INDIVIDUÁLNÍ PROVÁZENÍ - KONZULTACE (osobně, telefonicky)

KDY JE VHODNÉ PŘIJÍT NA INDIVIDUÁLNÍ PROVÁZENÍ - KONZULTACI?

KDYŽ JSTE V NĚJAKÉ SITUACI NEBO PROBLÉMU, KDY NEVÍTE JAK DÁL NEBO JE TOHO PROSTĚ PŘÍLIŠ
 

V tom případě je přínosné přijít k někomu, kdo je v nadhledu.
Problém nevidí jako problém, ale prostě jako situaci - výzvu,
v které bývá ukryto mnohem víc, než se na první pohled zdá a to i v tom pozitivním smyslu,
přijít k někomu, kdo si je vědom víceúrovňovosti všeho.
Pomůže Vám objevit cestu a řešení, které v Sobě už stejně nesete, aktivovat Vaši vnitřní moudrost.
Pomůže Vám zorientovat se a najít stabilitu v rozbouřených vodách.

KDYŽ CHCETE NA SOBĚ PRACOVAT, PROMĚŇOVAT SE A RŮST

V tom případě je přínosem přijít k někomu, kdo Vám věří, fandí a pomáhá nalézat cesty, jak Váš záměr uskutečnit.

KDYŽ POTŘEBUJETE SPOČINOUT, ZASTAVIT SE A NELÉZT TROCHU KLIDU.
MLUVIT S NĚKÝM KDO NASLOUCHÁ, KDO VÁS VIDÍ A SLYŠÍ.
SPOJIT SE ZASE SAMI SE SEBOU.
NALÉZT ROVNOVÁHU.

 

S JAKÝMI TÉMATY MŮŽETE PŘIJÍT?

Téma může být jakékoli, týkající se zdraví, práce, vztahů s druhými, vztahu se Sebou,
cokoli kde cítíte, že chcete a potřebujete podpořit, provést, že Vám samotným to nejde.

Téma v Sobě nesete Vy a také jasný impulz, že ke mně chcete přijít.
To úplně stačí, ostatní se děje v Přítomném okamžiku.

JAK INDIVIDUÁLNÍ PROVÁZENÍ - KONZULTACE PROBÍHÁ?

Většinou je využívána konstelační technika v individuálních konstelacích či náhledech, dotazování, provázení po úrovních, obracení k Sobě, práce s dechem, pozorností a uvědomování si Sebe v Podstatě (atmavičara).
Důležité je nejen mentální pochopení, ale také cítění a prožívání v těle, emoce.
Je-li třeba pracuje se i s průchodem bolestí a zároveň rozvinutím Lásky k Sobě i druhým.
To vše s vědomím spirituální inteligence, Univerzálních duchovních zákonů, víceúrovňovosti každého z nás.

Nejedná se o klasickou terapii.
Nejste viděni jako někdo, kdo má problém, není v pořádku a musí se opravit.

Jste v pořádku tak jak jste, jste viděni ve Vaší celistvosti, jen je pomáháno v tom, abyste se tak i Vy cítili a uvědomovali.
Je viděna a podporována moudrost, která v každém z nás je, a schopnost sebeuzdravení na všech úrovních.

Proto jsem Vaší průvodkyní ne terapeutkou.
Odpovědi jsou ve Vás.

přečtěte si zkušenosti ostatních zde


DOPORUČENÉ VYROVNÁNÍ

pro Jílové u Prahy

1 hodina 800 Kč
každá další 600 Kč
(účtuje se po čtvrt hodinách s použitím zaokrouhlení nahoru a dolů)

balíček 3 setkání 1,5 hodiny: 2 800 Kč (15% zvýhodnění)
balíček 5 setkání 1,5 hodiny: 4 400 Kč (20% zvýhodnění)
 

pro Prahu, Brno, Plzeň a jiná města

1 hodina 1 000 Kč
každá další 800 Kč
(účtuje se po čtvrt hodinách s použitím zaokrouhlení nahoru a dolů)

zahrnuje náklady na pronájem prostor,
náklady na cestu ani ubytování do vyrovnání nezahrnuji, snažím se, aby cena pro Vás byla co nejvíce přijatelná

Podrobněji k vyrovnání:
Toto vyrovnání není platba za provázení.
Je to vyrovnání za můj čas, pozornost atd.
Přináší finanční prostředky pro můj život, další studium a rozvoj.
Provázení ani nic dalšího, co přichází z jemněhmotných rovin, zaplatit nelze.
Nelze si to objednat ani koupit.

Můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat.
Můžete přispět i méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje.
Jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání.

 

KONZULTACE A PROVÁZENÍ - TELEFONICKY, VIDEOHOVOR

KDY JE VHODNÉ?

  • potřebujete akutní konzultaci, provázení
  • potřebujete podporu v nějaké situaci
  •  je pro Vás tento způsob ten správný třeba i vzhledem ke zdálenosti, kde žijete
     

JAK PROBÍHÁ?

  • v předem domluvený čas
    (domluva telefonicky, SMS, e-mail)
  • v akutním případě zkuste zavolat hned a buď se Vám budu moci věnovat a nebo Vám sdělím možný čas


nejedná se o klasickou "mluvenou" terapii, ale skutečné naladění se na Vás i na dálku
a provázení tak, abyste se propojili co nejvíce se Sebou.
Je prostor i pro emoce, cítění a prožívání v těle, cokoli proces přinese.
 

DOPORUČENÉ VYROVNÁNÍ

do 30 min 300 Kč
do 45 min 400 Kč
do 60 min 500 Kč
do 75 min 600 Kč
do 90 min 700 Kč
do 105 min 800 Kč
do 120 min 900 Kč

vyrovnání zašlete na účet: 846929163/0800


Podrobněji k vyrovnání:
Toto vyrovnání není platba za provázení.
Je to vyrovnání za můj čas, pozornost atd.
Přináší finanční prostředky pro můj život, další studium a rozvoj.
Provázení ani nic dalšího, co přichází z jemněhmotných rovin, zaplatit nelze.
Nelze si to objednat ani koupit.

Můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat.
Můžete přispět i méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje.
Jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání.

 


Na těch směrovkách na fotografii je na oba směry napsáno Sv. Nedele:-)
možná to něco udělá s Vaší myslí....