovnání za mou práci navíc spojenou s informováním o volném místě a komunikaci s novým zájemcem. 

Pokud se hlásíte méně než týden před setkáním, můžete svou přihlášku zrušit do 24 hodin, potom je již vaše přihláška závazná a platí pro vás storno podmínky v plném rozsahu.

Podrobnější informace k semináři a co s sebou budou zaslány přihlášeným účastníkům