Esenciální léčení

KDY ESENCIÁLNÍ LÉČENÍ POMÁHÁ?

 • fyzická a psychická nepohoda
 • zdravotní a psychické potíže
 • fyzická a psychická traumata
 • šokové stavy
 • emoční nestabilita
 • témata z prenatálu, porodu a ranného dětství
 • touha prohloubit spojení se sebou
 • stres
 • napětí
 • zmatek
 • přetížení atd.
   

JAK ESENCIÁLNÍ LÉČENÍ PŮSOBÍ?

SETKÁNÍ V TICHU S DOTYKEM NA HLAVĚ
...v uvolnění těla, nepřekážení Proudu, se děje samo ze Sebe...
...v náruči Univerza - Prázdna...
...v Jednom Dechu...
...hluboké spočinutí...
...TICHO...KLID...JSEM...

PŮSOBÍ NA VŠECHNY ROVINY NAŠEHO BYTÍ
tělo (orgány, svaly i kosti), emoce, mysl, Duši, nervový systém, hormonální systém, energetický systém.

JE TO CELOSTNÍ "METODA"
Všechny částli nás samých jsou harmonizovány, uvolňovány, léčeny - zdraveny, aktivuje se sebeléčebný mechanismus.

AKTIVUJE KÓD ZDRAVÍ


JAK ESENCIÁLNÍ LÉČENÍ PROBÍHÁ?

 • úvodní rozhovor, záměr
 • vysvětlení "metody", jak vše bude probíhat, časový rámec
 • v pohodlném oblečení, leh většinou na zádech na masážním lehátku nebo na podložce na zemi
 • slovní provázení do většího kontaktu se sebou, tělem, dechem
 • vlastní léčení s dotykem rukou na ramenou a hlavě
 • závěrečné doplynutí, slovní provázení zpět do kontaktu s tělem, časem, prostorem
 • závěrečná doporučení
   

PODSTATA ESENCIÁLNÍHO LÉČENÍ, MOJI UČITELÉ

Výcvik Esenciální léčení jsem absolvovala u Gaia (Klaus-Michael Zipf), který k němu píše na svém   webu  
"Jedno sezení s esenciálním léčením může vést k hlubokému uvolnění, které může vyvolat léčivou reorganizaci nervového systému a podvědomí. Nevědomé vzorce, které Ti brání být tělesně i mentálně zdravý, mohou být bez námahy rozpoznány a uvolněny."

Dlouhodobě jsem pro to, abych mohla Esenciální léčení nabízet, učena, trénována a proměňována mj.  Živými meditacemi Královské Cesty a učením Kdo jsem já? pod vedením Sofie Kalyani Sarras www.kalyani.cz
a spojením s dalšími duchovními učiteli a Mistry Prázdna, Středu, Neduality.
Nejde zde totiž v názvu o esenci jako vůni třeba květin,
ale o ESENCI - Podstatu všeho - Univerzum - Prvotní stav - Prázdno

 

DOPORUČENÉ VYROVNÁNÍ

pro Jílové u Prahy

1 léčení 90 min
1 400 Kč

3 na sebe navazující léčení v rozmezí několika dnů 3 600 Kč (ušetříte 600 Kč)
toto je doporučeno obzvláště při náročnějších fyzických a psychických "stavech"
nebo pro větší hloubku spojení se Sebou

3 na sebe navazující léčení v rozmezí několika týdnů 3 600 Kč (ušetříte 600 Kč)
pro pravidelnou péči o sebe.
 

pro Prahu, Brno, Plzeň a jiná města

1 léčení 90 min
1 700 Kč

zahrnuje náklady na pronájem prostor,
náklady na cestu ani ubytování do vyrovnání nezahrnuji, snažím se, aby cena pro Vás byla co nejvíce přijatelná

3 na sebe navazující léčení v rozmezí několika dnů 4 500 Kč (ušetříte 600 Kč)
toto je doporučeno obzvláště při náročnějších fyzických a psychických "stavech"
nebo pro větší hloubku spojení se Sebou

3 na sebe navazující léčení v rozmezí několika týdnů 4 500 Kč (ušetříte 600 Kč)
pro pravidelnou péči o sebe.

zahrnuje náklady na pronájem prostor,
náklady na cestu ani ubytování do vyrovnání nezahrnuji, snažím se, aby cena pro Vás byla co nejvíce přijatelná
 

Podrobněji k vyrovnání:

Toto vyrovnání není platba za Esenciální léčení.
Je to vyrovnání za můj čas, pozornost atd.
Přináší finanční prostředky pro můj život, další studium a rozvoj,
abych mohla Esenciálním léčením a dalším provázet, abych na to měla prostor.
Esenciální léčení ani nic dalšího, co přichází z jemněhmotných rovin, zaplatit nelze.
Nelze si to objednat ani koupit.

Můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat.
Můžete přispět i méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje.
Jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání.